Beszámoló a márciusi klubdélutánról

2016.03.21. | Keresztszülők

A márciusi klubunk vendége Harangozó Imre, az Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnöke, a Békés megyei Újkígyósról érkezett hozzánk. 1986-ban hallott először élő csángó beszédet, azóta több mint 60 alkalommal járt Moldvában. Gazdag néprajzkutatói munkásságáról tartott előadása lebilincselte a hallgatóságot.

A találkozót a Hallgass meg münköt, Úristen című, Kallós Zoltán által gyűjtött szép nagyböjti gregorián egyházi énekkel nyitotta meg László Ildikó, majd Domokos Pál Péter gyűjtéséből egy trunki dalt tanított meg a Keresztszülők csapatának: Isten áldjon kisleány. Az énektanulás közben megérkezett vendégünk és jelezte, hogy az ő tudomása szerint eredetileg ebben az énekben nem a Szeret folyó, hanem a Duna szerepelt.

        

Harangozó Imre 2010-ben nyitotta meg a moldvai csángó magyarság népi kultúráját bemutató állandó kiállítását, amely egyedülálló Magyarországon, s melynek anyagát nagyrészt saját maga gyűjtötte.  Remélhetőleg lesz alkalmunk ellátogatni Újkígyósra, hogy személyesen is megnézhessük!  Harangozó Imre a békési településen tanítóként, hittan tanárként dolgozik. Ez a munka folyamatos elfoglaltsággal jár. Több példát is említett, hogy az állandó időhiány megakadályozta őt abban, hogy az általa Moldvában felfedezett adatközlőket alaposan megismerje, és gyűjtsön tőlük. Pályája során találkozott a legnagyobb néprajzosokkal: Lükő Gáborral, Domokos Pál Péterrel, Halász Péterrel, Tánczos Vilmossal. A csángókkal kapcsolatos első és meghatározó élmény Kallós Zoltán kolozsvári lakásában érte, amikor 1986-ban élő csángó beszédet hallott magnetofonról. Fiatalember lévén még nem tudta teljesen felmérni ennek a fontosságát, de érezte, hogy az egész életét befolyásoló találkozás volt.

         

Lakóhelye Újkígyós, ahová hasonlóan Csíkhoz és Moldvához, nem ért el a reformáció. Többek között ennek köszönhető, hogy Moldvában nagy számban fellelhetők középkori archaikus népi imádságok, népénekek, legendák. Harangozó Imre folytatta az Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató által megkezdett csángó vallásos népköltészet feltárását. Ma már tudjuk, hogy a Ceaușescu diktatúra bezártsága is hozzájárult a csodálatos néprajzi értékek, az archaikus nyelv eredeti állapotában való megmaradásához. Ugyanakkor nem ért egyet azokkal, akik ma is a „skanzen állapot” fenntartását kérik számon: például miért nem viselnek katrincát hétköznap is a csángó asszonyok? Fontos, hogy haladjanak a korral ők is, hisz a történelmük során soha nem volt értelmiségük, kevés ismeretet szerezhettek a világról.  Így fordulhatott elő, hogy például a kutat a trágyadomb mellé ásták, az istállótrágyát nem használták a talaj javítására. Napjainkban van meg a történelmi esélye egy fiatal értelmiségi réteg kialakulásának. A moldvai magyar oktatás támogatásával mi is, a keresztszülők is ezért dolgozunk.

Néprajzi tevékenységében sokszor játszott szerepet az Isteni gondviselés, hogy új, fontos ismeretségeket köthetett. Így történt, hogy 1986-ban a csíkzsögödi Tavasz a Hargitán, rendezvényen, az 50.000 résztvevő közül Szászka Erdős Péter szabófalvi helytörténész mellé került, aki rögtön elbűvölte gyönyörű archaikus beszédével.

Az előadás zárópontjaként Csoma Gergely átadta a 2016. évi moldvai katolikus csángómagyar kalendárium több száz  példányát, hogy osszuk szét a keresztszülők és csángó barátaink között. E naptáron nemcsak a hónapok, napok, keresztnevek szerepelnek, hanem a települések búcsús napjai is, a védőszentekkel együtt. A naptárat idén is Németh  Gyula jelentette meg önerőből, amiért köszönetet mondunk.

Még sokáig hallgattuk volna  Harangozó Imre szenvedélyes előadását, de kellett időt szakítanunk a könyvének a megvásárlására, illetve dedikálásra is Reméljük, rengeteg elfoglaltsága mellett lesz alkalom egy következő találkozásra is. Sok erőt és jó egészséget kívánunk ehhez az értékmentő munkához!          

      

Végül Gondos Béla számolt be a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület tisztújító közgyűlésén történt változásokról. Kedves Ferenc lett az elnök, aki alapító tagja az egyesületnek, és Gondos Béla vállalta a rengeteg munkával járó titkári feladatokat. Kívánjuk, hogy találják meg a még hiányzó tisztségviselőket! További jó munkát kívánunk a Lakatos Demeter testvér-egyesületünknek. Fogjunk össze ezután is a moldvai csángók segítésében!

 

Lejegyezte:

Büttner Sarolta, programfelelős

Prekrit Judit fotóival

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók