Áldott Adventet!

2014.12.02. | Keresztszülők
Advent kezdődik. Advent az előkészület ideje, az Úr Jézus Krisztus megérkezésére várakozunk. Advent első vasárnapján az Egyház arra hív bennünket, hogy virrasszunk és imádkozzunk. Moldvában nagyon sokszor összegyűlnek imádkozóban, virrasztóban, és imádkoznak együtt. Az imádkozókon keresztül, a virrasztókon keresztül nagyon sok szép értéket, hagyományt tudtak megőrizni. Ilyenkor előkerült a sok szép, régi imádság, ilyenkor nagyon sok szép éneket énekeltek el, amit az őseiktől tanultak, ilyenkor vigasztalták, erősítették egymást. Az imádkozás, a virrasztás a hit megtartását, a hagyományos értékek ápolását jelenti, ami különlegesen fontos napjainkban.

Advent első vasárnapjával megkezdődik az egyházi év, a karácsonyi ünnepkör, a megtestesülés misztériumának bevezetése. A magyar nyelv Úrjövetnek is nevezi ezt az időt.

A karácsony megünneplése az V. századtól vált általánossá. VII. Gergely pápa a karácsonyt megelőző időszakot a lelki felkészülés idejeként határozta meg, ez az advent időszaka.

Az advent szó latin eredetű. Az „advenio" igéből származó „adventus" ezt jelenti: eljövetel, megérkezés. Két évezreddel ezelőtt ezt a szót használták akkor, amikor valamely tartományban a világ urának számító római császár megérkezését várták.

Napjaink az adventje a karácsonyt megelőző négyhetes időszak. Alapgondolata a megtestesülésben közénk érkező Krisztus várása. Szent András apostol ünnepéhez (november 30-hoz) legközelebb eső vasárnap az advent első vasárnapja. Advent első vasárnapján a moldvai Lujzikalagorban született és nevelkedett gyimesbükki plébános, Salamon József atya köszönti a Csángó Rádió hallgatóit.

csangoradio.ro

 

Ld.: http://erdely.ma/hitvilag.php?id=131762&cim=a_moldvaiak_adventi_koszontoje_audio

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók