"A mi falunkban csángók laknak..."

2010.04.01. | Keresztszülők
Jó pár éve már annak, hogy a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége versenyt hirdetett. Méghozzá olyan versenyt, amiben az addigi csángó oktatási helyszíneken, falvakban tanuló gyermekek vethették össze tudásukat abban, hogy ki tudja minél részletesebben, ötletesebben megismerni és megismertetni saját szülőfaluját.
 

A versenyre való felkészülés időszaka igen izgalmasan telt: a gyerek saját magyartanítóik útmutatását követve kezdetek információgyűjtésbe. Egy-egy lelkesebb gyermeksereg – néprajzosokat is túlszárnyalva – komplett monográfiára való anyagot gyűjtött. Volt közöttük helytörténet, monda, népdal, tájnevek- és csúfnevek jegyzéke, népi imádság, különböző szokások. A folklór jelenségein túl egyik falu diákja a helyi iskola történetét írta meg, más a nagyanyja receptjét örökítette meg, míg több helyen is precíz térképet szerkesztettek, gondosan bejelölve házról-házra, utcáról-utcára, hol melyik falusi lakik.

Mindemellett számos rajz, festmény örökítette meg a falvak tájképét, az emberek viseletét, házát, lovát, szekerét. A kétségkívül igen jelentős munka legfőbb értékének mégis a fogalmazások bizonyultak. Ezek az írások tökéletes látleletét adták a magyarul tanuló csángó gyermekek nyelvbéli kompetenciájának, emellett közvetlen stílusban ismerhettük meg a világról (és szűkebb hazájukról) alkotott gondolkodásukat.

Miután egy ilyen hatalmas és értékes anyag összegyűlt, döntés született róla, érdemes lenne mindezt könyv formájában is megjelentetni.

A beérkezett pályaművek így a verseny után megrostálva, és az időközben, az oktatás folyamatába bekapcsolódott falvak munkáival kiegészülve került szerkesztésre.

Hosszas folyamat eredményeképpen 2009. szeptember elejére végre kezünkbe kerülhetett az elkészült mű: „A mi falunkban csángók laknak…” – Válogatás moldvai gyermekek írásaiból és rajzaiból címmel.
 

Reméljük sok szép órát okoz majd mindenkinek!


Varga Máté
szerkesztő

 

Kiadta a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 2009-ben. 21 moldvai csángó települést mutatnak be a csángóföldi diákok. 183 oldal, színes képekkel, térképpel, összefoglaló utószó a Csángó Oktatási Program 10 éves történetéről.

A kötet ára 4000 forint vagy 60 lej. Megrendelhető Magyarországon az ammoa@csango.ro címen, illetve Romániában a kontakt@csango.ro címen.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók