Beszámoló a 2017. évi Keresztszülő tanár találkozóról

2017.03.02. | Keresztszülők
A keresztszülők és a moldvai magyar oktatás tanárainak találkozója olyan jelentős esemény, amelyet minden évben megrendezünk. Miután a tanárok nagy utat tesznek meg ilyenkor, a találkozóra olyan időpontot választunk, hogy több programon is részt tudjanak venni, s végül fáradtan, de információkban, élményekben, találkozásokban gazdagodva térjenek haza.

Idén február 18-án a reggeli órákban 38 moldvai tanár, és hagyományőrző érkezett Budapestre, s útjuk egyenesen a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságára vezetett, ahol Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatónője és Benke Gráczy fogadta őket

Este az AMMOA és KEMCSE egy olyan ünnepi vacsorán látta vendégül a tanársereget, ahová meghívták a keresztszülő mozgalom kiemelkedő támogatóit, együttműködő partnereit és a sajtó képviselőit, azzal a szándékkal, hogy ennyi évnyi közös munka után végre kölcsönösen megismerjék egymást. Horváthné Zsuzsa, a KEMCSE elnöke be is mutatta a vendégeket a tanároknak.

A hagyományos keresztszülő-tanár találkozóra másnap, február 19-én délelőtt került sor, a budapesti Németvölgyi Általános Iskolában. A termet ezúttal több mint 150 vendég töltötte meg, ezzel is bizonyítva, hogy nagy az érdeklődés egy ilyen összefoglaló, tájékoztató jellegű rendezvény iránt. A találkozót azzal a mély meggyőződéssel szervezzük meg minden évben, hogy a személyes találkozást, a közvetlen információcserét, a baráti beszélgetést semmi nem pótolja. A keresztszülők többségének ez az egyetlen lehetősége, hogy megismerje keresztgyermeke tanárát, és tájékozódjon a gyermek tanulmányairól, helyzetéről, családi körülményeiről, megismerje a KEMCSE az AMMOA múlt évi tevékenységét, tájékozódjon a keresztszülő mozgalom működéséről, az adományok összegyűjtéséről és felhasználásáról.

A program idén még a szokottnál is gazdagabb volt. Kiss Tampu Tatiana gyönyörű csángó énekkel nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követte Horváthné Zsuzsa elnök asszony köszöntője és rövid beszámolója. Az iskola igazgatója, Dimanopulosz Andrea köszönője után dr. Legeza László, az AMMOA elnöke vetített képes előadás keretében foglalta össze az AMMOA elmúlt évi tevékenységét. Ezen belül felhívta a figyelmet a keresztszülői létszám fokozatos csökkenésére, és megkért minden jelenlévő keresztszülőt, hogy „hozzon magával egy új keresztszülőt”, hiszen nyolcévnyi támogatás után senkitől sem várható el újabb ciklus vállalása. Ismertette a keresztszülői mozgalom éves bevételeit és kiadásait a megalakulástól 2016 végéig.

A felszólalókhoz csatlakozott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Burus Siklódi Botond, aki a moldvai magyar oktatás szakmai irányítójaként elsősorban pedagógiai és szervezési témákról beszélt. Elmondta, hogy a magyar pedagógusok fizetésemelését követve a moldvai tanárok bérét is rendezni fogják, ennek fedezetét a Magyar Állam biztosítja.

Ezt követően az oktatási program koordinátorától, Márton Attilától az oktatás helyszínek működéséről, napi eseményekről és gondokról kaptunk felvilágosítást. Röviden méltatta a nemrég leköszönt Pákozdi Judit sokéves áldozatos és segítő tevékenységét, és átadta a tanárok által aláírt emléklapot és a köszönet virágait. Köszönetet mondott a találkozó ismételt megszervezéséért, ami a Szerencsejáték Zrt. pályázatán az AMMOA által elnyert anyagi támogatással, a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesülettel történt közös szervezéssel jöhetett létre. Végezetül bemutatta a jelenlévő tanárokat.

A tanárok közt volt Gyurka Valentin, akinek háza a télen porig égett, és újjáépítésére keresztszülők és támogatok rövid idő alatt 3 és fél millió forintot gyűjtöttek össze. Horváthné Zsuzsa elnök asszony ez alkalommal át is adta az adományt, amit Valentin meghatott szavakkal köszönt meg.

Ezután következett a nap kiemelkedő eseménye, az AMMOA Petrás Incze János Díjának átadása, melyet idén Pákozdi Judit, a KEMCSE volt elnöke, most tiszteletbeli elnöke, kapott. A bensőséges eseményről a honlapunkon részletesen beszámoltunk. Petrás Mária személyesen nyújtotta át a díjhoz járó gyönyörű kerámiáját. A laudációkat Willemse Jolanda és dr.Nyisztor Tinka mondták. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke Burus Siklódi Botond pedig ebből az alkalomból az RMPSZ-díj arany fokozatát adományozta Pákozdi Juditnak.

A közös program zárásaként egy igen érdekes előadást hallottunk„A jó tanár” címmel. Dr. Suplicz Sándor pszichológus, az Óbudai Egyetem tanára ismertette sokéves kutatásának érdekfeszítő eredményeit. Összefoglalása így szólt: a jó tanár szereti a diákjait, és szakmailag jól felkészült. (Előadása részletesen megismerhető a PhD értekezéséből: https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/161946/Suplicz_Sandor_Ertekezes-t.pdf?sequence=5)

Végül az oktatási helyszínenként külön tantermekben, személyesen is találkozhattak a tanárok és a keresztszülők. A hosszú, de rendkívül tartalmas délelőtti programot a tanárokkal közös ebéd követte az Oktogon Gastland Bisztróban, ahol kedvére válogathatott mindenki a sokféle finom ételből. Ezután szabad program következett, amit budapesti sétával, a keresztszülőkkel, barátokkal, rokonokkal való találkozással töltöttek a tanárok.

A napot az este 7 órakor kezdődő XXI. Csángó Bál zárta, melyet az idén először a Millenáris Parkban rendeztek meg. A bálon meghívottként részt vettek szervezeteink képviselői és a moldvai tanárok is, akik rövid éjszakai pihenő után másnap reggel vették útjukat hazafelé.

Fotók Pekrit Judit

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók