Beszámoló a 2018. évi Keresztszülő-tanár találkozóról

2018.02.19. | Keresztszülők
Keresztszülő programunk egyik legfontosabb eseménye ez az évenkénti összejövetel, ahol a moldvai oktatásban résztvevő tanárok és szervezetek fontos, új információval szolgálhatnak a keresztszülőknek, a KEMCSE tagjainak és a támogatóknak. Idén tizenkettedik alkalommal gyűltünk össze, és örömmel tapasztaltuk, hogy ismét zsúfolásig megtelt a rendezvényterem.

A 2018-as évben a Csángó Bál a február 10-i hétvégére esett, s miután a moldvai tanárok erre az eseményre minden évben meghívást kapnak a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától, így mi is erre a napra szerveztük meg a Keresztszülő-tanár találkozónkat.

Ezt megelőzően február 9- én este az AMMOA és KEMCSE egy ünnepi vacsorán látta vendégül a moldvai  tanárokat, ahová meghívták a keresztszülő mozgalom kiemelkedő támogatóit, együttműködő partnereit is, hogy kötetlenül, fehér asztal mellett ismerkedhessenek, beszélgethessenek.

A programot Jolanda Willemse, a KEMCSE elnöke nyitotta meg, köszöntette a nagy számban összegyűlt vendégeinket, majd felkérte a Németvölgyi Általános Iskola igazgatónőjét, Dimanopulosz Andreát, hogy üdvözölje a jelenlévőket. Az igazgatónő örömét fejezte ki, hogy ötödik alkalommal adhat helyet az iskolája ennek, a számára is nagyon fontos eseménynek. Örül, hogy együttműködésünknek köszönhetően részt vehet a csángó gyerekek nyaraltatásában a XII. kerület Önkormányzat balatoni üdülőjében.

Kedves színfoltja volt az eseménynek a Botezatu Viktori által vezetett, a moldvai Budából érkezett kislányok szereplése. Nem csak vidáman énekeltek, hanem gyönyörű népviseletükben nagyon szépek is voltak.

Ezt követően a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSz) elnöke, Burus Siklódi Botond beszámolt a moldvai magyar oktatási program jelenlegi helyzetéről. 2012 óta tartozik újra a csángó oktatás irányítása az RMPSz Székelyföldi szervezetéhez. Fontosnak találja, hogy a 2018. évi első vándorgyűlésüket Bákóban tudták megrendezni, így sokan részt vehettek a helyiek közül is az összejövetelen. Véleménye szerint sokat fejlődött az elmúlt években az oktatás szervezettsége Moldvában, de a tanárhiányt nagy problémának tartja. Miközben a fizetések emelkednek, a tanárok létszáma csökken. Ez nemcsak helyi probléma, általában a tanári munka megbecsültsége csökken, egyre kevesebben vállalkoznak erre a nem könnyű munkára. A jövő feladatai közé tartozik a bákói módszertani központ létrehozása, amiben még nincs a felek között teljes körű egyetértés.

Ezután az AMMOA elnöke, dr. Legeza László örömmel számolt be a Nemzetpolitikai Államtitkárságon tett látogatásról, amely alkalmából további anyagi támogatásáról biztosította a magyar kormány a moldvai magyar oktatási programot. Így az  RMPSz szakmai irányításával, és a keresztszülők anyagi hozzájárulásának, személyes kapcsolatainak is köszönhetően biztos alapokon áll a moldvai magyar oktatás.

Nagy lépés lehet a magyar nyelvű oktatás fejlesztésében a Magyar Kormány által meghirdetett óvodaprogram, amely a Csángóföldet kiemelten érinti. Az első körben három településen (Pusztina, Lészped, Magyarfalu) épülne új, korszerű óvoda. Hat új játszótér építését is tervezik, láthattuk az első óvoda-terveket is. Mint minden új kezdeményezéssel szemben, itt is vannak kételyek, főleg a kiválasztott helyszínek miatt. Reméljük, sikerül megtalálni a mindenki által elfogadható megoldást.

Márton Attila, a moldvai oktatási program koordinátora néhány szóban bemutatta az új tanárokat, megköszönte és kérte a keresztszülők támogatását.

A következőkben a finn dr. habil Petteri Laihonen előadást tartott a Moldvai Csángó Oktatási Programmal kapcsolatos kutatásáról. Az előadó 2016-ban 5 évre szóló támogatást  kapott a Finn Akadémiától e kevéssé kutatott, de nagyon fontosnak tartott terület vizsgálatára. A kutatás lényeges abból a szempontból, hogy előtérbe helyezi és összekapcsolja a nyelvileg és társadalmilag is hátrányos helyzet megoldását. A moldvai magyar nyelvi oktatási program lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy minél jobban megismerjék és használják a helyi nyelvi és kulturális értékeket, és ezt hasznosítsák a csángó közösségek javára. Egyértelművé teszi, hogy a nyelvtanulás támogatása csak helyi szervezetekkel (szülők, tanárok, egyház) együttműködésben képzelhető el. Nagy segítsége a kutatónak a terepmunka végzésben a pusztinai születésű Tímár Karina, aki magyar néprajz szakot végzett a Babeș-Bólyai Tudományegyetemen. Karina saját példájával pozitív nyelvi jövőképet kínál a gyerekeknek. Érdeklődéssel várjuk a kutatás további eredményeit.

Immár ötödik alkalommal adja át az AMMOA kuratóriuma a Petrás Incze János díjat a keresztszülő program olyan támogatóinak, akik különösen sokat tettek a moldvai csángók felemelése érdekében. Az előző években személyek kapták a kitüntetést: Borbás Erzsébet, Kallós Zoltán, Lászlóffy Pál és Pákozdi Judit. A kuratórium az idén egy vállalkozást, a Smart Electronic APC Eurologisztika Kft-t jutalmazta. A cég Nyárády István igazgató vezetésével évek hosszú sora óta ellenszolgáltatás nélkül szállítja a keresztszülők és támogatók csomagjait Moldvába. Mindezt olyan készségesen, kedvességgel teszik, mintha alkalmanként nem is több száz doboz mozgatásáról, szállításáról lenne szó. Hálásan köszönjük eddigi önzetlen segítségüket, és további jó együttműködést kívánunk!

A program végén egy igazi zenei élményben volt részünk: a Servet zenekar műsorát élvezhettük. A Böszörményi Gergely által menedzselt négytagú zenekar moldvai zenét játszott, amelyet a saját egyéniségük szerint feldolgoztak. Nagyon örültünk, hogy oktatási programunk büszkesége, a pusztinai Kovács Krisztián tagja ennek a fiatal, szép jövő előtt álló együttesnek.

Néhány falat elfogyasztása után a tanárok és a keresztszülők elvonultak a falvanként kijelölt osztálytermekbe, hogy jelképes „szülői értekezlet” keretében személyesen megbeszéljék a keresztgyermekek tanulmányi előrehaladását

A találkozóra az esti Csángó Bál tette fel a koronát, nagyszerű előadásban, szórakozásban volt részünk.

Lejegyezte:

Büttner Sarolta
programfelelős

Fotókat készítette:

Prekrit Judit

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók