A Hegyvidék otthont adott nekünk!

2011.09.15. | Albertné Révay Rita

Tudósítás a 2011-es év szeptemberi klubdélutánjáról.

Fordulópont történt egyesületünk életében. Otthonra leltünk a XII. kerületben! Ünnepi évadnyitóra gyűltünk össze új helyszínünkön, a Böszörményi Irodaházban, ahol a Hegyvidék képviselője, lapjuk és a TV csatornájuk munkatársai is jelen voltak. A Hegyvidék honlapján olvasható a fényképes beszámoló az eseményről.


Pákozdi Judit elnökünk megnyitotta a klubdélutánt, és megköszönte Pokorni Zoltán polgármester úrnak, és az őt személyesen is képviselő Sikota Krisztinának, az önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága elnökének (aki szintén keresztszülő), és a XII. kerület vezetőinek, hogy a moldvai csángó-magyarok ügyét a szívükön viselik, és otthont adtak nekünk. A KEMCSE és az AMMOA kulturált körülmények között, két egymásba nyíló irodában kedvezményes áron tevékenykedhet szeptembertől a csángó gyerekek érdekében, A klubdélutánokra pedig ingyen vehetjük igénybe az irodaház szép, nagy előadótermét.

Hetente egyszer ügyeletet tartunk az irodákban (Böszörményi út 20/22. II.em.), hogy személyesen találkozhassunk a csángómagyarokkal, a keresztszülőkkel és egymással. Egyelőre keddenként 10-13 óra között várjuk az érdeklődőket. Reményeink szerint ezzel is hozzájárulunk, hogy gyarapodjon a keresztszülők száma. Az iroda rendelkezésre áll a keresztszülőknek, falugazdáknak egymásközti és támogatókkal történő tárgyalásokhoz, megbeszélésekhez. Korrepetálást, oktatást is tudunk majd tartani az itt dolgozó vagy továbbtanuló csángómagyaroknak. (Igénybejelentést telefonon várunk: 06/30-9605919.) Éljenek minél többen ezzel a lehetőséggel!

Az önkormányzat nevében Sikota Krisztina bizottsági elnök meleg szavakkal köszöntötte a résztvevőket.. Elmondta, hogy keresztszülő maga is, de nem járt még Moldvában. Három éve egy pusztinai kislány magyaroktatását segíti. Még eddig sajnos nem tudtak személyesen találkozni, de a levélváltással, telefonbeszélgetéssel tartják a kapcsolatot. Meggyőződése, hogy jó ügyet szolgál velünk együtt. "Nyelvében él a nemzet!" – idézte gróf Széchenyi Istvánt.

Ezek után Petrás Mária, világhírű csángó énekművész, keramikus, az AMMOA egyik alapítója mondott köszönetet: "Isten fizesse meg az áldozatukat! Ha egy kicsi fát ültetünk, nem tudjuk, hogy megnő-e, hoz-e gyümölcsöt. Azt csak a Jóisten tudja. Ő fizesse meg a jóságukat!" – mondta, aztán egy moldvai népdalcsokrot énekelt el nekünk, amit a végén egy vidám dallal zárta be : "Járd ki lábam, járd ki most…" Ezután továbbra is velünk maradt, és érdeklődéssel hallgatta keresztszülőtársaink beszámolóit a nyári táborokról. A rendezvényen az AMMOA képviseletében Petrás Márián kívül több kurátor is részt vett.

Örömünkre szolgál, hogy a keresztszülők közreműködésével az idén is több mint 600 csángó kisgyerek juthatott el Erdélybe és Magyarországra nyaralni. Lázárné Sereg Borbála, a falugazdák vezetője nyitó szavai után Büttner SaroltaWillemse Jolanda, és Erős Ildikó sorra beszámoltak az általuk szervezett nyári táborok alatt szerzett élményeikről, tapasztalataikról. A tudósításokat vetített-képek kisérték. (Beszámolóik hamarosan olvashatóak lesznek honlapunkon.) Mindannyian egyetértettek abban, hogy a gyerekek visszajelzései alapján minden tábor nagyszerűen sikerült, de sajnos a gyerekek egymás között többnyire románul beszéltek. Mindenféle módon próbálták elérni a táborvezetők, hogy használják a gyerekek a magyar nyelvet: jutalmakkal és más szeretet-teljes ötletekkel. Jövőre szeretnének közösen nyaraltatni csángó, székely és magyar gyerekeket, hogy a magyar nyelv legyen a közös kommunikációs eszközük egymással.

Willemse Jolanda azt is elmondta, hogy holland- magyar összefogással sikerült idén minden moldvai oktatási helyszínre eljuttatni egy-egy elsősegélydobozt (az eseményről részletes beszámolót olvashatnak honlapunkon).

Ezek után Gergelyné Kovács Marika emelkedett szólásra. Két évig Diószegen tanított. Elmondta ő is a tapasztalatait: Megköszönte, hogy több mosógépet ajánlottak fel a múltkori felhívására, de a szállítás még eddig nincs megoldva, ebben is segítséget kér. Érdekes, hogy Diószegen van vezetékes víz, de a csatornázás nincs megoldva. "Diószegen minden másképp van!" -mondta mosolyogva.

Rövid szünetet tartottunk, és közben bemutattuk az irodákat is az érdeklődőknek. Ezek után Dr. Heltai János Imrét, a Németh László Gimnázium fiatal nyelvész-tanár előadását hallgattuk meg. Külön köszönjük a türelmét, hogy a hosszúra nyúlt klubdélutánt végig velünk töltötte, és immár harmadszor tisztelt meg bennünket nyelvészeti előadásával, amelynek ezúttal A moldvai nyelvjárásterület belső tagolódása címet adta. Kiemelte az elején, hogy örömmel hallgatta végig a beszámolóinkat, és szívesen részt venne majdan egy közös táborban is. Tíz éve, még egyetemistaként járt először Moldvában 2001-ben, egy kutatócsoport tagjaként, és több száz riportot készített a falvak lakóival. Doktori disszertációját is a moldvai magyarok nyelvcseréjéről írta. A nyelv, a nyelvhasználat, a nyelvváltozat fogalmai tisztázása után példákkal is illusztrálta a mondanivalóját. Magyarországon tíz nyelvjárásterületet különböztetünk meg, ezek közül a X. a Moldvai régió, amely földrajzi értelemben is a legtávolabbi. Honlapjukon tovább is tájékozódhatunk a témában. Öröm volt látni a vetített képsorokon, hogy például a "naputánjáró" (napraforgó) különböző elnevezéseit a különböző falvakban miként használják. Dr.Heltai János Imre előadását nagy taps követte. Közreműködését P.Jáki Sándor Teodóz CD-jével köszöntük meg.

A négy órán át tartó érdekfeszítő, de azért fárasztó klubdélutánon sokan részt vettek. Köszönjük ezúton is a kitartásukat. A végén röviden a csángó társasjátékról is beszéltünk. Elkészült a játékot bevezető csángó mese és a 100 könnyű kérdés is, amely csángó szavakat és kifejezéseket tartalmaz. A szép számú érdeklődő és a csángó gyerekek érdekében igyekszünk az előállításáért mindent megtenni. Néhány keresztszülő hajlandó lenne megelőlegezni kölcsönnel az előállítási költségeket ennek érdekében, amit ezúton is köszönünk. Reméljük, hogy szponzorokat, segítőket is találunk.

A következő klubdélutánunk október 8-án lesz, amikor Ferencz Éva énekművész lesz a vendégünk.

 

Szeretettel várunk mindekit!

Lejegyezte:
Albertné Révay Rita, 2011.09.11.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók