A Transindex.ro erdélyi hírportál kérdései

2012.02.06. | Keresztszülők

 

és dr. Diószegi László a Teleki Alapítvány igazgatójának válaszai a MCSMSZ-nél folytatott átvilágításról 
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16491

A Moldvai Csángómagyarok Szövetsége átvilágításának levezetésére kérte fel önöket a magyar kormány Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány. Ezzel kapcsolatosan és a jelentés ismertében lenne néhány kérdésem Önökhöz.

A válaszok előtt szeretnék leszögezni néhány fontos tényt.

1.) A Teleki László Alapítvány pártoktól és kormányoktól független Alapítvány, amelynek kuratóriumában a magyar tudományos és közélet kiválóságai foglalnak helyet. Az Alapítvány kiterjedt és elismert tevékenységet folytat a határon túli magyarsággal kapcsolatos számos területen, így az épített örökség dokumentálása és felújítása, tudományos programok, konferenciák lebonyolítása, beruházások megvalósítása és ellenőrzése stb. terén.

2.) A Teleki László Alapítvány megalakulásától kezdve folyamatosan és rendszeresen foglalkozik a moldvai csángókkal, számos a kérdéskörrel kapcsolatos alapvető művet adott ki, kutatást finanszírozott, nemzetközi konferenciát szervezett, és bonyolításában valósult meg a pusztinai „Magyar Ház” felépítése is. A Teleki László Alapítvány több alkalommal szervezett magyar nyelvű misét moldvai csángó falvakban, többek között szervezésében valósult meg Lábnyikon 2009. október 17-én az első magyar nyelvű főpapi mise. A Teleki László Alapítvány a csángó üggyel foglalkozó szervezeteknek nem konkurense, hanem partnere.

Az Önök által megbízott szakemberek találtak-e az MCSMSZ könyvelésében illetve munkaszervezésében súlyos problémákat, mulasztásokat, pótolhatatlan hiányosságokat, visszaéléseket, amelyek a támogatások megvonását vonhatnák maguk után?

Az MCSMSZ nem rendelkezik a társadalmi szervezetek működésére vonatkozó megfelelő számviteli politikával. Hiányoznak a belső szabályzatok. Különösen fontos a pénzkezelési szabályzat (utalványozási rend), és a bérkiegészítések kifizetésének szabályozása. A pénzügyi működés szabályozatlansága átláthatatlan gazdálkodást eredményez, a személyi felelősség nem megállapítható, a könyvelés nem biztosítja a folyamatok kontroll alatt tartását. Az évi mintegy 2.307.000RON -150M.-Ft-tal gazdálkodó MCSMSZ-nek a teljes időszak alatt nem volt és nincs megfelelő végzettséggel rendelkező felelős gazdasági vezetője.

Hiányzik a vagyonleltár (beruházások, vásárolt, támogatásként kapott eszközök). A vagyon nyilvántartás hiánya súlyos mulasztás, mert nem követhető a megvásárolt, vagy ajándékba kapott eszközök, ingatlanok sorsa.

A könyvelési rendszer áttekinthetetlen, év közben nem teljes körű, ezért az MCSMSZ aktuális likviditási helyzete nem megállapítható. A könyvelési káoszra jellemző, hogy a több mint négy hónapig tartó ellenőrzés sem tudta megállapítani, a vezetőség által bejelentett hiány tényleges mértékét.

Nem érvénytelenítik a pályázatokhoz elszámolt bizonylatokat. Nem különítik el a könyvelésben a pályázati elszámolásokat. Ez a magyarországi támogatók szerződésbe foglalt előírása, amely a támogatások ellenőrzését könnyíti meg. Ennek hiányában nem zárható ki a támogatások több helyre történő elszámolása.

Nincs szabályozva a telefon és gépkocsi használat, nincs útnyilvántartás. A vizsgált időszakban (2008-2010) 292.000RON-18.980.000.-Ft üzemanyagköltséget számoltak el, amely a 3 évre mintegy 573.000Km megtételét jelentené. Erről azonban semmilyen nyilvántartással nem rendelkeztek.

A jelentésben megnevezett problémákat, hiányosság az MCSMSZ-nek sikerült-e ez idáig korrigálnia, pótolnia?

Az MCSMSZ a hiányosságok egy részének pótlásáról a megadott határidő lejárta után, január 24-én küldött információt. Ezek ellenőrzése folyamatban van.

Nem vélnek érdekkonfliktust felfedezni abban a tényben, hogy felkérték önöket az MCSMSZ átvilágítására, ugyanakkor - az AMMOA és az MCSMSZ mellett - az önök alapítványa lenne az egyike annak a három alapítványnak, amelyet a csángó oktatási program lebonyolítására hoznának létre?

A kormány javaslata szerint a létrehozandó Alapítvány – amelyben a Teleki László Alapítvány Alapítóként vesz részt - felügyeli, és nem bonyolítja a csángó oktatási programot. Amint azt a január 19-én Budapesten tartott értekezleten az MCSMSZ vezetőinek elmondták, az oktatási programot továbbra is a jelenlegi stáb bonyolította volna, a jelenlegi tanárokkal. Az Alapítvány a program pénzügyi átláthatóságát biztosítja. A szerkezet megváltoztatását az MCSMSZ átláthatatlan gazdálkodása tette szükségessé.

Hegyeli Attila leköszönt ügyvezető elnök szerint a magyar kormány több mint 4 millió forintot költött az MCSMSZ átvilágítására. Meg tudják ezt az információt erősíteni? Ha esetleg Hegyeli úr tévedne, mekkora összegbe került az átvilágítás?

A Teleki László Alapítvány 2011 nyarán megbízást kapott a KIM Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságtól és az AMMOA-tól, hogy szervezze meg és bonyolítsa le az MCSMSZ teljes körű gazdasági átvilágítását. Az átvilágítás célja az volt, hogy a fő támogatók (a Magyar Kormány és az AMMOA) pontos képet kapjanak az MCSMSZ vagyoni helyzetéről, működéséről, futó projektjeiről, azok költséghatékonyságáról és pénzügyi szakmai színvonaláról, továbbá a Szövetség által felhalmozott adóság állományról.

Az Alapítvány az átvilágítást romániai és magyarországi cégek, bejegyzett pénzügyi szakemberek, illetve más szakértők bevonásával készítette el. Az átvilágítás során ellenőrzésre kerültek az MCSMSZ 2008-2010 évi gazdálkodásáról a Szövetség által rendelkezésre bocsájtott dokumentumok, (összesen mintegy 6.900.000RON-450M Ft értékben). Az ellenőrzés kitért az oktatási helyszíneken bérelt, vagy tulajdonolt épületek állagának felmérésére is.

Magyarországon a szakértők ellenőrizték és összevetették az állami és civil támogatókhoz benyújtott elszámolásokat, illetve a romániai helyszíni ellenőrzés során megkapott adatokat. Az ellenőrzés II. üteme során a nem kellően tisztázott kérdésekre vonatkozóan újabb helyszíni vizsgálatra került sor.

Az ellenőrzés finanszírozását háromnegyed részben a Magyar Kormány, egynegyed részben az AMMOA vállalta. A Teleki László Alapítvány ezt az összeget (61.538RON-4M-Ft) a bevont szakértők honorálására és a helyszíni szemlék és konzultációk költségeire fordította.

Az átvilágítás elvégzésével megbízott romániai és magyarországi szakértők óradíjai mélyen a könyvvizsgálati piaci díjak alatt lettek megállapítva.

Budapest 2012. február 3.

Dr. Diószegi László

Igazgató

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók