Az AMMOA és a génjeink útja: beszámoló a 2015. évi szeptemberi klubról

2015.09.21. | Keresztszülők

Klubprogramjaink nyári szünet utáni sorát László Ildikó énekével és egy klézsei új dal tanulásával nyitottuk meg. Legeza László, az AMMOA elnöke megemlékezett az alapítvány létrehozásának 10 éves évfordulójáról, majd dr. Pamzsav Horolma genetikus, igazságügyi orvos szakértő érdekfeszítő előadása hangzott el a magyarok, székelyek és csángók genetikai állományáról, amely visszatükrözi demográfiai múltunkat.

Legeza László az AMMOA  tevékenységéről beszélve kiemelte, hogy páratlan méretű a magyar történelemben az a civil összefogás, amely 2005 óta 2487 keresztszülőt és 3420 csángó gyermeket ért el. A keresztszülők támogatásával mintegy 394 millió Ft-ot juttattunk ki Moldvába az oktatási program keretében. Köszönet Böjte Csaba atyának, aki felhívta a figyelmet a moldvai csángók felgyorsult asszimilációjára, és hiteles személyiségével sok-sok támogatót nyert meg ügyünknek.

Köszönettel tartozunk Petrás Máriának és fiának, Petrás Róbertnek, akik létrehozták és azóta is működtetik az alapítványt. Jelentős munkát végzett évekig az MCSMSZ, illetve jelenleg az RMPSZ, amely nagy szakértelemmel intézi az oktatás szakmai és pénzügyi irányítását. Nem szabad megfeledkeznünk a magyar állam anyagi támogatásáról sem, amely a kormányoktól függetlenül segíti ügyünket. Köszönjük a tanároknak, hogy gyakran nehéz körülmények között végzik embert próbáló munkájukat, mindig a gyermekek érdekeit tartva szem előtt.

Nagyon sok köszönettel tartozunk a keresztszülőknek, akik kitartottak e nemes cél mellett az időnként ellentmondásokkal teli időkben is. Az ő támogatásukból épültek a Magyar Házak is Moldvában. Köszönjük a KEMCSE és az AMMOA mindenkori vezetőinek, hogy volt erejük és bátorságuk a jó ügy mellett végig kitartani. Az ünneplésen túl előre is kell néznünk, hogy az anyagiak mellett ez a szeretetkapcsolat tovább éljen és fejlődjön. Ennek érdekében egy nagyszabású kampányt indít az AMMOA az ősz folyamán, amely széleskörűen megismerteti az érdeklődőket a Keresztszülő programmal. Reméljük, hogy sok új keresztszülőt köszönthetünk majd sorainkban. Nem mondtunk le a Csángó palánta programról sem, melynek során az oktatási programunkban jól tanuló felsőéves csángó gyermekek 1-2 hétre Magyarországra jönnének gyermekes családokhoz.

Elnökünk, Pákozdi Judit megmlékezett a mindnyájunk által tisztelt és szeretett Adamik Katalinról, gazdasági felelősünkről, aki június 15-én hagyta itt a földi világot, szinte utolsó percéig is szolgálva a moldvai magyarok ügyét. Majd mindnyájunk nevében elköszönt Éliás Kriszta irodavezetőtől és bemutatta az utódját Adamik Ágnes személyében.

Beszámolt a szeptember első hétvégéjén, a moldvai magyar oktatási program tanárainak megtartott szovátai tanévnyitóról. A jó hangulatú megbeszélésen sok fontos információ hangzott el: 11 új tanár lép be a programba, nem indul oktatás új helyszínen. Minden oktatási helyszínen van tanár, néhány helyen, ahol a gyermeklétszám indokolná, a második tanár hiányzik. Reméljük, az ő helyük is betölthető lesz az Erdélyben katedrához nem jutott fiatalokkal.

Felmerült, hogy nagyon fontos lenne, ha beindulna az óvodások magyar nyelvű foglalkoztatása, mert ebben a korban a legfogékonyabbak a kicsik a magyar nyelv elsajátítására. Továbbra is fontos cél a magyar oktatás iskolai keretek közötti megszervezése, melyet már 23 faluban sikerült megvalósítani. Ez nagymértékben emeli az oktatás presztízsét és színvonalát. A magyar oktatás elfogadottságát mutatja, hogy az iskolai magyar órák száma évi 193-ról 259-re emelkedett. Folyamatban van az egységes tankönyvek megjelentetése.

Rövid szünet után vendégünk, dr. Pamzsav Horolma genetikus, igazságügyi orvos szakértő előadását hallgattuk meg. A National Geographic Társaság és az IBM összefogása nyomán nem kisebb célt tűztek ki a kutatók, mint egy példátlan méretű genetikai kutatási program keretében a  lehető legaprólékosabban feltárják azokat az útvonalakat, melyeket az emberiség követett, mikor Afrikából kiindulva benépesítette a Földet.

Előadónk a téma szakértője, a Genographic Project egyik résztvevőjeként elmondta, hogy a program indulása óta eltelt idő alatt rengeteg eredmény született. A genetika és a technikai háttér fejlődésének köszönhetően ma már nemcsak Ádámtól, azaz minden mai férfi közös ősétől követhetjük nyomon a férfiak útvonalát az Y-kromoszóma vizsgálatával, hanem Éva vándorlását is megismerhetjük a mitokondriumok (a sejtek energia központjai) DNS-ének elemzésével. A hatalmas öszefogással végzett munka még nagyon az elején jár, mivel hihetetlenül nagy adathalmazzal kell dolgozni. Minden sejtünkben 22 pár testi és 1 pár nemi kromoszóma van. A vizsgálatok leginkább az Y kromoszóma feltérképezésére irányulnak, mert ez a legállandóbb információhordozó. Minden kromoszóma 4 fajta egységből, betűből épül fel. Egy kromoszóma 6 milliárd betűből áll. Ennek 3%-a kódoló DNS, míg ennek egy tizede hordoz egyedi tulajdonságokat, melyek felhasználhatók a személyazonosításra és törzsfejlődési vizsgálatokra. Ádám és Éva természetesen nem azonosak bibliai névrokonaikkal, és nem is egy embert jelölnek, hanem hipotetikus ősök csoportját. Együttes nyomonkövetésükkel kétszeres biztonsággal határozhatjuk meg, merre haladtak őseink, és mikor kezdték benépesíteni az egyes helyeket.

Az emberiség történelme: az emberek vándorlásának a történelme. Mindegyik fontosabb demográfiai esemény hagyott hátra nyomot a populációk genetikai sokféleségében. Ezek a  bélyegek generációról generációra adódnak át, ily módon a ma élő emberek genetikai állománya visszatükrözi demográfiai múltjukat. "Tehát történelmünk meg van írva DNS-ünkben" - mondta Pamzsav Horolma. Érdekes volt látni a bemutatott diákon, hogy a génmutációk vizsgálata szépen mutatja,hogy az amerikai őslakos indiánok Szibériából  indulva, a Bering szoroson keresztül teljesen benépesítették az amerikai kontinenst.

Jelenleg elmodható, hogy a ma magyarul beszélő kárpát medencei, székely és moldvai csángók genetikai állományában az azonos helyen lévő változások, mutációk jelzik, hogy közös őshazából indultak őseink. Amit a régészek és a történészek állítottak, azt a modern genetikai kutatások is igazolják.

Nehezíti a hiteles vizsgálatok elvégzését, hogy Moldvában kevés, 30 db nyálmintából dolgoztak a kutatók. Nagyon kényes kérdés meggyőzni a mintaadókat, hogy jó cél érdekében használják fel mintáikat. A vizsgálatokhoz szükséges nyálmintákat Csoma Gergely szobrászművész és keresztszülő társunk gyűjtötte, amikor 2003-ban Magyarfaluban tanított. Vállalta, hogy a közeljövőben újabb minták gyűjtését végzi majd el.

További eredményes munkát kívánva köszöntük meg a doktornő érdekes előadását.

Lejegyezte:
Büttner Sarolta programszervező,
Prekrit Judit fotóival

Az előadás anyaga ide kattintva olvasható.

FELHÍVÁS!

Aki szeretné a doktornő munkáját segíteni, felkeresheti őt az alábbi elérhetőségein. A személyes adatok titkosak: a minták egy kód alatt futnak, tehát azonosíthatatlanok. A mintaadóknak illetve -vevőknek Horolma doktornő megtanítja a mintavétel módját. Egy nyilatkozaton a mintaadó nyilatkozik, hogy név nélkül (azonosíthatatlan formában), mintaadással hozzájárul a tudományos kutatáshoz. Reméljük, hogy így is sokan tudjuk segíteni majd ennek az érdekes és fontos kutatásnak az ügyét is.

A doktornő adatai:

Dr. Pamzsav Horolma
ISZKI Igazságügyi Orvosszakértői Intézet
DNS Laborvezető
igazságügyi genetikus-szakértő
Tel.: 06-1-457-0183
Fax: 06-1-457-0182
mobile:06-30-526-0036
 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók