Tábori beszámolók

2016.10.14. | Keresztszülők

Beszámoló az októberi klubról

A szeptemberi tisztújításon megválasztott új elnökünk, Horváth Zoltánné Horváth Zsuzsa most találkozott először ebben a pozíciójában a Keresztszülőkkel és szeretettel köszöntötte őket. Vendégünk, Petrovics Sándor, a Kovász Egyesület elnökének előadása után a képes nyári tábori beszámolók sora következett.

Bemutatkozásában, Zsuzsa, az új elnökünk elmondta, hogy bakonyi lány, aki 20 éve él a fővárosban. Évek óta keresztszülő, és több éve falugazda Csíkfaluban. Szeretné folytatni az eddigi jó hagyományokat, és kapcsolatai révén bővíteni a támogatók körét.

Vendégünk, Petrovics Sándor, a Kovász Egyesület elnöke a beszámolóját Sütő András megszívlelendő szavaival kezdte: "Megmaradásunk kettős szárnya: anyanyelvünk és zenei anyanyelvünk." Dr. Benedek Márton trunki vértanú orvospap erőszakos halálát említve megjegyezte, hogy a vezető nélküli nép erőtlen, védtelen! Ezért nagyon fontos, hogy az oktatási programunk keretein belül végzett értelmiségi fiatalok minél nagyobb számban térjenek haza, és kapjanak értelmes feladatokat. Petrovics Sándor idén 13-dik alkalommal rendezett nyári tábort moldvai gyermekeknek Rákosszentmihályon. Édesanyja az erdélyi Parajdon született, talán innen származik a kötődése a kisebbségi sorban élők felkarolásához. Kezdetben pusztinai gyerekeket hozott, az idén kiegészült a csapat a csíkfalusi, bogdánfalvi és diószegi gyerekek csoportjával. A befogadó családoknál elhelyezett gyerekek és a családok között kialakult szeretetteljes kapcsolat segítette a moldvai gyerekek megnyílását, az iskolában tanult magyar nyelv bátor használatát. Vendégünk idézett két levélből, melyekből a köszönet és hála sugárzott. A diószegi Kiss Sámuel tanár bácsi azt emelte ki, hogy jó volt megtapasztalni a vendéglátás során, hogy tartoznak valahová. Az egyik kisdiák azt írta, hogy erősebben fog nekiállni a magyar tanulásához, mivel itt Budapesten sok szeretetet kapott. Az idén is részt vettek a Szent Jobb körmeneten a Budapesti Szent István Bazilikánál. A számos érdekes program megszervezésében sok segítő vesz részt évről évre, akik közül kiemelte Kovács Péter polgármester sokoldalú támogatását.

A továbbiakban vezetőségi tagjaink és keresztszülő társaink számoltak be az általuk szervezett nyári táborokról, diaképek vetítésével.

Alelnökünk, Willemse Jolanda két tábort is szervezett: az egyiket már hagyományosan a XII. kerületi Németvölgyi Átalános Iskola balatonszántódi táborában, a másikat az erdélyi Borzontban. A két helyszínen összesen 38 csángó illetve székely gyermek nyaralhatott. Mindkét táborra a szűkös anyagi háttér volt a jellemző, de Jolanda sok ötlettel, szervező készséggel áthidalta a nehézségeket! A Balaton melletti táborban lehetőséget biztosított a Keresztszülőknek, hogy együtt nyaralhassanak támogatott gyermekeikkel, akik éltek is ezzel a lehetőséggel. Volt, aki Kanadából, Írországból érkezett a táborba! A sportolási lehetőségek, vetélkedők, kézműves foglalkozások mind hozzájárultak, hogy ügyesebben, élményekkel telve térjenek haza falujukba. Hogy ezek a táborok sikeresek lettek, nagymértékben szerepük volt a diószéni tanároknak, Nagy Annamáriának és Ugron Józsefnek, a XII.kerületi Önkormányzatnak és Dimanopulosz Andrea igazgató asszonynak.

Toroczkay Katalin gajdári falugazdaként 4 falu gyerekeinek teremtett lehetőséget a nyaraláshoz az V. kerületi önkormányzat balatonszepezdi táborában. A 24 kisdiákot 4 pedagógus kísérte: Papp Kinga Enikő és Tokos Norbert gajdári, Vaszi Henrietta újfalusi és Lőrincz Kinga szitási tanítók felügyelték a sok fürdéssel, a tapolcai tavas barlangban tett kirándulással fűszerezett nyaralást. Augusztus 20-án részt vettek Szepezden nemzeti ünnepünkön. A somoskai Benke Paulina segítette a különböző falvakból a gyerekek összetoborzását. Követendő példának tartjuk a jövőben is, hogy több faluból érkező gyerekek nyaraljanak közösen, így ők is és tanáraik is megismerhetik egymást.

Csoma Gergely rendkívül színes előadásában beszélt a Kovács Ákossal 3 éven keresztül Moldvában tartott különleges nyári táboraikról. A magyar nyelv gyakorlásának egy különösen élvezetes módját választották: színdarabot tanultak be a gyerekekkel. Például a Pozsonyi csata jeleneteit játszották el. Készítettek díszleteket, színpadi kellékeket, a tábor végén pedig bemutatták a darabot a szülőknek, nagyszülőknek, akik nagy örömmel fogadták az előadást.

Lázárné Borika külsőrekecsini keresztszülő számolt be az idén induló Csángó palánta programról. 15 gyermek fogadására nyílt volna lehetőség, de végül is csak 4 gyermek érkezett. Nagyon sok tanulsággal szolgált ez a szervezés: sok esetben a szülők léptek vissza a gyermek elküldésétől, több esetben váratlan esemény, betegség akadályozta az utazást. Pedig a magyar nyelv gyakorlására kiváló lehetőség lenne, ha egy-egy csángó gyermek 2-3 hetet eltöltene egy magyar családnál, ahol hasonló korú gyerek van. Fontos feladatunknak érezzük, hogy átgondolva a szervezés során felmerült kérdéseket, a jövőben sokkal több gyereket tudjunk elhozni.

Rébay Lajos falugazda szerette volna, ha Gajdári keresztgyerekei részt vesznek a Concordia Alapítvány által támogatott Balatonszepezdi táborban. A kiutazáshoz szükséges papírok hiánya miatt úgy döntött, hogy ha a gyerekeket nem tudja elhozni, akkor feleségével ők mennek a keresztgyerekeikhez. Végül is az Erdélyi Ivóban lévő Erzsébet táborban töltöttek el egy gazdag programot nyújtó hetet három leánnyal. Fontos információ volt ez számunkra! Megismerve a pályázás lehetőségét, lehet, hogy a jövőben nagyobb létszámban is tudunk majd moldvai gyerekeket nyaraltatni az Erzsébet táborokban.

Végül néhány szóban és képben beszámoltam a 10. gödöllői táborról. A szűkös anyagiak miatt az idén csak 8 gyermeket tudtunk elhozni Lészpedről, Mihály Annamária tanító néni vezetésével. Sok jó ember támogatásával sikerült gazdag programot nyújtani kis barátainknak. A gödöllői családok az idén is nagy szeretettel fogadták a régi és új vendégeiket. Újdonság volt, hogy a Dunakanyarral és a festői Zebegénnyel ismertettük meg a gyerekeket a Balaton helyett. A jó idő lehetővé tette a dunai fürdést, hajókázást és a visegrádi bob kipróbálását is.

Többen hiányolták László Ildikó távolléte miatt az énektanulást! Reméljük, hogy a következő klubon hagyományainknak megfelelően tanulunk éneket ismét Ildikótól!

Beszámolóm végén két közérdekű információt osztok meg a Keresztszülőkkel:

1) A karácsonyi csomagok leadási időpontja korábbra, november 15-re módosult, hogy biztosan kiérjenek minden faluba a küldemények. A részletes információ a küldendő csomagokról és a leadási helyszínről a honlapunkon található, ide kattintva.

2) A XIII. Szeret menti népdalvetélkedőre megfelelő számú érdeklődő esetén szervezünk kisbuszt és a Gyimesekben szállást! A vetélkedő Magyarfaluban lesz, november 19-én! Kérjük az érdeklődőket Büttner Saroltánál tájékozódjanak. E-mail: buttner.sarolta@gmail.com

 

Lejegyezte:
Büttner Sarolta,
programfelelős


A fotókat készítette:
Prekrit Judit

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók