Közös Keresztút 2017

2017.04.02. | Keresztszülők

Közös Keresztutat jártunk 2017. március 31-én, itt tanuló moldvai magyar egyetemistákkal, keresztszülőkkel és a lőrinci hívekkel együtt, a KEMCSE Vallási csoportja szervezésében. Hagyományainkhoz híven, 2008 óta minden évben, a nagyböjti szent időben tettük meg eddig is a közös keresztutat a rákosligeti templomban, a magyar nemzetért, a szomszédos népekért és a békéért, a lujzikalagori születésű Tampu-Ababei József plébános atya vezetésével, de ezúttal új szolgálati helyén, a Budapest-Pestszentlőrinc Mária Szeplőtelen Szíve templomban.

Báthory László Magyar Kálvária (Pécs, 1996. március 15.) című munkáját vettük alapul, amelynek mélyen megindító sorait picit átdolgoztuk és mellékelten közre is adjuk a templom stációinak képeivel kiegészítve, amely ide kattintva elolvasható. Az összetartozás érzésével a szívünkben mondtuk el az egyes állomások elmélkedéseit:

I.: Albertné Révay Rita (KEMCSE), II.: Héjj Csaba (KEMCSE), III.: László Ildikó KEMCSE), IV.: Szentes László (KEMCSE), V.: Felföldi Elek (KEMCSE), VI.: Dr. Bagyinszki Jánosné Ani (KEMCSE), VII.: Albert Zoltán (KEMCSE), VIII-IX.: Tarnai Mária Emerica nővér (KEMCSE), X.: Petrás Róbert (Diószén), XI.: Nagy Erzsébet (KEMCSE), XII.: Albert Zoltán (KEMCSE), XIII.: Rostás Péterné, Stefi (Pestszentlőrinc), XIV.: Tulbure Bianka (Lujzikalagor).

Köztünk voltak még Toroczkay Katalin, Dr.Gönczi Mária és Szamosi Elemér keresztszülőtársaink is. Különösen megrendítő volt a csángómagyar diákok, Robi és Bianka szájából hallani a szöveget, különleges, szép dialektusukban: „...Erdély, Moldva... És a határainkon kívül élő magyarok sanyarú és kemény mai sorsa? Ez az igazi Kálváriája most a magyaroknak! Kifosztottan, megalázva, meggyalázva állunk a világban...” és „...Minden reménytelenségben, sötét éjszakában is ezt kiáltjuk: hiszünk a feltámadásban és hiszünk magyar hazánk, nemzetünk feltámadásában is!”

A templom előtti közös fényképen már mindannyian mosolyogtunk. Meghatottan néztem Robi és Bianka arcát. Ők a mi keresztgyerekeink! Bianka lujzikalagori, akárcsak József atya, Robi pedig diószéni. Ő az, aki kisfiúként a honlapunk fejlécén jobbra látható. Megható érzés volt immár felnőttként együtt imádkozni velük, a vallási csoportunk tizedik évfordulóján.

Különleges felkészülés is volt ez az alkalom arra is, hogy a májusi taggyűlés után majd egy új vezetéssel tudjuk folytatni a csoport munkáját és az imádságot mondani továbbra is a moldvai magyarokért, papjaikért, vezetőikért, tanáraikért, segítőikért, a környezetünkben élőkért, az ellenünk vétkezőkért is, a békéért és közös ügyeinkért! Áldást kaptunk ehhez mindannyian József atyától, amit ezúton is hálásan köszönünk. Istennek legyen hála mindenért!

Lejegyezte:

Albertné Révay Rita, vallási felelős,
Szentes László fotóival


 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók