Beszámoló a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület 2015. évi tevékenységéről

2016.03.03. | Keresztszülők

A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület, a tagjai által önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet, amely ebben az évben lépett működésének a 10. évébe. Olyan egyedülálló, határokon átívelő civil mozgalom ez, amely jelképes kereszszülők összefogásával a moldvai magyar oktatás támogatását tűzte ki céljául. Az anyagi hozzájáruláson és a személyes kapcsolatokon keresztül segíti a csángómagyarokat, hogy megőrizzék a nyelvüket és kultúrájukat a szülőföldjükön.

Az Egyesület alapszabályban megfogalmazott céljai :

 1. a moldvai „Legyen Ön is keresztapa, keresztanya” program népszerűsítése, terjesztése, továbbá új keresztszülők felkutatása és bekapcsolása a támogatói körbe, továbbá új keresztszülők felkutatása és bekapcsolása a támogatói körbe,

 2. a keresztszülők egymás közötti kapcsolattartásának kiépítése az Egyesület keretében,

 3. azaz szervezi, tájékoztatja a keresztszülőket, támogatókat, a moldvai magyar oktatás tanárait és minden érdeklődőt, határon innen és túl. A pénzbeli befizetések és támogatások az AMMOA számlájára folynak be, ezeket az alapítvány a moldvai oktatás rendszeres havi támogatására átutalja a Románia Magyar Pedagógusok Szövetségének. A program népszerűsítéséhez szükséges anyagi kiadásokat is az AMMOA fedezi a  hatékonyabb támogatói tevékenység érdekében,

 4. a keresztszülők és a moldvai csángómagyar keresztgyerekek és a családjuk közötti személyes kapcsolatok kiszélesítéséhez és megerősítéséhez szükséges tájékoztatás biztosítása, látogatások, gyereküdülések szervezésének a segítése,

 5. a keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása,

 6. Moldvában a magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához segítség nyújtása,

 7. a moldvai csángómagyar kultúra minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a bel- és külhoni magyarsággal, valamint az Európai Unió országaival,

 8. a moldvai csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakorlásának elősegítése.

 

Az Egyesület céljai megvalósításának érdekében nyitott az együttműködésre mindazon bel- és külföldi civil szervezetekkel, melyek a céljait támogatják. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


AZ EGYESÜLET 2015. évi TEVÉKENYSÉGE A CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN


1.A moldvai „Legyen Ön is keresztapa, keresztanya” program népszerűsítése, terjesztése, továbbá új keresztszülők felkutatása és bekapcsolása a támogatói körbe

Az Egyesület, mint szervezet és minden tagja, mint magánszemély, minden alkalmat és lehetőséget megragad, hogy népszerűsítse a programot. Ennek eredményeként 2015-ben 388 keresztszülőt és 95 egyéni támogatót, azaz 483 főt tartunk nyilván, mint a program állandó pénzbeli támogatóját. Ez a szám, (figyelembe véve az oktatási rendszerben 2012-ben bekövetkezett változások eredményeképpen csökkent keresztszülői számot), ez a mostani stabil keresztszülői szám jó eredménynek számít. Figyelembe véve, hogy a keresztszülők száma állandóan változik, (a tanulmányaikat befejező gyerekek keresztszülei kikerülnek a programból, viszont újak is jelentkeznek), ez a szám a program támogatottságának kiegyensúlyozottságát tükrözi. 2015-ben például 78 új keresztszülőt regisztráltunk.

A KEMCSE megalakulásának kezdete óta a keresztszülő program „emberi” oldalával foglalkozik.

A új keresztszülők toborzása érdekében 2015 novemberében A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvánnyal közösen médiakampányt indítottunk, két hónapon keresztül számtalan országos és helyi újságban, rádióadóban és TV csatornán szerepeltek képviselőink, a szervezetek vezetői, tagjai, keresztszülők, a programban részt vevő tanulók. Beszámolónk elkészültéig 37 gyermek talált új keresztszülőre, és még egyre jelentkeznek új érdeklődők, és sok egyéni adomány is érkezett.

A Kanadában és az Egyesült Államokban is terjesztett Panoráma Magazin 2015. 2. lapszámában, , a 8-9-oldalon kétoldalas cikket jelentettünk meg "Legyen Ön is keresztszülő" címmel. Ennek eredményeképpen több keresztszülővel gyarapodott a programunk.

 

A tájékoztatás és népszerűsítés szolgálatában áll a honlapunk, a hírlevelünk és a Naputánjáró című újságunk.

A honlap teljes áttekintést nyújt a keresztszülő-programról, naprakészen tájékoztat az eseményekről, és fent vagyunk a facebook-on is. A honlap kezelésében Albertné Révay Rita jelentős szerepet vállal.

Havonta Hírlevelet bocsájtunk ki A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvánnyal közösen, és elektronikus úton, több mint 800 partnerünknek küldjük el. Ezt Legeza László és Pákozdi Judit szerkeszti.

A Naputánjáró újságunk idén a 10. évfolyamába lép. Kezdetekben évente 2 szám jelent meg, 2011-től pedig egy. A lapot közösen az alapítvánnyal és a moldvai magyar oktatási program résztvevőivel együttműködve adjuk ki. Minden évben 24 oldalon, igényes kivitelben, több mint 2000 példányban jelentetjük meg. Elküldjük minden keresztszülőnek, partnerünknek, és Moldvába a moldvai magyar oktatás résztvevőinek és kapcsolattartóinak, valamint minden saját rendezvényünkön (és amelyeken meghívottként részt veszünk pl. a Csángó Bálon) terjesztjük. Tárgyalásainkon, megbeszéléseinken ismertető anyagként is ezt használjuk. Szerkesztője Pákozdi Judit.

A program támogatására jótékonysági rendezvényeket szervezztünk, illetve ezeken képviseltük az Egyesületet, például 2015 februárjában Berekfürdőn is, amit az augusztusi gyermektábor költségeinek részbeni fedezetére szervezett Erőss Ildikó és Felföldi Elek falugazdák.

Szeptemberben csángó témájú könyveinkkel részt vettünk a Magyar Nyelv és a Magyar Könyv Ünnepén a Budai Várban.


A Panoráma Világklub Magyarok Világtalálkozóján bérelt helyen két napig Willemse Jolanda alelnök és Éliás Krisztina. reklámozta a programot. Az Egyesület elnöke külön bemutatkozó előadást is tartott.

Részt vettünk a Csángó Rádió támogatására rendezett januári jótékonysági bálon is.


2.A keresztszülők egymás közötti kapcsolattatásának kiépítése az Egyesület keretében, a hatékonyabb támogatói tevékenység érdekében


A keresztszülők egymás közti kapcsolattartásának legjobb lehetősége a havonta megrendezett klubnap. Kilencedik éve minden hónap második szombatján megtartjuk, az utóbbi három évben a Budapesti XII. kerületi Önkormányzattól ellenszolgáltatás nélkül kapott előadóteremben, a Böszörményi úti irodaházban. Ilyenkor a keresztszülők személyesen találkozhatnak egymással, az Egyesület vezetőivel, ahol első kézből kapnak meg minden információt a moldvai magyar oktatás helyzetéről, az Egyesület tevékenységéről, a többi keresztszülő tapasztalatairól. Egyben ezek a klubdélutánok a moldvai magyar kultúra megismertetetésének is az eszközei. Erről a 6. pontban (A moldvai csángómagyar kultúra minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a bel- és külhoni magyarsággal, valamint az Európai Unió országaival) számolunk be részletesen.

A keresztszülők falvankénti kapcsolattartása érdekében hívtuk életre a falugazda rendszert. Lényege, hogy az egyes moldvai oktatási helyszínek, iskolák tanulóinak keresztszüleit egy önként jelentkező keresztszülő, az un. falugazda tartja össze. Rendszeresen levelez velük, és az iskola tanárával, így közvetlenül tájékoztathatja az érintetteket az eseményekről, esetleges gondokról, segít a megoldásukban, szervezi a nyári táborokat, időnként a keresztszülők csoportos látogatását is a támogatott faluba.

 

3. a keresztszülők és a moldvai csángómagyar keresztgyerekek és családjuk közötti személyes kapcsolatok szélesítéséhez és erősítéséhez szükséges tájékoztatás biztosítása, látogatások, gyereküdülések szervezésének segítése,

 

Minden évben megszervezzük a keresztszülők és a moldvai oktatás tanárainak találkozóját, amelyre eljönnek Moldvából a tanárok és a keresztszülők nagy része is. Ez a rendezvény egyszerre szolgálja a keresztszülők és a moldvai keresztgyermekük közti kapcsolattartást, valamint a kereszszülők széleskörű tájékoztatását.

Keresztszülő-tanár találkozót 2008 óta rendezünk, különböző helyszíneken. 2012-től állandó helyszínen lehetünk: minden évben a Németvölgyi úti Általános Iskola ad helyet az összejövetelnek. A keresztszülők ez alkalmakkal találkozhatnak keresztgyermekük tanárával, és első kézből értesülhetnek a gyermek sorsáról, iskolai előmeneteléről, családi helyzetéről. Átvehetik a gyerekek nekik írt leveleit. A KEMCSE, az AMMOA és az RMPSZ vezetői is beszámolnak a moldvai oktatást érintő munkájukról.

Képviseltetjük magunkat a moldvai magyar oktatási program kulturális rendezvényein, ezeken díjakat, okleveleket, ajándékokat adományozunk, és beszámolunk a klubdélutánokon és a honlapunkon a keresztszülőknek.

Áprilisban a magyarfalui Csángó Pakaleála, Mesemondó találkozóra biztosítottuk a teljes zsűri részvételét.

Október végén Felföldi Elek a Klézsén megrendezett V. Szályka Rózsa Balladaéneklő Találkozón vett részt.

Novemberben a Szeret menti népdalvetélkedőn Büttner Sarolta és Lázárné Borika képviselte az egyesületet.

Támogatjuk a keresztszülők moldvai utazásait: szervezéssel, információval, és ha van rá lehetőség, anyagi támogatással is.

2015-ben több, mint 600 csángómagyar gyermek vett részt nyári táborokban. Ezek a keresztszülők, a KEMCSE, az AMMOA és a Pillangó Alapítvány támogatásával jöttek létre. A KEMCSE a táborok költségét pályázatok útján fedezte. A táborok szervezésében, látogatásában sok keresztszülő, köztük az egyesületünk tagjai és falugazdái vettek részt.

A KEMCSE támogatásával megvalósult táborok:

 • Balatonszántódon 21 gyerek nyaralt  Willemse Jolada falugazda, keresztszülő, alelnök szervezésében

 • Gödöllőn-Balatonlellén 14 gyermek táborozott Büttner Saroltai elnökségi tag szervezésében

 • Berekfürdőn 10 gyerek 40 kárpátaljai, erdélyi és vajdasági gyerekekkel közösen nyaralt, Felföldi Elek elnökségi tag és Erős Ildikó falgazda szervezésében

 • Balatonszepezden-Budapesten 12+8 gyerek táborozott Csongor Attila lábnyiki falugazda, keresztszülő szervezésében

 

4. A keresztgyerekek és családjuk szociális és egészségügyi támogatása,

Egyesületünk nagy eredménye a csomagküldés megszervezése. Évente több ezer csomagot küldhetnek a keresztszülők keresztgyermekeinknek az APC Smart Elektronic Kft közvetítésével. A kft évek óta térítésmentesen vállalja a csomagok szállítását. ami a mai posta tarifák ismeretében milliós nagyságrendű megtakarítást jelent a keresztszülőknek, amit ezúton is köszönünk!

A szociális támogatás és a csomagküldés szervezője egyesületünk alelnöke Willemse Jolanda. Évek óta fáradhatatlanul gyűjti, csomagolja, és a továbbítja a karácsonyi csomagokat, szem előtt tartva, hogy ilyenkor azok a csángómagyar gyerekek is kapjanak ajándékot, akiknek nincs keresztszülőjük. Évek óta gondoskodik róla, hogy a tanárok is kapjanak az Egyesülettől karácsonyi csomagot. 2015 karácsonyára 2500 csomag jutott el Moldvába.

Egyesületünk segélyalapot létesített a moldvai magyar oktatásban résztvevő gyerekek váratlan krízishelyzeteinek megsegítésére, pl. ha nagy összegű gyógykezelésének, balesete utáni rehabilátáiójának támogatásához kell a segítség.

Rendszeresen gyógyszereket, Béres cseppeket és vitaminokat küldünk Moldvába. Kapcsolatot tartunk a Moldvába járó önkéntes orvoscsoportokkal is.

2015-ben több fogorvosi orvosi műszer-felajánlás is érkezett, amit miután nem tudtak Moldvában fogadni, Erdélybe továbbítottunk, azzal a reménnyel, hogy az oda érkező moldvai gyerekcsoportokat fogadják fogászati szűrésekre.

Több varrógépet, nyomtatót és számítógép is küldtünk a múlt évben is a moldvai oktatási helyszínekre.

A keresztszülők külön pénzbeli hozzájárulással támogatják a Csíkszeredában továbbtanuló gyerekek korrepetálását is.

Támogatjuk a Magyarországon tanuló egyetemistákat. A 2015/2016-os tanévben a Márton Áron Kollégiumban az egyetemi felvételire előkészítőn kilenc csángó diák kezdete el a tanulmányait. Az itt tanulók száma most 16. Ügyeikkel tagtársaink foglalkoznak,Toroczkay Katalin vezetésével, aki a tanulmányaikat figyelemmel kíséri, tartja a kapcsolatot a kollégiumi vezetőkkel és a tanulmányi koordinátorral. A kollégiumi vezetők véleménye szerint a KEMCSE részéről a diákokra irányuló figyelem igen jelentős. Összehasonlítva a Nyugat-Európából érkező magyar gyerekek lemorzsolódásának nagy számával, a mi csángó diákjainknál a lemorzsolódás ritkán fordul elő. A diákoknak kulturális programokat szervezünk, például együtt megtekintették a Csontváry Géniusza című kiállítást, megnézték a Figaro házassága című vígoperát az Erkel Színházban, bejárták az Operaházat. A KEMCSE a Pillangó Alapítvánnyal közösen az itt tanuló csángó egyetemistákat és az előkészítős diákokat a múlt év végén is jelentős anyagi támogatásban részesítette a karácsonyi klubnapunkon. Ebben az évben is kapnak anyagi támogatást.

 

5.Moldvában a magyar nyelvoktatás feltételeinek javításához segítség nyújtása,

 

A fentiekben említett szociális tevékenységünk egyben a kinti feltételek javítását is szolgálják. Minden lehetséges eszközünkkel segítjük a moldvai iskolán kívüli oktatási helyszínek és tanári lakások állapotának javítását, felszerelésekkel, pénzügyi támogatásokkal.

Elindítottuk a Csángópalánta programot, azaz a moldvai csángómagyar gyerekek hosszabb tartamú magyarországi tartózkodásának megszervezését. A magyar családoknál eltöltött hosszabb idejű „vakáció” intenzív nyelvgyakorlást, biztosíthat a magyar szókincs és beszédkészség fejlődésére. Különösen fontos ez a továbbtanulásra készül tanulóknál. Irányítója Lázárné Sereg Borbála.

 

6. a moldvai csángómagyar kultúra minél szélesebb körű megismertetése és népszerűsítése a bel- és külhoni magyarsággal, valamint az Európai Unió országaival,


A klubprogramjainkon minden hónapban a csángó kultúra képviselőit, tudósokat, művészeket látunk vendégül. Januárban három vendégünk volt: a Baranyába települt moldvai csángók máig megőrzött énekeit, történeteit Faragó Laura énekművész, Domokos Mária, az MTA Zenetudományi Intézetének nyugalmazott főmunkatársa, Domokos Péter Pál leánya és Puskás Antal egyházaskozári, énekes elevenítette fel.

Márciusban Iancu Laurával „Míg kabátot cserél Isten” című verseskötete kapcsán Deme Tamás beszélgetett. Elhangzott Kovács Krisztián furulyaművész Észak-Amerikai úti beszámolója, és vendégünk volt a forrófalui Főnix hagyományőrző csoport, gazdag előadásával.

Áprilisban Szentes László keresztszülőnek, a kosteleki népdalvetélkedőn készült DVD-jét tekinthettük meg. majd Császár Tamás rendező filmjét, amelyben a Rejtőzködő világ sorozatból a Gyimesekben, a Széphavason 2014-ben újonnan felépített és felszentelt zarándokkápolna történetét mutatta be.

Májusban friss képes beszámolót kaptunk a magyarfalui mesemondó versenyről.

Júniusi klubunk vendége Sebő Ferenc, a Sebő együttes vezetője volt, aki egyben a táncházmozgalom egyik elindítója, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas énekes, gitáros, tekerőlantos, dalszerző, népzenekutató.

Szeptemberben dr. Legeza László "10 éves a Moldvai magyar Oktatási program" címmel tartott ünnepi beszámolót, majd dr. Pamzsav Horolma genetikus, igazságügyi orvosszakértő a csángó genetikai térképet elemezte.

Októberben Pávai István, a budapesti Zenetudományi Intézet főmunkatársa tartott előadást Jagamas János népzenekutatóról.

Novemberben Takács Éva népdalénekes kobozkíséretével moldvai népdalcsokrot adott elő. Ezt követően, a lujzikalagori születésű Diósi (Gábor) Felícia író mutatta be a Csángó élet című második könyvét, ami ősbemutató volt.

Decemberben Kozma Imre atya karácsonyi gondolatait hallgattuk meg, és bemutattuk a nyomdából frissen megérkezett „Csángómagyar legendák : Moldvai magyar mondák, legendák, történek" című könyvet, amelyet a keresztszülő-mozgalom 10. évfordulójának tiszteletére jelentettünk meg. Iancu Laura magyarfalui néprajzkutató, író, költő gyűjtötte, összeállította és szerkesztette a felkérésünkre, és erre az ünnepre. .A csángómagyarok sorsa, kultúrája iránt elkötelezettséget érző barátainkkal, KEMCSE és AMMOA tagokkal, keresztszülőkkel összefogva készült el a könyv, elsősorban a csángó tanulóknak és a tanáraiknak, keresztszülőknek, de minden néprajz, magyar mese- és mondavilág iránt érdeklődőnek szól. Sokan segítették a munkát: Laurát a szerkesztés előkészítésében Albertné Révay Rita, illusztrálta Csurgai-Horváth Dorottya tördelés Legeza lászló, szöveg előkészítés László Ildikó, kiadta a Babér Kiadó.

 

7. A moldvai csángómagyarok magyar nyelvű hitgyakorlásának elősegítése.


Vallási munkacsoportunk a fenti cél eléréséért jött létre 2007-ben, Albertné Révay Rita, alapító tag vezetésével. Tagjainak száma jelenleg 48. Vannak közöttünk KEMCSE alapító tagok, papok, egy szerzetesnővér, itt élő moldvai magyarok, a moldvai oktatásban részt vevő tanárok, művészek, írók, tudósok, egy vállalkozó is. Tevékenységi köre az imádság mellett a moldvai magyarok kultúrájának ápolása, kiadványok megjelentetésében részvétel. (Eddigi főbb eredményeik: román-magyar nyelvű miserend és alapimádságok össszeállítása kéziratként, a Naputánjáró társasjáték és a Csángómagyar legendák című könyv létrehozásának elősegítése és a megvalósulásában aktív részvétel.)

A nehézségek mellett megtapasztalták a kitartás és az ima erejét is: a csoport egyik tagja, a csángó Nyisztor Tinka a múlt év végén tudatta Pusztinából: "... a plébános kimondta, meghirdette az oltáron is az esti hálaadó imánkat magyar nyelven…"

A csoport 2008 óta közös keresztutat jár minden nagyböjtben a lujzikalagori születésű Tampu-Ababei József atya vezetésével a rákosligeti plébániatemplomban a helyi hívekkel, keresztszülőkkel és a Magyarországon élő moldvai magyarokkal. Az itteni kedves ismerősök, a rákosligeti hívek 600.000 forint adományt is gyűjtöttek össze idén február 6-án a KAFA 2016 bálon a moldvai magyar-oktatás megsegítésére. A megszervezésben és a kijuttatásban közvetítőnek az egyesületünket kérték fel.

A vallási csoport tagja, Emerica nővér közbenjárására nagy értékű adományt kaptunk a Szent István Társulattól: 120 darab Hozsanna-kötetet, amelyeket eljutattunk minden moldvai tanárhoz és a pusztinai hívekhez. A csoport tagjai közül többen rendszeresen rész vesznek a Csíksomlyói zarándoklatokon is.

 

Az Egyesület céljai megvalósításának érdekében nyitott az együttműködésre mindazon bel- és külföldi civil szervezetek felé, melyek a céljait támogatják.

A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány

Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület

XII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

Kovász Egyesület

Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány


Egyesületünk tagjai a munkát a jövőben is az edddig kitűzött célok megvalósítása érdekében változatlan odaadással kívánják folytatni..


Budapest, 2016. február 13.


Pákozdi Judit,
elnök

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók