Elbúcsúztunk Erdélyi Zsuzsannától

2015.03.19. | Keresztszülők
Március 12-én, a Farkasréti temetőben vettünk végső búcsút Erdélyi Zsuzsanna néprajztudóstól, aki 2015. február 13-án, 94 éves korában hunyt el. Igazgyöngyöket és valódi értékeket gyűjtött, melyeket meg kell őriznünk - Mondta róla a római katolikus szertartást vezető Bíró László tábori püspök.

Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, szakrális szövegfolklórral, a népköltészet szimbolikájával foglalkozott. 1968-tól az archaikus népi imádság középkori eredetű szöveghagyományát, a népi Mária-költészet, a szóbeliség és az írásbeliség kapcsolatát és a népi vallásosságot kutatta. Több tízezer szöveget gyűjtött össze szerte a Kárpát-medencében. Az általa gyűjtött anyag felbecsülhetetlen értékű szellemi hagyatékkal, örök ihletforrással ajándékozott meg bennünket. Élete folyamán mindig hűséges volt a családhoz, a nemzethez és az Istenhez. Pótolhatatlan veszteség érte halálával a magyar néprajzkutatást.

Búcsúbeszédet mondott Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere, Voigt Vilmos néprajztudós, Dávid Katalin művészettörténész.

Gondolatok a búcsúbeszédekből:

Fekete György:

„Erdélyi Zsuzsanna bizonyíthatóan a magyar kultúra és művelődéstörténet egyik legzseniálisabb vándortudósa és egyben napszámosa volt, szinte felfoghatatlan teherbírással, páratlan intenzitású ösztönvilággal és kristálytiszta aggyal, tájékozódó képességgel a múlt titokzatos ösvényein”,

Balogh Zoltán:

„ Nagy ajándék, hogy a gondviselés újra és újra megajándékozza Magyarországot, a magyar népet olyan emberekkel, akik képesek arra és elég erősek ahhoz, hogy egyben tartsák azt, amit talán kisszerűbb sorstársaik életében egymást kizáró ellentétnek érzékelünk, - partikulárist és egyetemességet, lokálist és univerzálist, egyszerűt és nagyszerűt, magyart és európait, hitet és tudományt, anyaságot és tudósi hívatást – és képesek megőrizni a keresztény hit egységét”

Dávid Katalin:

„Erősen hisszük, hogy Ő egyike volt azoknak a történelmi jelentőségű küldötteknek, akik nem csupán léteztek, hanem feladatokkal érkeztek valahonnan és tartottak valahová, így a köztes, több mint kilenc évtizedre a magyar néprajztudomány kölcsönbe kapta Őt felfoghatatlan hatalmú megbízójától. Ennek az ajándéknak lett kitüntetett részese az Akadémia.

A Magyar Művészeti Akadémia sarjadó ereje Tőle származik. Ezért legyen kegyelmet kérő követünk odaát is, mi pedig továbbra is úgy beszélünk Róla, mint akinek kezét sohasem ereszti el mindennapi igyekezetünkben  és botlásainkban”

Búcsúzóul egy általa gyűjtött imádság:

Én lefekszök én ágyamba,
Mint Úrjézus koporsóba,
Mellém töszöm két karomat,
Misemondó két gyertyámat,
Őrizz, angyal, éjfélig,
Szép Szűz Mária, virradtig."

(Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet hágék, lőtőt lépék. Archaikus népi imádságok.)

Nagy Erzsébet, Felföldi Elek
KEMCSE

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók