A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége Jáki Sándor Teodóz Ösztöndíja

2013.02.15. | Keresztszülők

2013. január 8-án az esti órákban Pannonhalmán elhunyt Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanára, karvezetője, a győri bencés templom karnagya.

Jáki Sándor Teodóz atya a csángómagyarok apostola, Domokos Pál Péter méltó utódja – olvashatjuk általában a róla szóló ismertetésekben.

Teodóz atya sok évtizedes csángóföldi zarándokútjainak élményeit, tanulságait, néprajzi, népzenekutatói gyűjtőmunkájának emlékeit, eredményeit 2006-ban könyvben is megjelentette (Csángókról igaz tudósítások), s kiadták egy cd-lemezét is Jáki Sándor Teodóz énekel és tanít címmel, melyen a páter beszámol gyűjtőútjainak legszebb zenei élményeiről, s bemutat egy csokrot az előénekes bácsiktól, néniktől Moldvában tanult népénekek közül. Számos kitüntetés (Márton Áron-emlékérem, Magyar Királyi Szent László Lovagrend lovagi vaskeresztje, Juliánusz-díj…) birtokosa is, s nemrég vehette át Balog Zoltán minisztertől a Fraknói Vilmos-díjat munkásságának elismeréseként.

Az ő emlékét szeretnénk megtisztelni, az ő emléke, munkássága előtt szeretnénk tisztelegni azáltal is, hogy megalapítjuk a Jáki Sándor Teodóz ösztöndíjat, melyet a moldvai magyar oktatási programból kikerülő csángó értelmiségieknek, alapképzésükre fordított tanulmányaikat itthon, Romániában, magyar nyelven folytató főiskolásoknak, egyetemistáknak szánunk.

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének Jáki Sándor Teodóz ösztöndíj pályázata (egyetemi) félévente kerül meghirdetésre és megpályázható, amennyiben a pályázó hallgató megfelel a feltételeknek, az általunk támasztott minimális elvárásoknak. Kimondottan azoknak a hallgatóknak szól, akik moldvai csángók, és tanulmányaikat romániai felsőfokú intézményben, magyar nyelven folytatják.

Feltételek:

-         a naprakész vizsgákat dokumentáló leckekönyv másolata, a sikeres félév kreditpontjainak meglétét igazoló okmány és a minimum 6,50 média elérése a tanulmányi eredményeikben

-         aktív részvétel valamilyen közösségi programban, önkéntesség, szervező-munka (kötelező egy ajánlólevél felmutatása az illető non-profit vagy civil szervezettől, iskolától, amely igazolja ezirányú érdeklődését és elfoglaltságát)

-         különösképpen értékeljük, ha ezen tevékenysége kapcsolatban áll a csángó identitással, szülőföldjével, a csángó kultúrával

-         iskolalátogatási igazolás, amelyből kitűnik, hogy magyar nyelven, hányad éven és milyen szakon folytatja tanulmányait

-         személyi igazolvány másolat, melyből kitűnik, hogy állandó lakcíme Bákó megyében van

Megpályázható összeg:        250 - 450 RON havonta. Az ösztöndíj mértéke függ a tanulmányi eredményektől, bontásban így jelenik meg: 2 x 450, 2 x 400, 2 x 350, 2 x 300, 2 x 250 RON. A rangsorolás tanulmányi eredmények alapján történik.

 

I.    Benyújtási határidő: 2013. február 20. (az első félév eredményei alapján március – július időszakra, öt hónapra pályázik)

      Elbírálás dátuma:                  2013. február 25.

 

II.   Benyújtási határidő: 2013. szeptember 16. (az előző év II. félévi eredményei, illetve a felvételi eredményei alapján október-február időszakra, öt hónapra pályázik)

       Elbírálás dátuma:                  2013. szeptember 27.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók