Beszámolók a nyári táborokról, találkozás moldvai tanárokkal

2012.10.18. | Keresztszülők
Tudósítás a 2012-es év októberi klubdélutánjáról
A nyári tábori élményeké volt a főszerep az októberi klubdélutánon. A táborszervezők élményszerűen, vetített képekkel tették számunkra is közelivé a keresztgyerekekkel való találkozás élményét, megköszönve segítőiknek a sok színes programot biztosító adományaikat, szervező munkájukat, részvételüket a gyerekek táboraiban. A moldvai tanárok képviselői is velünk voltak Márton Attila vezetésével, valamint a Radnóti Miklós Gimnázium tanárai is, akik évek óta szerveznek táborokat moldvai magyar diákok számára is. Eljöttek az itt tanuló csángó diákok: Edit, Iza, Jeremiás és a többiek, köztük Forrófalváról Antal János fia. Sok érdeklődő is megjelent a köreinkben. A jövőbeli elképzelésekről, együttműködésekről, utazásokról, történelmi meseversenyről, könyvekről és társasjátékokról, valamint más eseményekről is szó esett ezen a tartalmas klubdélutánon.

Pákozdi Judit  elnök megnyitó szavai után László Ildikó énekelt három szép északi csángó népdalt Harangozó Imre gyűjtéséből, majd Erős Ildikó klézsei és pokolpataki falugazda számolt be a II. Berekfürdői táborukról sok képpel. Kiemelte, hogy a gyerek gyerektől tanul a legszívesebben. Bizonyította ezt az is, hogy több magyar szó hangzott el most, hiszen idén a csángó gyerekek a helyi gyerekekkel együtt nyaralhattak. Köszönetet mondott a támogatóknak, segítőknek, önkénteseknek a sikeres táborért. Részletesebben olvashatnak erről: http://www.keresztszulok.hu/elmenybeszamolok_a_berekfurdoi_taborrol, http://www.rmpsz.ro/web2/index.php/oktatas/tanarok/159-nagyon-jo-berekfurdon-lenni valamint az ammoa honlapján is(csango.eu). Ezek után Willemse Jolanda a jól tanuló diószéni gyerekek jutalomnyaralásáról beszélt, amely rövid de örömteli volt. Külön érdekessége volt, hogy a gyerekek maguk főztek a kapott nyersanyagokból. Bemutatta Tytti Isohookana-Asunmaa asszony Csángó körkép című könyvét is, amely magyar nyelven is megjelent, és a következő klubdélutánunkon remélhetően nálunk is megvásárolható lesz. (Ld. róla bővebben: http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/nemeth-zsolt-mutatta-be-a-volt-finn-kulturalis-miniszter-csangokrol-irt-konyvet)

Lázárné Sereg Borika külsőrekecsini falugazda ismét elhozta a gyerekeket a mezőkövesdi tánc ünnepre. Már 6 éve szervez táborokat keresztszülőkhöz, közös programokkal. Mindig nagy élményt jelent a gyerekeknek, amikor Mezőkövesden a nemzetközi folklórfesztiválokon bemutatják a viseletüket, az ének- és tánctudásukat, és megismerhetik a távoli népek hagyományait is. Ilyenkor Mezőkövesd utcáin menettánccal vonulnak végig a többi ország képviselőivel együtt. Biztatott Borika minden keresztszülőt, hogy pár napra lássa vendégül a keresztgyerekét, hiszen ilyenkor a fizikai, anyagi áldozatok mellett egy kicsit dédelgethetik is őket, felelevenítve a barátságot és a már-már rokoni szeretetet. Örömmel mondta, hogy idén 9 gyerek tanul tovább Csíkszeredában, közülük 4-en külsőrekecsiniek, köztük van a keresztlánya, Alina is.

Ezek után régi kedves ismerőseinket, a  budapesti Radnóti Miklós Gimnázium tanárait   is köszönthettünk, Széplaki Györgyné, Anikó és Balassa Erzsébet személyében, akik Klézsén évek óta szerveznek táborokat Duma András költő és pedagógus nyári segítőiként. Diákjaik segítségével  igyekeznek magyar szóra bírni a Klézse környéki gyerekeket. Kijárnak Forrófalvára is, a Phoenix Egyesület elnöke, Antal Vajda János (Nelu) iskolájába is, a saját diákjaik és tanáraik részvételével. A sokrétű foglakozások, népdal- és tánctanulás mellett még színdarabokat is betanítanak a gyerekeknek. Ezt a  tábor végén bemutatják a falu népének, a szülőknek, mindig nagy sikerrel. Idén a Kolozsvári bírót adták elő. Minden gyereknek jutott egy-egy mondat a darabban. Lelkes és kitartó munkájuk nyomán kiadványok is születtek, amivel a  csángómagyar nyelv ápolását segítik. Az Apáczai Kiadóval szorosabb kapcsolatot sikerült kialakítaniuk, de további szponzorokat is keresnek. Jótékonysági esteket is tartanak. 2006-ban megrendezték az I. Anyanyelvi tábort, amire csángó gyerekeket is meghívtak. Végül azt is megtudtuk, hogy a saját diákjaik mit kapnak Moldvában a táborok alatt. Balassa Erzsébet felolvasott egy részletet az egyik diákjuk tábori beszámolójából: nem tudták mi lesz, de megtanultak toleranciát, figyelmességet egymás iránt, megtapasztalták a szeretetet, ami a csillogó gyerekszemekből áradt feléjük. Dolgozni mentek ki a diákok, hullafáradtan dőltek le esténként, de egy csodát is kaptak: megtanultak adni és kapni, és ez az élmény egy életre szól. Jó volt látni a képeken a vidám gyerekarcokat és a radnótis diákokat csángó viseletben, köztük az egyik vietnámi kislányt is. Nagy tapssal és a „Mi falunkban csángók laknak” című könyvvel köszöntük meg a Radnóti Miklós Gimnázium tanárainak a bemutatkozásukat.

Botezatu Iza és Gál Emilia elmondta, hogy egy hónapja itt tanulnak. A csíkszeredai bentlakás szervezésében voltak nyáron Egerben, Gödöllőn és Budapesten is a Mesterségek ünnepén, ahol műsort is adtak, amit egy énekkel nálunk is megelevenítettek az „Este van, este van, nyolcat üt az óra”-kezdetű népdallal. Tapssal köszöntük meg nekik az élménybeszámolójukat. Átadtunk egy példányt a „Naputánjáró”-társasjátékból is a kollégiumban tanuló csángó diákok számára. Hallottuk, hogy Csíkszeredában gyakran játszották, még versenyeket is tartottak belőle. Reméljük, itt is örömüket lelik majd benne.

Sok-sok tábor volt még ezen kívül is amiről olvashatnak még honlapjainkon (www.keresztszulok.hu,  ww. csango.eu és /www.rmpsz.ro/web2/).

Szamosi Elemér röviden ismertette Antal János levelét, amit Forrófalváról kapott. Beindult náluk is az oktatás. Antal János 8 éve tanít már Forrófalván, idén pedig Duma Dániel is csatlakozik hozzá tanítani. Most 40 szülő adta be a kérvényt, de csak 24-et sikerült érvényesíteni.  Sajnos megtévesztő információkat kaptak a helyi vezetőktől, miszerint aki magyarul tanul, annak magyarul is kell vizsgáznia minden tárgyból, amivel elriasztották a szülők egy részét. Még vannak kezdeti nehézségek a helyi hatóságokkal, de reméljük a tapasztatok alapján, hogy ezek egy idő után elsimulnak, ha a felek megértőek egymással. Elemér ezúton is kérte, hogy minél több keresztszülőt toborozzunk az oktatás segítésére.

Forrófalván még eddig egyetlen gyereknek sincs keresztszülője. Gazdag ebben a faluban is a hagyományőrzés, asszony- és gyerekcsapat is ápolja a népdalaik és táncaik bemutatását. Ezután Farkas L. Rozália, az Emese Kis Csillaga Alapítvány elnöke  felajánlotta, hogy  nyári táborokban szívesen  vezet játékokat az itt nyaraló csángó gyerekeknek. Szép, hasznosítható kiadványokat, társasjátékokat is hozott köreinkbe. Megrendezik idén a történelmi mesemondóversenyt, amely november 24-én lesz a Zsombolyai úti TIT Stúdióban. Meghívott erre bennünket is. Vermes Miklós kosteleki falugazda felhívta a figyelmünket a Duna TV Fölszállott a páva tehetségkutató verseny adásaira, ahol a csángó fiatalok szép eredményeket értek el: a kosteleki Szellő Együttes, a külsőrekecsini Kertész Madalina és a pusztinai Kovács Krisztián, aki ősztől már a budapesti  Zeneakadémia hallgatója. Figyelemmel kísérjük a további fordulókat is és büszkék vagyunk rájuk hagyományuk ápolásáért és közvetítésért.

Miskolczi Endre ismertette a tervezett moldvai utakat, majd Tündik Tamás beszélt arról, hogy jövőre, 2013 november 17-én rendezik meg a 12. Virágok vetélkedője versenyt, ahova a Szeret-menti népdalverseny díjazottjai is eljönnek. Kéri ehhez a keresztszülők adományait is. Felajánlott egy kis áfonyakészítményt, amelyet a szünetben fel is szolgált nekünk. László Ildikó éneke után meg is kóstoltuk. Nagyon finom volt!

A szünet után Márton Attila lészpedi tanár úr, a Moldvai Magyar Oktatási Program koordinátora bemutatta a kollégáit, akik régi/új ismerősként álltak elénk: Szász Csilla, lujzikalagori tanár, Ferencz Gabriella, a Csíkszeredai Csángó Bentlakás vezetője, Farkas Endre nevelő és Ferencz András kosteleki tanár. Először Márton Attila vetített-képes előadásban bemutatta a 26 helyszínt, majd a tanárok elmondták egyenként a mostani tapasztalataikat. Beszéltek együttműködésről, közös célokról, a gyerekek oktatásáról. Megköszönték, hogy ebben a nehéz időszakban kitartottunk mellettük és a gyerekek mellett. Mindnyájan igyekeznek a pénz szűke ellenére a tanulási feltételeket maradéktalanul biztosítani diákjaiknak. Fontos a személyes kapcsolat és a közösségépítés. Hamarosan minden gyerek írni fog a keresztszülőjének egy levelet. Kérik, hogy a feladón szereplő címre küldjék a válaszlevelet a keresztszülők, ami vagy a gyerek vagy a tanára címe lesz. A moldvai magyar oktatással kapcsolatos hírek a honlapjukon olvashatók, és az alább megadott e-mail-címen lehet levelet küldeni nekik:

www.csango.rmpsz.ro

keresztszulo@rmpsz.ro

Köszönjük a moldvai tanárok részvételét összejövetelünkön és várjuk a további híreket, beszámolókat, találkozásokat. Bízunk benne, hogy még több keresztszülő áll a sorainkba, aki önzetlenül kívánja segíteni ezt a nemes vállalkozást, a moldvai magyar oktatás ügyét. A támogatók továbbra is A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítványon (AMMOA) keresztül küldhetik a hozzájárulásukat a gyerekek tanulásához az alábbi bankszámlaszámon:

Az AMMOA bankszámlaszáma: OTP, 11742173-20154778

Hívunk és várunk minél több jóakaratú önzetlen embert:

LEGYEN ÖN IS KERESZTAPA, KERESZTANYA!

A novemberi klubdélutánunk előadója a Kovász Egyesület vezetője, Petrovics Sándor lesz, aki beszámol majd nekünk a moldvai magyarokért végzett eddigi 9 éve tartó munkájukról.

Lejegyezte:

Pákozdi Judit, Nagy Erzsébet és Albertné Révay Rita,

Prekrit Judit és Szőts László fotóival

2012-10-13

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók