Magyar mise és halottbúcsúztató Moldvában

2018.06.01. | Keresztszülők

Mindig örömmel közöljük az újabb örvendetes híreket a moldvai magyar közösség hitéletéről, hagyományairól, az őket meglátogató zarándokcsoportok benyomásairól. Ezúttal egy lujzikalagori beszámolót teszünk közzé az alábbiakban. Külön érdekessége a cikknek, hogy Néne Marica szerepelt a jótékonysági estünkön is Szentendrén.

KEMCSE Elnöksége

Magyar mise Lujzikalagorban, halottbúcsúztató Nagypatakon

Január végén azzal a hírrel keresett meg Visontai László, hogy egy szekszárdi zarándok csoporttal meglátogatnának bennünket. Csíksomlyóra jönnek a pünkösdi búcsúra, és tennének egy rövid kitérőt Csángóföldön is. Megkérdezte, hogy látok-e esélyt arra, hogy a csoportot kísérő pap bácsi, Németh Antal misét celebráljon templomunkban. Egy előző, sikertelen próbálkozás jutott eszembe, ezért kicsit kétkedőn hümmögtem magamban, de mondtam, próbáljuk meg. Kérést írtak a szekszárdi plébánián, amit benyújtottam az itteni, kalagori plébániára, azt felterjesztették a jászvásári püspökségnek, és nagyon gyorsan meg is jött rá a válasz. Igen, Németh Antal pap bácsi magyarul misézhet a templomban, semmi akadálya nincsen.

Így is történt. Május 18-án, pénteken, 11 órai kezdettel magyar misét hirdettünk a faluban. Azt láttam, hogy nemcsak a szekszárdi csoport számára volt meglepő a templomunk nagysága, díszessége, hanem a falusiak számára is szokatlan volt a magyar szó az oltárnál, a magyar ének, ami megtöltötte a tágas templombelsőt. Eljött a misére Csernyik Mária, mindannyiunk néne Marica, hogy számos húsvéti, pünkösdi énekkel örvendeztessen meg bennünket. Az Arany miatyánk, a Lehullott a Jézus vére énekek drámaisága, szépsége ebben a nagy térben tudott igazán kiteljesedni. Igazi lélekemelő pillanatok voltak!

A kalagori oktatási helyszínnel, a gyerekekkel, Moldvával való rövid ismerkedés után Trunkra mentünk, ahol a Benedek Márton emlékházában a szent életű orvos-pap kivételes életútjába tekinthettek be zarándok testvéreink. Trunk után a nagypataki temető régi kápolnája következett. Ahogy beléptem a temető kapuján észrevettem, hogy gyászlobogó van kitéve az öreg fatemplom ajtajába. Bent egy fájdalomtól megviselt ember anyósa mellett őrködött. Kedvesen hívott be, menjünk, nézzük meg a holtat. Rövid ismerkedés után pap bácsi, velünk együtt, röviden elmondott egy imát az elhunyt lelki üdvéért, és Isten áldását kérte az élőkre. Már indultunk volna, mikor érkezett a család többi tagja, és süteménnyel, üdítővel kínáltak meg bennünket. Köszönték, hogy részt vettünk gyászukban, hogy megtiszteltük együttérzésünkkel, gondoltunk a halott lelki üdvösségére.

Klézsén Duma András, bácsi András várt, hogy bevezessen a csángó szavak, jelentések titokzatos sűrűjébe. Néha provokatív kérdések, állítások formájában szemünk előtt bomlott ki egy érdekes csángó mitológia. Nem maradt el a keptár, a báránybőr bunda hímzett mintáinak „olvasása”, értelmezése sem.

Késő délután volt, mikor búcsút intettünk egymásnak, a csoportot Gyimesközéplokon várták éjszakára. Ők onnan indultak Somlyóra másnap hajnalban, mi pedig innen, a templom előtti nagy térről. Terveztük, hogy ha lehetséges, másnap a nyeregben még üdvözöljük egymást.

Merem remélni, hogy a maga nyersességében, szépségében, változatosságában megmutatkozó moldvai magyar élet maradandó nyomot hagyott a hozzánk látogató szekszárdi emberek lelkében, és visszatérésre készteti őket.

Petres László
Lujzikalagor, 2018. május 30.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók