Közös Keresztút moldvai magyarokkal Rákosligeten 2012 március 23-án

2012.03.29. | Keresztszülők

A keresztények kötelességüknek érzik évszázadok óta, hogy legalább lélekben elzarándokoljanak a Szentföldre, és Krisztus nyomán végigjárják szenvedésének 14 stációját. Március 23-án, pénteken 5 órakor a hagyományainkhoz híven moldvai magyarokkal együtt mondtuk a Közös Keresztutat a lujzikalagori születésű Tampu-Ababei József plébános atya vezetésével, a templom híveivel együtt, amelybe távolról imával bekapcsolódtak Pusztinán is az asszonyok Nyisztor Tinka vezetésével. Az orgonánál Tampu Marius szolgált. A moldvai magyarokért és a szomszédos népekért imádkoztunk az „állomások” során meg-megállva, elgondolkodva és engesztelve azokért a bűnökért, amelyek minket is fenyegetnek. A rákosligeti Magyarok Nagyasszonya templom híveivel együtt keresztszülők is imádkoztak velünk a padsorokban, Hejj Csaba és felesége Marika, valamint Subainé Veronika is. A szentmisén is közösen vettünk részt.

Stációkat felolvasták:

I. Bogdán Tibor, II. Berhidi Lászlóné Piroska (Rákosliget), III. Albert Zoltán, IV-V. Gyöngyössy Lajosné Zsuzsa, VI-VII. Albertné Révay Rita, VIII. Albert Zoltán, IX-X. Gyöngyössy Lajos, XI. Vékony Márta, XII. Bogdán Tibor, XIII-XIV. Szentes László.

Bogdán Drabek Andrea készített fotókat az eseményről. ld.:

https://picasaweb.google.com/106200306214031251184/Marc_23_rakosligetiKeresztut?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOa4xt73ufezuAE&feat=directlink

Hálásan köszönjük mindenkinek a részvételt!

Lejegyezte:

Hejj Csaba és Albertné Révay Rita

 

Közös Keresztút moldvai csángó-magyar testvéreinkkel a magyar nemzet tagjaiért és a szomszédos nemzetekért

Rákosligeten 2012 március 23-án, pénteken

Bevezetés

Könyörülő irgalom Istene! Adj békét és egységet a Magyar Nemzet és a Szomszédos Nemzetek tagjainak, Európa és a világ minden népe számára. Egyházunk pásztorai, akik a Tőled kapott küldetésüket akaratod szerint kívánják teljesíteni, és akik a rájuk bízottakért is felelősséget éreznek, a Biblia szavaival így tanítanak minket:”Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet” (Ef 4,3) Hálatelt szívvel köszönjük Istenünk, hogy a határokon átívelő egységet megadtad számunkra a kettős állampolgárság felvételének lehetőségével. Egy nemzethez tartozhatunk moldvai csángó-magyar testvéreinkkel és a többi magyar testvérünkkel együtt.  Ám a történelem folyamán és mostanában  is tapasztalt idők katasztrófáinak és kudarcainak sorozata, a vérengzések és megaláztatások súlyosan nehezednek ránk és a szomszéd testvéreinkre is szerte a világban. Ezek a sebek máig is sajognak bennünk, még mindig nem gyógyultak be. Az egymással szembeni bizalmatlanság, rosszindulat és ezek eredményeképpen a reménytelenség bűne és a csüggedés kísértése van jelen még gyakran közöttünk. A közös nehézségeinkkel, legfőképpen a keresztény szellemiség világszerte és Európa-szerte tapasztalható háttérbe szorításával szemben pedig nehezen tudunk szomszéd testvéreinkkel közösen fellépni. Add, hogy keresztúti ájtatosságunk engeszteljen az elkövetett bűnökért, és engedd, hogy Nagyasszonyunknak és nemzetünk szentjeinek közbenjárása által megkaphassuk a megbocsátás kegyelmét mindannyian. Add, hogy ez megerősítsen bennünket a lelki megújulás útján tett lépéseinkben. Ámen.

I. állomás Pilátus halálra ítéli Jézust

Urunk, Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik közömbösek, rosszakaratúak, akik nem  ismernek és nem  is akarnak megismerni Téged.

Jézust körülveszik a rosszakaratú emberek, akik hamis előítéleteikre alapoznak, akik mások rosszindulatú, megalapozatlan tanácsaira hallgatnak. Pilátus szinte közömbösen szemléli az eseményeket, felszínes, szinte választ sem váró a kérdése: Mi az igazság? Európa-szerte találkozunk ma is ilyen viselkedésmóddal, olyan emberekkel, akik az Úrral és Egyházával szemben így viselkednek. A világi törvényekre hivatkozva, az alázatot félredobva, támadják egyházadat és azon keresztül Téged. Mi pedig számos alkalommal nem  krisztusi módon válaszolunk nekik. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, ha példamutatásunk hiányával vagy felszínes tanúságtételünkkel eltávolítottuk tőled embertársainkat! Nyisd ki a szívünket! Add, hogy a jövőben minden a szent akaratod szerint történjen!

II. állomás Jézus vállára veszi a keresztet

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik megtagadnak, nyíltan, durván ellened támadnak, és trágár módon káromolnak Téged.

A vállán keresztet hordozó Mester szenvedését a harsogó tagadás, a kétely szavai, a szidalmak még inkább nehezítik. Nap, mint nap tapasztaljuk, hogy országunk és a környező országok egyes tagjai a keresztény eszmeiséget durván támadva a szentírás tanítását elvetve nyilatkoznak és döntenek mások felett. Nem figyelnek oda szavaik súlyára, amikor saját és más nemzetiségű felebarátaikhoz szólnak. Elevenen  kellene élnie szívünk mélyén a szentírási tanításnak: minden kimondott szóról számot kell egyszer adnunk. Nekünk is számot kell majd egyszer  adnunk, hogy kiálltunk-e a hitünk mellett, az ajkunkat elhagyó szavak hány alkalommal voltak méltatlanok az Istenhez, hányszor voltak bántóak a felebarátaink számára. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor mi magunk figyelmetlenségünkben nem adjuk meg szent nevednek a tiszteletet, és kérünk, könyörülj azokon, akik "nem tudják, mit cselekszenek" ellened a beszédjükben és a tetteikkel.

III. állomás Jézus először esik el a kereszttel

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akiknek a test, a pénz, az alkohol, és a kábítószer az istenük.

Jézus a mi bűneink terhétől a nehéz kereszt alatt elesik. Teste még inkább magán viseli a szenvedés nagy terhét. Az elesés, a nagy fizikai próbatétel egyre inkább megközelíti azt a határt, amit még el tud viselni. Napjainkban hányszor és hányan taszítják önmagukat a test, a pénz és a különféle élvezetek rabságába! Felszínesen gondolkodva úgy vélik, önmagukat fedezik fel, gondjaik megoldását az alkohol mámorába akarják fojtani, azonban rövidesen jelentkezik bennük a kiábrándultság érzése és tudata is. Milyen elszomorító, amikor látunk ilyen embereket akár itthon, akár határaikon túl, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás után felelőtlen, másokat durván szidalmazó kijelentéseket tesznek. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg, amikor felebaráti szeretetünk területén lebénultunk, és nemtörődömségből, vagy a megvetés miatt elkerültük az élvezetek szenvedélybetegeit. Segíts, hogy egy jó szó, egy kedves gesztus, egy apró szeretet-tettünk a te üzenetedet hitelesen közvetíthesse számukra!

IV. állomás Jézus Szent Anyjával találkozik

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik házasságtörésben élnek.

Jézus találkozik édesanyjával a keresztúton. Minden olyan emléke felszínre kerül, ami Szent Fiához kapcsolja őt. Talán gondolataiban ott van a kánai menyegző vidám perceinek az emléke is. Akkor együtt osztoztak egy házaspár örömében, és ahol az édesanyai közbenjárásra csoda történt, szeretetből, a pár menyegzőjén. Napjainkban hányan megmérgeznek egy-egy házassági kapcsolatot könnyelműséggel. Milyen sokan és sokszor elnézik, lényegtelenné teszik a házassági kapcsolat elleni bűnöket. A hazai és a külhoni média pedig az emberi szabadság visszájára fordításával még a természetellenes kapcsolatokat is támogatja. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd  meg, ha közömbösségünk, a gond, baj iránt megmutatkozó bűnös távolságtartásunk miatt tönkremennek a szentségi pecséttel megerősített és szereteteddel megszentelt emberi kötelékek, vagy természetellenes párkapcsolatok jönnek létre. Add, hogy mindig és mindenütt nagyra értékeljük a házasság szent emberi szövetségét, szóljunk érte és megvédjük azt szavainkkal és tetteinkkel is!

V. állomás Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem fogadják el a gyermekeket, akikkel megajándékozod a házasságukat.

Jézus a szenvedés pillanataiban  nincs egyedül. Az Őt káromlók között volt egy ember, Cirenei Simon, akiről csak a leglényegesebbet tudjuk, hogy segített Jézusnak. Vele együtt vitte a keresztet. Igyekezett könnyebbé tenni az Üdvözítőnek a szenvedés útját, példát adva ezzel a saját gyermekeinek is. Évről-évre hányan nem fogadják el a családi életet gyermekekkel megajándékozó Teremtő áldását. Tapasztalhatjuk, hogy határainkon belül és kívül ma már sokan nemhogy a nagycsaládot, de egyáltalán a gyermeknevelés szép, áldozatos feladatát sem vállalják. Nem akarják látni a gyermekek szeretetével gazdagított életútnak sok szép és nemes pillanatát. Könyörülő irgalom Istene! Áldd meg azok példamutatását, akik elfogadják áldásodként a születendő életet, a jövő - velünk is törődő - nemzedékét. Add, hogy a sok jó példa oszlassa el a gyengék kételyeit, merjenek az élet ajándékával szemben nagylelkűek lenni. Adj boldog családokat nemzetünknek!

VI. állomás Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik magzatgyilkosságot követnek el.

Veronika, a jámbor asszony, akinek neve is utal feladatának szépségére, Isten Szenvedő Fiának véres arcképét kapja ajándékul. Az irgalom ajándékozója az Irgalom megajándékozottja lesz. Már sok-sok év óta számos honfitársunk határon innen és túl, az egyik legszörnyűbb vétket követi el: sok szülő megöl egy védtelen, oltalomra szoruló induló életet, a saját gyerekét még a születése előtt. Távol áll tőlünk az ítélkezés, ez az Isten dolga. Fájó, hogy a magzatok talán még ki sem alakult arcképe egy életen át ott él az életet elutasító szüleik szívében. Könyörülő irgalom Istene! Bocsásd meg a több milliós magzatgyilkosságokat, amivel bűnös módon szembeszálltunk teremtő akaratoddal, és sok mai magyar ember talán a földi haza sírásója is lett. Add, hogy bátorító szavaink, emberi vagy intézményes segítségnyújtásunk engedjen megszületni minden "majdan téged dicsérő, embertársait segítő" gyermeket. Add, hogy nemzetünk gyermekei mind megszülethessenek!

VII. állomás Jézus másodszor esik el a kereszttel

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik a kicsi gyermekeket megbotránkoztatják és megrontják.

Jézus szenvedését szemlélve kemény szavai visszhangoznak lelkünkben: "Jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül". Ő még akkor is, amikor emberileg küzdött fáradtságával, kérte: "Engedjétek hozzám a kisgyermekeket!", hogy értékesebbé tegye őket! Napjainkban hányan fordulnak komolytalanul, bűnös könnyelműséggel a gyermekek felé! Elfeledik felelősségüket, feladatuk szentségét. Vannak, akik sátáni gonoszsággal a gyermekkereskedelemtől sem riadtak és riadnak vissza. A gyermekben Isten a jövő szépségét és az ember szabadságának értékét rejtette el, ami arra vár, hogy majd gazdagítsa az általa teremtett világot.

Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy a gyermekek iránti őszinte szeretetünk, figyelmes gondoskodásunk, a nevelésükért, személyiségük formálásáért, értékesebbé tételéért vállalt áldozataink a Te gondviselő jóságodból fakadjanak! Adj nemzetünknek boldog gyermekeket!

VIII. állomás Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik nem akarnak dolgozni, és csak siránkozva élősködnek másokon.

Jeruzsálem  leányai és asszonyai együttérzésüket hozzák a kereszthordozó Jézus elé. Nem elutasító, hanem a lényeget megláttatni akaró módon szól Jézus: magatokat és bűneiteket sirassátok! Ezek az asszonyok az élet különféle területein bizonyára helytálltak a kötelességteljesítésben, de most valamit ezen felül is akarnak tenni. Ma sokan közülünk a kényelemszeretet hamis értelmezéséből a tétlenséget, a kötelességek teljesítésének elmulasztását választják. Dolgozhatnának, a teremtő Isten munkatársai lehetnének elvégzett munkájuk által, de nem ezen az úton járnak. Könyörülő irgalom Istene! Te a kötelességek képességeink szerinti teljesítését elvárod minden embertől. A jól elvégzett munka, az alkotás örömével mindenkit meg akarsz ajándékozni. Segíts, hogy akaratodat mindenki felismerje és kövesse, és segíthessük egymást ezen az úton!

IX. állomás Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat megrágalmaznak.

A szeretet legnagyobb üzenetét a keresztúton és a kereszten  is hirdető Megváltó harmadszor zuhan a föld porába. Akinek minden szava, tette a szeretetet hirdette, borzalmasan szenved. A Mester szenvedett a rágalmazó szótól is, amikor ördögi együttműködéssel vádolták meg Őt a csodatételei kapcsán; és amikor falánknak és borisszának nevezték, és akkor is, amikor a küldetését kigúnyolták. Napjainkban is a rágalmazó szó szörnyű fegyver, amely valótlan alapon állva rossz hírt kelt, becsületet vesz el, emberi hírnevet mocskol be. Emberi kapcsolatok megmérgezője lesz. Fájóan tapasztaljuk, hogy a médiában, a sajtótermékeken keresztül ez társadalmi méreteket öltve rombol határainkon belül és kívül egyaránt. Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy szavaink építsék, szépítsék a teremtett világot és az emberi kapcsolatokat, és így az igazságon alapuló és a szeretet jegyében történő párbeszéd eszközeivé váljanak embertársaink között a világban.

X. állomás Jézust megfosztják ruháitól

Urunk Istenünk, a kifosztottakért és azok helyett és azokért is könyörgünk Hozzád, akik másokat meglopnak, megcsalnak.

A Mestert megfosztják ruháitól. Ezzel minden anyagi tulajdonától megfosztják. Tudjuk, hogy Ő és tanítását követő barátai az anyagiakat eszköznek és nem célnak tekintették. Napjainkban sokan a vagyonszerzés könnyelmű módját választják. Elvenni mástól azt, amiért az megdolgozott, amiért megszenvedett, minden bűntudat nélkül, üres-lelkűségre és embertelenségre vallóan. Lehet, hogy a becstelenül szerzett vagyon a pénztárcát megtölti, de az ember énjét kifosztja. Elszomorító, hogy határainkon belül és túl szinte társadalmi méreteket ölt a harácsolás, a mások kifosztása. Ezekre a szinte égbe kiáltó bűnökre vajon felhívtuk-e az elkövetők figyelmét?

Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy helyesen használjuk fel a mulandó javakat. Add, hogy az emberiség célja az igazi kincsek megszerzése legyen, amelyet a rabló nem vihet el, a rozsda meg nem emészthet. Vezess mindannyiunkat, különösen a megtévedt, a bűnben elmerült honfitársainkat is a becsületes életre!

XI. állomás Jézust a keresztre szegezik

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik másokat kihasználnak, üldöznek.

A keresztre feszítés borzalmai, embertelenül nagy kínjai elérték a szenvedés szeretet-útját járó Jézust. Kiszolgáltatottan tűri a szegeket. A szeretet, az áldozat, az odaadottság, az önajándékozás eddig meg nem tapasztalt mélységeit tárja fel előttünk. Nap, mint nap sajnos sokszor győz a szolgálat szelleme felett a mások szellemi és anyagi kizsákmányolásának ösztöne, keresztre feszítve ezzel az emberiességet, az igazságosságot, és a szolidaritást. Sokszor győzedelmeskedik a lelki vagy fizikai szinten megjelenő üldözés az emberi közösségekben. Könyörülő Irgalom Istene! Fiad szóban és tettekben megnyilvánuló tanításával példát adott a szolgálatra és az odaadottságra. Segíts, hogy értékeljük az odaajándékozott lét szépségét!  Add, hogy a sokszor csak hangoztatott tolerancia igazi legyen, amely a Te akaratod kereséséből és megtalálásából fakadjon. Szolgáljuk mindannyian az általad ajándékozott igazságot és igazságosságot közöttünk és körülöttünk az egész világon!

XII. állomás Jézus meghal a kereszten

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik mások életére törnek.

Jézus Krisztus beteljesíti a világmegváltás művét. „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért” - szólt egykor tanítványaihoz, és szól most is hozzánk az Úr. Azért jött közénk, hogy életünk és bőségünk legyen. Önmagát útnak, igazságnak és életnek nevezte. Napjainkban a szépséget és az életet ajándékozó Jézussal sok embertársunk szembefordul. Néha már sajnos azt is látjuk, hogy nagyobb gonoszsága senkinek sincs annál, mint aki haszonszerzésből vagy vélt igazsága bizonyításaként nemzettársai vagy külhoni embertársai életére tör. Könyörülő irgalom Istene! Az élet itt a földön a Te ajándékod: a természetes fogantatástól a természetes halálig. Tudjuk, hogy a megnyomorított élet, a kiontott vér felkiált hozzád. Add, hogy feltétlen tisztelet éljen bennünk az élet fenséges titkával kapcsolatban. Óvd meg a kiszolgáltatottakat. Védj meg minket is a bűntől, és adj megtérést a bűnösöknek.

XIII. állomás Jézus testét leveszik a keresztről

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik önkezükkel vetnek véget életüknek.

A Fájdalom Anyja számára a különösen nehéz pillanatok elérkeztek. Mária a Megváltó halott testében szemléli a feltámadás titkát. Embert próbáló kihívás ez neki. is. Itt a bízó, a reményt felragyogtató, a szeretet elmúlhatatlanságát megvalló hitnek különlegesen nagy szerepe van. Egy holttestben a feltámadás  „magvát" meglátni csak egy Istentől kapott természetfeletti ajándék fényében lehetséges. Már hosszú évek óta hazánkban sok honfitársunk csak emberi eszközökkel, egyedül kíván választ adni a lét nagy kérdéseire, azonban  gyakran a magány, a sikertelenség, a kiúttalanság érzése összeroppanthatja az embert. Ilyenkor az egyik legrosszabb választásunk lehet: az öngyilkosság. Könyörülő irgalom Istene! Óvj meg  minket attól, hogy elfelejtsük, hogy az élet nehézségeinek a megoldása a Te kezedben van.. Bízunk Benned! Add, hogy mindig Rád figyeljünk, és észrevegyük az élet gondjaival küzdők jajkiáltását is, és add meg a kegyelmedet ahhoz, hogy segíthessük őket is az élet vállalásában és kihívásaiban! Hitelesen hirdethessük az élet, a szeretet és a remény győzelmét mindannyian!

XIV. állomás Jézus holttestét sírba teszik

Urunk Istenünk, azok helyett és azokért könyörgünk Hozzád, akik Egyházadat megvetik.

Az elhagyatottságról, a végleges befejezettségről, a visszafordíthatatlan  kudarcról sokunknak meséltek a sírok és a halotti urnák. Talán azért, mert csak ezt a választ vártuk. Napjainkban az Egyház tagjainak sikertelensége a tanúságtételben és gyarlósága a küldetés teljesítésében sokszor megvetést vált ki. Sokan mondják, hogy a rosszé, a Gonoszé az utolsó szó. Talán ők is ezt a választ várják csak? Az Egyház szüntelen megújulásra szorul hazánkban és határainkon túl egyaránt. Istenünk! Add, hogy a Te irgalmaddal és áldásoddal tudjuk szorgalmazni mindannyian a megújulást nemzetünk minden tagjának, a körülöttünk és mellettünk élőknek, az egyházközségünknek, az ellenünk vétkezőknek.  Adj erőt ehhez Istenem, személyesen nekem is! . .. Add, hogy a változás óhaját ne csak szavakban tudjuk kifejezni, hanem tetteinkben, életvitelünkben, értékrendünkben  is. Könyörülő irgalom Istene! Add, hogy mi, akik hazánkban az Egyház által közvetített értékek által kívánjuk építeni Országodat, minden rászoruló embertársunkat segíthessük hozzá, hogy emberibb életet élhessenek, és ezzel vonzó példát mutathassunk a határainkon kívül, és szerte a világban élő felebarátainknak is. Legyen meg a Te akaratod!

Befejező ima

Mindenható Istenünk! Engedd, hogy keressük és megtaláljuk azt az utat, amelyet nekünk egyénileg, a nemzetünk egészének, a határainkon túli népeknek és az egész világnak kijelöltél. Áldd meg a tisztánlátás, a hűség és a kitartás kegyelmével a vezetőinket. Fogadd el ugyanakkor a könyörgésünket a Neked szentelt lelkek bűneiért és mulasztásaiért is! Mindazokért, akik szentségeidben, különösen az Oltáriszentségben megbántanak.

Urunk, kérünk, irgalmazz nekünk! Istenünk, kegyelmezz és könyörülj rajtunk! Urunk, mentsd meg országunkat, a határon túli nemzettársainkat, az ott élő népeket és az egész világot Szent Fiad, Jézus Krisztus által, valamint Szeplőtelen Nagyasszonyunk és a magyar szentek közvetítésével és az ő érdemeikért! Add, hogy egység és béke legyen közöttünk, általunk és körülöttünk!     

(Összeállította: Bodorkós Imre munkája alapján Albertné Révay Rita)

Helyszín: Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom (Bp.,XVII.ker., Hősök tere), Tampu-Ababei József atya vezetésével                                       

Időpont: 2012. március 23-án, pénteken 17 óra (gyülekezés: 16,30-kor)

Elérhetőség: az  Örs vezér térről a 276E busszal     http://rakosliget.plebania.hu     T: 20/5146-995 (Vékony Márta)

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók