Berszán Lajos atya látogatása a keresztszülőknél

2013.03.19. | Keresztszülők

Tudósítás a 2013. évi márciusi klubdélutánunkról

Régi vágyunk teljesült, hiszen Berszán Lajos atya, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium alapítója és igazgatója látogatott meg bennünket. Keresztszülők, régi ismerősök, érdeklődők, neves személyiségek mellett volt tanítványai képviseletében Mátyás Mónika is köszöntötte őt az „Aranymiatyánk” eléneklésével, nagy tisztelettel és szeretettel.

Pákozdi Judit elnök köszöntője után először Bezsán Magdolna dumbravéni születésű, most békésszentandrási vendégünk kapta meg a szót. Már 12 éve minden évben 10-15 csángó gyereket nyaraltatnak a férjével együtt. A külsőrekecsini nagy árvíz után kiköltöző  dumbravéniekkel közösen építették fel a templomukat, és most a berendezésre és a padokra gyűjtenek. A dumbravéniek nevében civilként közvetíti a kérésüket és gyűjt a számukra. A mi számlánkra lehet a támogatást küldeni az alábbi megjegyzés feltüntetésével: „A dumbravéni templomra”, és mi továbbítjuk nekik.  Berszán Lajos atya ismeri Magdolnát és a helyzetet, meleg szívvel támogatta a kérését.

Ezek után Berszán Lajos atya, a „Pap bácsi”, ahogyan a tanítványai nevezik,  az iskoláról szóló film részleteit mutatta be. Utána mesélt az életútjáról és az életükről. Először is elismeréssel köszöntött bennünket, kiemelve az önzetlen munkánk jelentőségét. Székely, gyimesi és moldvai csángó gyermekek oktatása folyik 1994 óta a nagy hírű intézményében sok sikerrel. Idén 60 érettségiző lesz, és 24 nyolcadikos végzős diák. Az atya adja nekik mindig a ballagó ruha anyagát a mai napig, amit megvarrnak a méretükre. Szeretet és tisztaság van az iskolában.

Mostanában kevesebb gyerek jön Moldvából, mint régebben. Jelenleg hat moldvai gyerek tanul náluk. Volt idő, amikor csak Pusztinából 50 volt! Sokan tovább is tanulnak. Közülük volt, aki pap, tanár, színész, orvos lett.  Mindenki olyan nemzetiségű lesz, amilyen nyelven imádkozik. Itt a gyerekek a szüleiktől kapott katolikus értékrendet megőrizhetik. Fontos, hogy a gyerekeknek szép emlékeik legyenek. Barátsággal többet érünk el. A támogatóknak lehetnek elvárásaik: jó tanulás lehet követelmény a támogatásért cserébe. Hívott mindenkit a május 11-12 között tervezett ünnepségükre, amelyen az iskola alapításának 20. évfordulója lesz.

Az előadás végén válaszolt a felmerült kérdésekre, majd átadtuk az ajándékainkat: két „Naputánjáró”-társasjátékot a tanárok és a diákok részére, egy rózsafűzért, szépen csiszolt egyedi gyöngyszemekkel, amely az összetartásunkat is jelképezi, egy üveg keresztszülős „papramorgót”, és sok ajándék-könyvet, amelyet a keresztszülők hoztak az iskola javára, illetve a homokkomáromi Nyolc Boldogság Katolikus Közösség adományozott. Lehetőség volt személyes beszélgetésekre is. Egy új keresztszülő-házaspár is bemutatkozott. Zárásként áldást kaptak a jelenlévők Berszán Lajos atyától.

Berszán Lajos atya előadása után Gyöngyössy Lajos a hozzászólásában a továbbtanulási lehetőségek kibővítése kapcsán a következőket mondta: „Az iskola komplexum fenntartására és működtetésére szükséges a támogatás, mert a Magyar Állam, a szponzorok támogatásai és a bentlakó tanulók térítési befizetései nem elegendők. A Líceum fennmaradása, magas színvonalú működtetése, illetve a tanulók támogatása a „keresztszülő mozgalommal” is, mindannyiunk érdeke, közös ügye.. A Liceumban a  moldvai gyerekek magyarul beszélő diáktársak közé kerülnek, ami azt jelenti, hogy egymás között is magyarul kell beszélgessenek! Tehát nem mindegy, hogy a moldvai általános  iskolán belüli vagy kívüli magyar nyelv tanulás befejezése után milyen nyelvű, szellemiségű középfokú intézményben folytatják majd a keresztgyerekeink a tanulmányukat. Ez a támogatás befektetés a jelenbe és a jövőbe, hogy a katolikus moldvai csángók megmaradjanak az iskolák befejezése után is magyarul is beszélő katolikus moldvai csángóknak! Az elhangzottak alapján felkérjük a nagylelkű keresztszülőket és a moldvai magyar oktatás támogatóit,  hogy a gyimesfelsőloki  Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum működését, a jó színvonalon való fennmaradását anyagilag támogassák. A támogatás eljuttatásának lehetőségét a kiosztott szórólap tartalmazza és az Egyesület honlapján is megtekinthető. Néhány tényre szeretném még felhívni a figyelmet az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceummal kapcsolatban: a Líceumban humán szakon teológiai oktatás is van. Erre a szakra jellemzően nagy a túljelentkezés. Az iskola végzett növendékei közül voltak és vannak, akik a papi pályát választották, a reál szak pedig a természettudományi érdeklődésű tanulóknak ad jó alapot a főiskolai és egyetemi tanulmányokhoz, a középiskolának esti tagozata is van 33 éves férfi és 39 éves női átlagéletkorral.

Mennyi jelenleg a moldvai csángó diákok száma? Berszán atya válaszában elmondta, hogy a 4 évfolyamon összesen 6 moldvai csángó diák van. Mátyás Mónika gyorsan hozzá tette, hogy korábban 50-60 moldvai csángó diák is tanult a Líceumban.

Miért e nagy csökkenés? A Líceumról szóló könyvben láttam egy grafikont, melytől szomorú lettem. A Moldvából érkező diákok száma 2003 évi 90 főről 2010-től néhány főre csökkent. Pontosan abban az évben, amikor a bákói Szövetség magyar oktatási programja megkezdődött. Berszán atyától már tudjuk, hogy „…a sajtón keresztül is hadjáratot indítottak ellenünk. Állításuk szerint itt verjük a gyermekeket, éheztetjük őket, megalázzuk őket…” A csattanója a történetnek, hogy a román szakos tanárnőnk védett meg és az Adevǎrul nevű bukaresti újság  két újságírójának a tárgyilagos vizsgálata is vétlennek talált minket.”  A helyzetet ezzel együtt nehezítette, hogy l lejt sem kapott a Líceum abból a Magyar Állam finanszírozásból, amit a Csángószövetség kapott a magyar oktatásra.

Mi a jövő lehetősége? Lászlófy Pál az RMPSZ volt elnöke, ma a moldvai magyar oktatási program felelős vezetője kezdettől az iskola segítője volt. Szerinte is az MCSMSZ oktatási programjából „…az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumot kihagyták. Ennek a koncentrált csángómagyar oktatásnak köszönhető, hogy a moldvai csángó diákok elmaradtak az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumból. …mivel nekik (Bákói Szövetség) erős központjuk van Csíkban, inkább ide irányították a szülőkön keresztül a gyerekeket.”

Jelenleg is ez a helyzet, egy drága bérleményben, vendég korrepetáló tanárokkal és az oktatási programban résztvevő felügyelő tanárokkal működik a csíkszeredai bentlakás. Azok a diákok pedig, akik a teológiát választották bizony a bákói román nyelvű teológiai szakra iratkoztak be…

Megoldásként javasolom a kapcsolat felvételt a Romániai Pedagógus Szövetséggel (RMPSZ), illetve a Magyar Állam hivatalos szerveivel, hogy mindazon szakok, melyek az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumban megvannak, anyagi támogatást nyerjenek, a csíkszeredai bentlakásban pedig azok tanulhassanak tovább, akik az általuk választott szakot csak Csíkszeredában találják meg. Lehetőséget kellene adni továbbá azoknak a kiemelkedő tudású csángómagyar diákoknak, akik tehetséggondozásra méltók, hogy a magas színvonalú csíkszeredai Segítő Mária Gimnáziumban ösztöndíjjal tanulhassanak tovább.”

Még egy fontos nyári témát vetett fel Gyöngyössy Lajos: a Kacsikai Nagyboldogasszony Búcsút augusztus 15.-én. Felkérte Berszán atyát, hogy vállalja fel a nemrégiben elhunyt Jáki Sándor Teodóz bencés atya kacsikai szolgálatát. Az atya szívesen elvállalta ezt a feladatot, ha a feltételek (moldvai csángómagyarok és magyarországi hívek részvétele, megfelelő szervezés) meglesznek. Így minden lehetőség megvan, hogy a jászvásárin kívül az egyetlen hivatalosan engedélyezett magyar nyelvű szentmisére Kacsikában sor kerüljön.

Felolvastuk a két új falugazda nevét, valamint az elmúlt fél évben jelentkezett több mint 20 új keresztszülő nevét is.  Nagy örömünkre egy házaspár közülük jelen is volt. Reméljük, egyre többen leszünk a jövőben. Jót tenni jó!

***

Várható események:

Hagyományainkhoz híven idén járunk Közös Keresztutat moldvai testvéreinkkel és keresztszülőkkel, március 22-én, pénteken, amelyre szeretettel várunk minden résztvevőt és érdeklődőt. Ld.:

http://www.keresztszulok.hu/meghivo_kozos_keresztutra

Az áprilisi klubdélutánunk vendége Tündik Tamás lesz, aki a somoskai IX. Szeret-menti népdalversenyről fog beszámolni. Hallhatjuk majd a jövőbeli elképzeléseinkről, a tervezett táborokról és más hírekről is.

Lejegyezte:

Albertné Révay Rita  és Gyöngyössy Lajos

Prekrit Judit és Dávid Szaniszla fotóival

2013. márc. 9.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók