Román nyelvű szentmisén vettem részt Budapesten

2016.09.04. | Keresztszülők

A budapesti Szent Anna templomban évek óta minden vasárnap 10 órakor román nyelvű szentmisét mutatnak be az itt élő moldvai csángómagyarok részére. Az Irgalmasság Éve augusztusának utolsó vasárnapján én is jelen voltam. Vendégként Pusztina plébánosa, Benke Ágoston-Augustin plébános (Bálint Gábriel pusztinai származású káplánnal) celebrálta a misét, a templom lorettoi kápolnájában. Vártam, hogy bemutatkozhassak neki és elmondhassam, hogy már tíz éve imádkozunk a moldvai csángómagyarokért, papjaikért, tanáraikért, vezetőikért, segítőikért. Fontos a sorsuk a számunkra, keresztszülőknek.

Izgatottan vártam a találkozást a régi ismerősökkel is, hiszen keresztszülőtársaimmal, Gyöngyössy Lajossal és Nagy Erzsikével 2008-2011 között gyakran részt vettünk ezeken a miséken ( ld.: http://www.keresztszulok.hu/vallasi-es-hagyomanyorzesi-gondolatok.html . Bemutatkoztunk az atyáknak és a híveknek. Itt a Szent Anna templomban Félix atyának, akit nagyon megszerettek a helyi hívek is (ld.: http://felsovizivaros.plebania.hu/node/84 ) . A misék végén mindig invitáltak minket az agapékra is. Különlegesek voltak ezek az alkalmak. Együtt mondtuk a moldvai csángómagyar családokkal, résztvevőkkel románul a szöveget, énekeltük románul az énekeket, és a mise előtt és után magyarul jókat beszélgettünk. Egyrészt azért volt különleges, mert így jobban megismertük az itt élő moldvai magyarokat, másrészt pedig azért, mert így alkalmunk volt kicsiben megtapasztalni, milyen érzés az, ha nem az anyanyelvünkön KELL részt venni a szentmisén. Mindig vittük a román-magyar nyelvű misefüzetet is, amit azért állítottunk össze kézirat gyanánt, hogy a keresztszülők és a keresztgyerekeik együtt is tudják követni a szentmise szövegét. (Ld.: http://www.keresztszulok.hu/roman_magyar_nyelvu_miserend_imdsagok_es_rozsafuzer ) A próbanyomatait átadtuk minden egyházi és világi érdekeltnek annak idején. Petru Gherghel, jászvásári püspöknek például itt, ebben a templomban 2010-ben, az Erdő Péter bíboros atya koncelebrálásával bemutatott szentmiséjét követő agapén. Ld.: http://www.keresztszulok.hu/fopasztori-szentmise-a-budai-szent-anna-templomban (Még eddig nem döntött a jászvásári püspök atya a füzet esetleges bevezetéséről, a tudomásunk szerint.)

Eljöttem a mostani szentmisére is, mert beszélni szerettem volna Pusztina plébánosával, Benke Ágoston atyával. Eddig személyesen még nem találkoztam vele. Tele volt a kápolna hívekkel, a Budapesten és környékén élő moldvai magyarokkal. Mintegy negyvenen lehettek. Két ismerős arcot is láttam közöttük. Ők nem ismertek meg, hiszen régen találkoztunk. Néztem a számomra nagyon kedves arcokat, a szép vonásokat, az arányos termeteket, a szép fiatal családokat, a kis tipegő vagy babakocsiban mosolygó gyerekeket, néhány ősz halántékot... Láttam az atyát, ahogyan mosolyogva, kedvesen beszélt a hívekhez. Hátul álltam, kezemben a misefüzetünkkel.

Kicsit előrébb tőlem a pusztinai Dr.Nyisztor Tinka néprajzkutató állt. Emlékszem arra, hogy Tinkát 10 évvel ezelőtt ismertem meg, 2007 tavaszán, amikor a Szent István Bazilika előtt mondott megható beszédet, hogy imádkozzunk a csángómagyarokért, hogy ők is anyanyelvükön imádkozhassanak a templomaikban. Sokan azóta is hűséggel teljesítjük a kérését. A KEMCSE akkori alelnöke, Ferkó Zoltán a beszéd után indult el a 4.000 kilométeres biciklis zarándokútjára, hogy felhívja mindenki figyelmét a moldvai csángómagyarok magyar anyanyelvi miséjének szükségességére, amit több száz éve hiába kérnek. Eljutottak minden püspökhöz és a Vatikánba is, sajnos ezidáig hiába. Ld.: https://www.youtube.com/watch?v=jnJc2KnIsN8 és http://keresztszulok.hu/regi-honlap/vallas/zarandoklat.htm )

Tehát ott álltam hátul, a tíz év emlékeivel a szívemben. Az idős csángó asszonyok, emberek szenvedését ismét átéreztem, akik nem tudtak az idők folyamán megtanulni románul, és anyanyelvükön gyónni sem tudnak, még a haláluk előtt sem, az unokáik számára pedig a román nyelv vált az anyanyelvükké. A fájdalom mellett tiszteletet is éreztem mindnyájuk iránt, hiszen hűséggel kitartanak a hitük mellett, akár az anyanyelvük elvesztésének az árán is. Kezemben most is fogtam a román-magyar nyelvű misefüzetünket, de nem tudtam igazán használni. Fájt a szívem. A mise végén bemutatkoztam Benke Ágoston atyának, aki nagyon szívélyesen fogadott. Örült neki, hogy tíz éve imádkozunk értük. Mutattam neki a füzetünket is. Szeretettel néztem az atyát kísérő hívek után, ahogyan indultak mindannyian a közösségi terem felé. A lorettói Szűzanya szobrára esett a tekintetem, aztán a bezáruló kapura.

Gyöngyössy Lajos keresztszülőtársunk később ért oda. A közösségi teremben kereste fel Benke Ágoston atyát, aki örömmel fogadta őt, és félbeszakítva a beszélgetést, régi ismerősként üdvözölte és marasztalta a délig tartó agapén.

Megrendítő élmény volt a számomra. Sok érzés kavarog a szívemben. Szeretem a moldvai magyarokat, mindnyájukat! Vallási csoportunk tíz éves fennállása alatt a tőlük is tanult hűséggel imádkozunk értük, papjaikért, tanáraikért, vezetőikért, segítőikért. Reményteljes események is történtek közben, amiknek szemtanúi voltunk és örülhettünk neki, de valahogyan mégis úgy érzem, mintha megállt volna az idő.

MÉGIS! A moldvai magyarokkal azonos hitem szerint apró lépésekkel bizonyosan haladunk előre. A sok imát Isten biztosan meg fogja hallgatni, és meg fogja "csángó-ügyben" is tenni azt, amit akar. Bizakodom. A lorettói Szűzanya szobra a főhelyen áll a román nyelvű szentmiséken. Türelem, szeretet és alázat van a szívemben.


Albertné Révay Rita,
KEMCSE vallási felelős

A képek forrása:

http://felsovizivaros.plebania.hu/node/216

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók