Beszámoló a decemberi ünnepi klubdélutánról

2017.12.16. | Keresztszülők
Karácsonyi összejövetelünket nagy örömünkre sok-sok keresztszülő tisztelte meg részvételével. A Németvölgyi Általános Iskola gyönyörűen feldíszített első emeleti termében, ahol a Keresztszülő-tanár találkozókat szoktuk tartani, csodás karácsonyfa körül gyülekezett a népes vendégsereg.

Elsőként Jolanda Willemse, a KEMCSE elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, majd beszámolt a 2017-es év sikereiről. Ezt követően Legeza László, az AMMOA elnöke fejtette ki, annak ellenére, hogy mára a Kormány fedezi az oktatási program költségeinek nagy részét, a személyes kapcsolat miatt nagy szükség van a keresztszülői hálózatra.

Ezután következett programunk kulturális része. László Ildikó az adventi énekek mellett egy bukovinai-székely legenda-mesét adott elő, Jézus és a fenyő címmel.

Mátyás Mónika tanár néni két tanítványával Pusztináról érkezett és csodaszép hangon énekeltek és meséltek. Gyönyörű viseletükben elénk varázsolták a moldvai karácsonyokat. Az utánuk következő gyimesfelsőloki Pruteanu Oszkár Paul Kányádi Sándor Nyergestető című versét szavalta. A vers a székely elesett katonáknak állít emléket, ő miattuk olyan szépek a fenyők Erdély ezen erdeiben.

Kaszap Johanna, Budapesten tanuló egyetemista egy lészpedi Máriás énekkel csatlakozott az ünneplők közé, Én felkelék jó regvel hajnalban.

Petrás Mária híres népdalénekes, keramikus, az AMMOA alapítója nemcsak szép régi énekeket adott elő, hanem mesélt is a gyerekkori adventekről, karácsonyokról és újévi szokásokról. Gyerekkorában egy-két szem szaloncukornak is örültek karácsonykor, aminek fényes papírját kisimítgatták, és őrizték hosszasan. Fenyőfa náluk csak a templomban állt abban az időben. Az újévi hejgetés ma is szokás,de már főleg románul folyik.

 Tampu -Abbabei József atya adventi elmélkedését egy bibliai gondolattal kezdte: Jézus a következő szavakkal küldte el az apostolokat az emberek közé: „…ingyen kaptátok képességeiteket, ingyen adjátok tovább…”. Ezzel az idézettel a keresztszülőkre célzott, akik önzetlenül támogatják évek óta a moldvai gyermekeket. József atya, Petrás Máriával egyetértve emlékezett arra, hogy 30 évvel ezelőtt senki sem gondolta Moldvában, hogy lesz magyar oktatás, és most már több, mint 10 éve tanulhat több ezer kisiskolás falujában magyarul. Fontos, hogy higgyünk küldetésünkben, és másoknak is impulzust adjunk az új feladatok vállalásához.

E szép gondolatok után Gróf Zsófi keresztszülőtársunk énekelt egy karácsonyi éneket, amelyet gitárral kísért, majd saját versét adta elő, Betlehemben vagy címmel.

Ezután következett a hagyományos Luca napi búzaosztás. Albertné Révay Rita tagtársunk utalt rá, hogy a minden otthonban kizöldellő karácsonyi búza összeköt bennünket.

Ebben az évben is meg tudtuk ajándékozni Budapesten tanuló egyetemistáinkat Sipos Sándor úr nagylelkű adománya révén.

Az egész este lényegét megragadva, egy 88 éves új keresztszülő meghatódva olvasta fel keresztgyermeke bemutatkozó levelét. Olyan hatással volt rá ennek a kisfiúnak a beszámolója, hogy rögtön vett neki egy foci labdát, és még idejében ki tudta vinni az újpesti csomag gyűjtőhelyre, hogy még karácsonyra megkapja. Biztos nagy örömet fog okozni a keresztgyerekének. Mi pedig az elmúlt napokban a csomaggyűjtés közben azt láthattuk, hogy a keresztszülőnek milyen örömet okozott az ajándékozási lehetőség. Ez a mi munkánknak a lényege: a személyes kapcsolattartás, amelyet semekkora állami pénz sem pótolhat.

Együttes énekléssel és az azt követő szeretetvendégséggel zártuk ünnepi összejövetelünket. A közösen hozott sok finom sütemény kóstolgatása közben sokáig, kellemesen beszélgettünk.

Januárban, hagyományainknak megfelelően, nem tartunk klub összejövetelt.

Februárban a Csángó Bálhoz csatlakozva idén is tervezzük a Keresztszülő-tanár találkozó megtartását.

Az első 2018-as klubdélutánunk március 10-én, szombaton lesz.

Lejegyezte:

Büttner Sarolta
program felelős

Fotók:
Prekrit Judit

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók