Áldott Húsvéti Ünnepeket!

2016.03.24. | Keresztszülők

A keresztszülőknek, moldvai magyar testvéreinknek, támogatóiknak, keresztgyerekeinknek, tanáraiknak és mindenkinek Áldott Boldog Húsvéti Ünnepeket és jó egészséget kívánunk egy bogdánfalvi kisdiák, Dogaru Petronela rajzával, az Aranymiatyánkkal és az első csángó szinkronizálással készült filmmel, amelyet a Csángó Rádió most tett közzé a You Tube-on: "Jézus. Csángó Rádió.Radio Ciucani, Közzététel: 2016. márc. 26.  ... Csángó dialektusban szinkronizált film, a Jézus című film premierje. Legyunk büszkék, s örvendjünk, hogy az amerikaiak kerestek fel több mint 10000 km távolságból egy olyan népcsoportot, amelyről a tudósok, azt állitják, hogy veszélyeztetve vannak és egy csángó falunak a jelenlegi nyelvállapotát szeretnék megörökiteni egy hires filmen keresztül." Öröm hallani a moldvai csángómagyarok gyönyörű, archaikus nyelvjárásában elhangzó szavakat. Krisztus valóban feltámadt! Alleluja!

KEMCSE Elnöksége

Feltámadt Krisztus ez napon, Alleluja,
Hála legyen az Istennek!
Minden ember vigadozzon, Alleluja,
Hála legyen az Istennek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Aranymiatyánk a moldvai magyarok szent imádsága. Hallgassuk meg P. Jáki Sándor Teodóz, OSB (1929-2013), a moldvai magyarok nagy apostola előadásában, akire tisztelettel és szeretettel emlékezünk:  https://www.youtube.com/watch?v=dxZbLtPYdfU 
 
Aranymiatyánk

Virág szombaton este
Mária fiát kérdezte.
Jövő héten mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?

Virágvasárnapján mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám király leszek.
A Jeruzsálemba bé mejek.

Hát nagy hetfőn mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám beteg leszek.
A templomba nem mehetek.

Hát nagykedden mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám vándorolok.
Az utcákon le s fel járok.

Nagyszeredán mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám hamis Júdás
Engem harminc pénzért elád.

Nagycsütörtökön mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Anyám Getszemáni kertben
Felmegyek az olajok hegyikbe.

Jézus a Getszemáni kertben.
Fenn az olajok hegyikbe.
Térgyen állva imádkozik.
Piros vérrel izzadozik.

Nagypénteken mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám egy keresztre
fel leszek én majd feszítve.

Te a kereszt alatt leszel
szent kezedvel el nem érhetsz.
Szent kezedvel el nem érhetsz.
Szűz öledbe le nem tehetsz.

Hát nagyszombaton mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz szenvedni?
Akkor anyám koporsómba
bészállok a gyászos síromba.

Húsvét napján mit fogsz tenni?
Szent fiam mit fogsz művelni?
Akkor anyám feltámadok
mennyországba uralkadok.

Húsvét után ötven napra
piros pünkösd hajnalára
elküldöm a vigasztalót
a fehér színű galambot.

Pünkösd után nyolcvan napra
Nagyboldogasszony napjára
felviszlek a mennyországba
a mennyei boldogságba.

Amen

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók