Tisztújítás és korszakváltás

2016.09.14. | Keresztszülők

A folytonosság és a megújulás nevében tisztújításra került sor a 10 éves KEMCSE életében. Megköszöntük Pákozdi Judit leköszönő elnöknek a nyolc éve tartó elkötelezett munkáját, és megválasztottuk Horváth Zoltánné, Zsuzsát elnöknek, akinek a „székfoglaló” beszédét teljes terjedelmében közöljük. Kívánunk sok erőt és sikert neki ehhez a nemes megbízatáshoz a csángó gyerekek és a keresztszülők nevében is.

Rendkívüli helyszínen és időpontban, rendkívüli tisztújításra gyülekeztek a keresztszülők, az egyesületünk tagjai és az érdeklődők 2016 szeptember 12-én, hétfőn 18 órától, a Németvölgyi Általános Iskola könyvtárában, a februári tisztújításkor már jelzett témakörben, a meghívóban jelzett napirendi pontok alapján.

A regisztrálást Toroczkay Katalin és Albertné Révay Rita végezték, a tagdíjakat Lázárné Sereg Borbálánál lehetett befizetni. A várakozási időben Gondos Béla, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület titkára ismertette a legújabb csángó eseményt, amelyre bennünket is hívott, ahol régi jó ismerőseink, neves művészek is fellépnek majd: Csángó nap lesz szeptember 25-én, vasárnap 16 órától az Erdélyi Magyarok Egyesülete székhelyén. (Címe:1056 Bp., Molnár u. 5. - a szórólap ide kattintva megtekinthető.) A közgyűlés pontosan 18.30-kor vette kezdetét. A résztvevőket Pákozdi Judit elnök asszony köszöntötte, majd bemutatta dr. Hegedűs Levente ügyvéd urat, akit felkért ezúttal is a közgyűlés levezetésére, aki ismertette a napirendi pontokat, amelyeket utána egyhangúan megszavaztunk. Az ügyvéd úr utána kiosztotta az Alapszabály példányait, ahol jelezte a jogszabály-előírások miatti formai változtatások szövegeit, amelyeket tételesen elmagyarázott, majd megszavaztuk.

Ezután Pákozdi Judit elnök asszony szóban is megerősítette a lemondását a közel egy évtizedes elkötelezett munkáját illetően, és megköszönte a közös munkálkodást mindnyájunkkal. Willemse Jolanda alelnök megható szavakkal mondott köszönetet Juditnak egy szép virágcsokorral, mindannyiunk és a csángó gyerekek nevében is. Javasolta, hogy Pákozdi Judit tiszteletbeli elnökként maradjon köreinkben. Megszavaztuk és Judit köszönettel elfogadta. Egyetlen elnökjelöltként Horváth Zoltánné, Zsuzsa következett, akinek a „székfoglaló” beszédét az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk. Az elnökség tagjai megerősítették, hogy a továbbiakban is számíthat az új elnök is, és mindnyájan a munkájukra:

Willemse Jolanda alelnök és szociális felelős,

Lázárné Sereg Borbála a Csángó palánta program szervezője és gazdasági felelős,

Felföldi Elek a moldvai kapcsolattartó,

Büttner Sarolta a klubprogramok koordinátora,

Toroczkay Katalin a továbbtanulókat támogató csoport felelőse,

Dimanopulosz Andrea honlap, facebook, média kapcsolatok felelőse.

A tagság mindezeket egyhangúlag elfogadta. Mindenkinek megköszöntük a tisztújításon való aktív részvételt, majd ezután az új elnök és a jegyzőkönyv hitelesítői, Dr. Bagyinszky Jánosné, Ani és Sebők Iván, az aláírásukkal hitelesítették a jegyzőkönyvet és az új, módosított Alapszabály szövegét.

Ezúton is köszönjük Pákozdi Juditnak a közel 10 éve tartó elkötelezett munkáját, és gratulálunk Horváth Zsuzsának, az új elnökünknek a csángó gyerekek és a keresztszülők nevében is. Kívánunk Zsuzsának sok erőt és sikert ehhez a nemes megbízatáshoz. Bizonyosan egy új korszak kezdődik az életünkben, amihez reméljük, minél több fiatal is csatlakozik majd. Jót tenni jó, különösen elkötelezett munkával, a folytonosság és a megújulás jegyében, a moldvai magyarok és a keresztgyerekeink érdekében.


Lejegyezte: Albertné Révay Rita
A fotókat készítette: Prekrit Judit


HORVÁTH ZOLTÁNNÉ, ZSUZSA BESZÉDE A KEMCSE TISZTÚJÍTÁSÁN:

 

Tisztelt Elnök asszony!

Tisztelt Elnökségi tagok!

Tisztelt Tagtársak!

Kedves Barátaim!

Megilletődve kezdem a mondókámat, hiszen az én életemben ez a mai nap igazi mérföldkő, sőt, talán nem túlzok, ha azt mondom, igazi fordulópont. Mostantól az elhívásom olyan felelősséggel párosul, amely csakis bizalomra épülhet. Engedjétek meg, hogy e három pont köré gyűjtsem a bemutatkozásomat.

Az elhívásommal kezdem. Aki régebb óta ismer engem, vagy munkakapcsolatban, barátságban volt vagy van velem, tudja, hogy már a felsőfokú képzettségem (fogyatékosok együttnevelési pedagógiája, illetve szociálpedagógia) azon a mély meggyőződésen alapult, hogy engem a gyengék, a sérültek, a kiszolgáltatottak segítésére rendelt a sors. Időközben persze más munkával, más beosztásban töltöttem hosszú éveket, de amikor képviselő, illetve államtitkár munkatársa lehettem, akkor is segítésközpontú feladatok hárultak rám. Ha tréfálkozni akarnék, elmondhatnám, hogy a képviselőházban vagy a minisztériumban igencsak kijutott nekem a gyengék, a (lelki) sérültek, a mások szeszélyeinek kiszolgáltatott emberek segítéséből. De bárhogy alakult is az életem, mögöttem, vagy fogalmazzunk úgy: a szívemben ott volt a családom az igaz barátok, a munka mellett mindig a szüleim, barátaim támasza és jó családanya akartam lenni. Ezt a hátteret, ezt az érzelmi beállítottságot aztán még gazdagabbá tette, hogy a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesült tagja, majd Csík falu gazdája lehettem és most az Egyesület elnöki tisztségével tiszteltek meg. Magyar lévén azt hiszem, nemzetiségi szinten nincs a csángómagyaroknál gyengébb, kiszolgáltatottabb népcsoport. S ki más érdemel és vár el tőlünk, joggal, több odaadást, támaszt, segítséget, ha nem ők, akik hátuk mögött könyörtelen évszázadokkal még ma is, most is magyarok akarnak maradni… igen, akarnak, de csak akkor, ha mi tudatosítjuk bennük ennek a világon egyedüli kitüntetésnek a jelentőségét, hogy mit jelent az, magyarnak lenni.

Az elhívásom, s veletek együtt hadd mondjam: az elhívásunk most ezt a súlyos felelősséget helyezi a vállunkra. Nem lehet habozni, nem lehet elkenni az éles körvonalakat, hogy milyen kellemes és finom dolog magyarnak lenni, nem. A felelősséget a csángómagyarokban is tudatosítani kell – és ehhez elengedhetetlen a mi felelősségünk napi szinten való megélése -, mégpedig annak a felelősségét, hogy minden egyes magyarral, aki beolvad, aki kivándorol a szülőföldjéről, aki nem magyarul számolja meg a kevéske pénzét, aki csak románul érti meg a krisztusi Igét, szóval minden csángómagyar elvesztésével a magyar nemzet jövőjébe verünk egy koporsószöget.

Ma, úgy érzem, jó irányba mennek a dolgok, nem maradunk egyedül ezzel a felelősséggel. Kell is kérnünk, sőt, ha kell, térden állva kell könyörögnünk első renden a Jóistennek, aztán azoknak, akik az egész nemzet felelősségét a vállukra vették, hogy szüntelenül és fáradhatatlanul figyeljenek oda, támogassák a mi szeretett csángóinkat. Rajtunk keresztül is, de másképp is…

Végül a bizalomról pár gondolatot. A szüleink, nagyszüleink nemzedéke még természetesnek vette, hogy ha valaki megígért valamit, azt meg kellett tartania. Ha valaki azt mondta, hogy én ezt megcsinálom, akkor megcsinálta. Ha nem, akkor elveszítette a bizalmat, ami egyenlő volt azzal, hogy elveszítette a becsületét. Ilyen nagy dolog a bizalom. Nem csak kedves magatartás, nem csak rábeszélő képesség kérdése. Becsület kérdése! És annak a kérdése is, hogy nélküle, vagy elveszítve azt, egyedül maradunk. Egyedül nem lehet másokon segíteni, egyedül nem lehet nemzetmentő akciókat véghez vinni. Egyedül gyakorlatilag csak magunkkal lehet foglalkozni, mégpedig többnyire sikertelenül, de mindenképpen egyedül. Ezért tartom a tisztem harmadik alappillérének a bizalmat. Hogy tudjam, hogy számíthatok rátok. Hogy tudjátok, hogy számíthattok rám. A munkánkban ennél fontosabb gyakorlati feltétel nincs is. Higgyétek el, kedves Barátaim, nem kizárólag a még több pénz, a még jobb szervezés, még csak nem is a nagyobb egyesületi taglétszám fogja a csángókat visszaédesgetni hozzánk, megtanítani őket magyarul beszélni, dolgozni, szeretni, hanem a bizalom. Hogy amit ígérünk, azt megtartjuk. Hogy becsület dolga, s így az életünkben az első helyek egyikét foglalja el, hogy ha elhívást kaptunk a csángómagyarok megsegítésére, akkor ez a felelősség nem hagy minket nyugodni, nem lanyhul a lelkesedésünk, s egyszer majd Pál apostol szavaival mi is elmondhatjuk, hogy „ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetül pedig eltétetett nékem az igazság koronája, amelyet megad nékem az Úr, az igaz Bíró…” (2 Timóteus 4, 8.). Úgy legyen.

 

Szeretném az elnökség tagjait felkérni, hogy folytassák velem a munkát!

 

Köszönöm, hogy meghallgattak!

http://www.keresztszulok.hu/bemutatjuk_az_uj_falugazdakat_2

 

Horváth Zoltánné (Zsuzsa)

 

2016. Földanya havának 12. napján

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók