Beszámoló a januári klubdélutánunkról

2015.01.22. | Keresztszülők

Faragó Laura dalaitól a csángómagyar kalendáriumig

 

Ez évi első klubdélutánunkon három vendég idézte föl a Baranyába települt moldvai csángók máig megőrzött gyönyörű énekeit, hiedelmeit, vidám történeteit, emléket állítva Domokos Pál Péter csángókutató hatalmas munkájának, és nagy örömmel mutattuk be az újból megjelent Moldvai katolikus csángómagyar kalendáriumot.

 

Először elnökünk, Pákozdi Judit ismertetette az aktuális híreket. Beszámolt az oktatásban résztvevő gyermekek számára ebben az évben is megszervezett sikeres karácsonyi csomaggyűjtésünkről, felhívta a figyelmet a Csángó Rádió támogatására rendezett jótékonysági bálra és jelezte, hogy február 7-én idén is megszervezzük a Csángó bál előtti Keresztszülő-tanár találkozót. Részletesen tájékozódhatnak ezekről az eseményekről honlapunkon (www.keresztszulok.hu).

 

László Ildikó egy szép, újévet köszöntő csángó dalt énekelt, majd két vidám klézsei dalt tanított a szép számmal megjelent keresztszülőknek és vendégeknek.

 

Puskás Antal egyházaskozári előadóművész csángó újévi köszöntőjével indította a műsort: A szenturisten tartcsa meg kenteket, erőben s egésségben. S örözze meg minden lépésikben, az Újesztendőben. Majd vidám moldvai csángó történetekkel nevettetett meg bennünket. Ő azok közé a moldvai magyarok közé tartozik, akik őrzik és ápolják őseik évszázados kultúráját. Köszönjük Antalnak, hogy nagyszülei, szülei meséiből néhánnyal megörvendeztetett minket.

Domokos Mária, az MTA Zenetudományi Intézetének nyugalmazott főmunkatársa, édesapja, Domokos Péter Pál csángó kutatásának indulásáról, a csángók közötti gyűjtéseiről számolt be nekünk személyes átéléssel. Megtudhattuk, honnan ered Domokos Pál Péter rendkívül széles érdeklődési köre, szerteágazó tudományos tevékenysége: a hazaszeretetéből következett számára a szolgálni és tenni akarás, amivel segíteni, építeni tudott hazája javára. Rengeteg előadást tartott országszerte. A csángó témában létrejött egyesületek, alapítványok létezése nem kis mértékben Domokos Pál Péter érdeme. Köszönjük Mária, hogy sok új ismeretet kaptunk előadásodból a csángókról, „akik a puszta létezésükkel, nyelvükhöz, dalaikhoz, szokásaikhoz, hitükhöz való ragaszkodással évszázadokon át íratlan történelmet csináltak ősi földjükön.”

 

Faragó Laura énekművész, aki az első televíziós Röpülj Páva népdalverseny nagydíjasa volt 1970-ben, tanulmányaiban szorosan kapcsolódott Domokos Pál Péter útjaihoz: az ő kíséretében kereste fel Baranyában a moldvai csángókat, s életükről, dalaikról, hiedelmeikről faggatta őket. Ennek a gyűjtésnek eredménye lett az a könyv, amely 2014-ben jelent meg, melyből Laura idézett az este folyamán. Megrajzolta Domokos Pál Péter két adatközlőjének, Simon Ferenc Józsefné és Demse Dávidné portréját. Különleges hangján nemcsak énekelte, hanem mesélte is a könyvben található történeteket. Megtudhattuk előadói ars poétikáját,―„amelynek bartóki lényege a szentimentalizmusnak, az érzelmek túláradásának teljes hiánya”. Ezt őrizte meg a népi énesektől is, akik a népdalt nem árunak tekintik, hanem természetesen énekelnek. ”Egyenes derékkal ülnek énekléskor, szemük a távolba

réved, s lejátszódik előttük minden egyes történet. Hisznek a dalok és balladák szövegeiben.” Nagy biztatást adott azzal a megjegyzésével, hogy nagyon fontos és szép feladatot teljesítünk a moldvai csángók támogatásával. Lehetőség nyílt Faragó Laura könyvének megvásárlására, amelyeket fáradhatatlanul dedikált. Könyve hiánypótló mű, amely a tanárok számára nagy segítség, mivel nemcsak a szöveget, de a dalok kottáját is tartalmazza.


 

A kellemes este végén még bemutattuk a KEMCSE munkájának miniszteri elismeréséről szóló az oklevelet, melyet Egyesületünk nevében az elnök és az alelnök vett az Emberi Erőforrások Minisztériuméban, decemberben. 

 

A kellemes este végén még bemutattuk a KEMCSE munkájának miniszteri elismeréséről szóló az oklevelet, melyet Egyesületünk nevében az elnök és az alelnök vett az Emberi Erőforrások Minisztériuméban, decemberben. 

Végül László Ildikó elénekelt két népdalt: egy újévi éneket, amelyet Moldva szerte énekelnek: Könyörülj méltósággal testi szenvedésedben. Majd egy trunki éneket, melyet Domokos Pál Péter gyűjtött: Porondos víz martján.  

 

Ezúttal az összejövetelünk végén nagy meglepetésben volt részünk: megjelent az 

2015 évi MOLDVAI KATOLIKUS CSÁNGÓMAGYAR KALENDÁRIUM

 

2014 októberében  klubdélutánunkon egyik keresztszülő társunk megkérdezte, hogy lesz-e a jövő évben csángó-magyar falinaptár. Néhány évvel ezelőtt  egyszer már hozzájutott, s neki nagyon tetszett. Válaszunk az volt, hogy nem tudunk róla, nem tudjuk, hogy ki forgalmazta. Jelen volt a klubdélutánon egy győri keresztszülő,  Németh Gyula, aki azonnal cselekedett. Megkeresett néhány olyan embert, akik segítségével megtervezte és kinyomtatta a kalendáriumot.

 

 E naptáron nemcsak a hónapok, napok, keresztnevek  szerepelnek, hanem a települések búcsús napjai is, a védőszentekkel együtt. Hozott több száz példányt, melyet a megjelent keresztszülők között szétosztottunk, de  a keresztszülő-tanár találkozón, illetve a későbbi klubdélutánokon fogunk terjeszteni. Német Gyula azt is elmondta, hogy több száz példányt juttattak ki Moldvába is.

Nagyon köszönjük önzetlen tettüket, mellyel a keresztszülőknek igen nagy örömet szereztek.

 

 Isten fizesse meg!

 

 Íme, akik a naptár elkészítésében részt vettek: Csoma Gergely, Salamon József atya, Cd. Bogdán Tibor, Kelemen Gabrielé, inti 2000 Bt., Németh Gyula.

 

 

Lejegyezte                                                           Fotók: Prekrit Judit és

Büttner Sarolta                                                            Szőts László       

Kecse

programkoordinátor

 

 

Faragó Laura: Szép illatja száll víg szívemre (CD melléklettel) megkapható 2500 Ft-ért a Libri könyvesboltokban

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók