Csaba testvér látogatása a keresztszülőknél

2012.12.21. | Keresztszülők

Régi vágyunk teljesült: Böjte Csaba atya megtisztelt bennünket a látogatásával 2012. december 17-én. Sok moldvai magyar volt velünk, jeles művészeik is: Petrás Mária, Iancu Laura és Benke Grátzy zenésztársaival, és kis műsorral köszöntötték Csaba testvért. Pákozdi Judit elnök megköszönte mindannyiunk nevében, hogy meghirdette és támogatja a keresztszülő-programot, hiszen Csaba testvér hívására sokan lettünk jelképes keresztszülők. Sikota Krisztina oktatási bizottsági elnök a Hegyvidék Önkormányzat nevében köszöntette s felajánlotta a kerület segítségét a csángó gyerekek táboroztatásában.

Már nagyon vártuk Csaba testvér buzdítását. Megerősödtünk a szavai nyomán mindannyian abban a meggyőződésben, hogy JÓNAK LENNI JÓ! A keresztszülő-mozgalom mellett ki kell tartanunk szeretetben, ahogyan eddig is tettük. A Hit Évében járunk. A hit cselekedet nélkül azonban halott. Hinnünk kell a párbeszéd erejében! Bízzunk egymásban! Bátorítsuk egymást! Egymással képesek vagyunk minden jóra. A mi életünkben is van, amikor melléfogunk, de nem szabad feladni! A küzdelem Isten ajándéka. A nehézségek által gazdagabbak leszünk. Az előadása után válaszolt a feltett kérdésekre, majd a moldvai magyarokért mondott imádság után áldást adott mindnyájunkra.

Nagy tapssal köszöntük meg az előadását és a „Mi falunkban csángók laknak” című kötet minden jelenlévő által aláírt példányával. Átadta Iancu Laura is a „Magyarfalusi emlékek”-kötetét Csaba testvérnek dedikálva. A keresztszülők búzáját is átnyújtottuk Csaba testvérnek egy nemzeti szalaggal átkötött csomagban, hogy ültesse el a gyerekekkel a Csíksomlyói házban, Mária kertjében. Végül a Lakatos Demeter Egyesület és a Keresztszülők Egyesülete nevében 10 darab „Naputánjáró”-társasjátékot is adtunk Csaba testvér gyerekei számára.

Nem lehettünk sokáig sajnos együtt. Gyors dedikálás után indult a Városmajori templomba, ahol hálaadó szentmisét tartott. A keresztszülők közül sokan oda is követték őt. Hálásan köszönjük ezúton is Böjte Csaba atyának a látogatását és a buzdítását. Mi mindannyian összetartozunk!

Áldott Karácsonyt kívánunk mindenkinek!

KEMCSE elnöksége

Lejegyezte: Albertné Révay Rita

Fotók: Prekrit Judit és Hegyvidék Önkormányzat

A Hegyvidéki Önkormányzat honlapján is megjelent a híradás a nagy eseményről:

http://www.hegyvidek.hu/hirek/hegyvideken-jart-bojte

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók