Csángó írónővel – vidámsággal, énekkel és tánccal

2012.06.15. | Albertné Révay Rita
Tudósítás a 2012-es év júniusi klubdélutánjáról

Diósi (Gábor) Felicia Csángóföld minden vidámságát közénk varázsolta szép mosolygós arcával és a szavaival. Lujzikalagori gyerekkori barátnőjével, Mokány Rózsival együtt felidézték a régi szokásokat sok nevetéssel, szép énekszóval. Egy kis részt megnéztünk a Duna TV által Feliciáról készített portréfilmből, aztán vetített képekben bemutatta Felicia a családját, az öltözködésük fortélyait, és felolvasott a könyvéből is. Láthattuk Felicia édesanyjának a kézimunkáit is, a gyönyörű kendezőket, szép recésen összehajtva, és a viseletüket. A hófehér finom vászonból készített ősi kendőjüket, a „kerpát” is felvette. Régen a templomba tisztán és egyformán így léptek be a lányok vasárnaponként, amely a hajukat befedte. Nem illet hajadonfőtt, vagyis ahogyan náluk mondják, „hajon-fejen” oda belépni. Hallhattuk az ő hiteles tolmácsolásában a lujzikalagori szavakat, kifejezéseket. A tiszta szobát „nagyház”-nak hívják náluk, ahova az összes értéket, hímzést és szőttest, vagyis a „rangyát” elhelyezik. Itt fogadják a vendégeket, de az életük nagy eseményeit is itt tartják. Pl. ravatalra is itt helyezik el a halottaikat, vagy a házasságkötésre is itt készülnek. Csupa világos szín és életszeretet jellemző a falujukra. Lélekben gazdagok valamennyien, ezt adja át Felicia a gyerekeinek is, Péternek és Annának, sőt a kis pajtásaiknak is a közös együttlétek során.

Válaszolt Felicia a keresztszülők kérdéseire, aztán dedikálta a „Csángó vagyok” c. könyvét. Nagy tapssal és a „Naputánjáró”-társasjáték egy példányával köszöntük meg neki a nagyszerű előadást, Rózsinak pedig a szép éneklését a „Mi falunkban csángók laknak” c. könyvvel. Visszavárjuk őket! Reméljük, még megtisztelnek bennünket a jövőben, és találkozhatunk ismét.

A szünetben örömmel üdvözöltük egymást, többek között a Radnóti Miklós Gimnázium tanárait, Balassa Lászlóné Erzsikét és a kolléganőjét, Széplakinét, akikkel a Csángó konferencián ismerkedtünk meg. Remélhetően az őszi évadban, az egyik klubdélutánunk keretében bemutatják majd nekünk részletesebben a moldvai magyarok érdekében végzett eddigi munkájukat és a tapasztalataikat. Itt olvasható róluk.

A szünetet követően Pákozdi Judit elnökünk beszámolt a legfrissebb hírekről:

1.) Moldvában megnyugtatóan folytatódik tovább a magyar-oktatás minden helyszínen, az összes tanár részvételével és a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség szakmai irányításával, magas pedagógiai színvonalon és megbízható pénzügyi elszámolással A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítványon (AMMOA) keresztül, a magyar állam, a keresztszülők és a támogatók pénzügyi hozzájárulásával. Ld. az AMMOA honlapján is a „Tájékoztató levél” sorait: http://www.csango.eu/

Az AMMOA bankszámlaszáma: OTP, 11742173-20154778

Sajnos idén csak az 1/3-a érkezett be az eddig megszokott támogatások összegének. Reméljük, hogy az év hátralévő részében minden támogató él a felkínált biztos közvetítés lehetőségével. Jót tenni jó!

2.) Idén négy továbbtanuló érkezik Moldvából, akiknek a pártolását a kezdetektől szeretnénk kialakítani, már a vonatnál várva őket. Keressük azokat a keresztszülőket, akik vállalnák egy-egy egyetemista segítését, hogy minél hamarabb beilleszkedhessenek az új körülmények közé (jó szóval, ügyintézéssel, egy-egy jó ebéddel). Mintegy rokoni támaszként álljunk melléjük!

3.) A táborok szervezése Romániában és Magyarországon is folyamatban vannak. Nyitottunk egy „Tábori értesítő”-menüpontot a honlapunkon, ahova minden információt folyamatosan felteszünk. Várjuk Moldvából és máshonnan is a pontos adatokat: hol, mikor, kik vesznek részt rajta. A gyerekek neve + kísérő tanárok neve és telefonszáma is szükséges, hogy a keresztszülők felvehessék velük a kapcsolatot. Abonyi György keresztszülőtársunknak és a Rosenthal Nyomdának köszönhetően 5 darabNaputánjáró-társasjátékot kaptunk a mindenkori táborozók részére. Az irodánkban átvehető a táborozók használatára, amelyet a tábor végén visszafogadunk. (Átvevőjegyzéken követhető lesz, hogy hol vannak éppen a játékok.) Reméljük, így minél több gyerek játszhat majd vele.

4.) Befogadó családok jelentkezését várja a Kovász Egyesület, akik 9. alkalommal nyaraltatnak csángó gyerekeket augusztus 14-21 között. (A szervező várja a jelentkezőket: Petrovics Sándor. Tel: 06/30-655-92-71 )

5.) A kedvezményes moldvai utakra még jelentkezhetnek a keresztszülők. Reméljük, minden keresztszülő tud majd találkozni a jelképes keresztgyerekével. Ld. a részleteket: http://www.keresztszulok.hu/utazas.html

Ezek után átrendeztük a termet. Az újabb vendégünk, Létay Nagy Bálint tanár és a kísérője bemutatkozott nekünk, majd a vezetésükkel három moldvai táncot is megtanulhattunk. Vidáman roptuk kifulladásig. Nekik is egy könyvvel köszöntük meg a jó hangulatú tánctanítást. Várjuk őket is a jövőben is a klubdélutánjainkra.

Ezúton is megköszönjük ismét keresztszülőtársainknak, Prekrit Juditnak és Szőts Lászlónak, hogy most is a fotóikkal megörökítették az eseményeket. A moldvai magyarok szavaival köszönjük nekik, a vendégeinknek és a klubdélután résztvevőinek is a vidám, közös együttlétet: Isten fizesse!

oOoOo

A nyári szünetben kívánunk minden moldvai magyar testvérünknek, a keresztszülőknek, a gyerekeknek és a támogatóknak jó pihenést, sok vidámságot és testi-lelki feltöltődést.

Lejegyezte:

Albertné Révay Rita
vallási és hagyományőrzési felelős,

Prekrit Judit és Szőts László fotóival                                                                         2012-06-09

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók