Főhajtás és gratuláció

2015.08.24. | Keresztszülők

Kiss Melitta keresztszülőtársunk, a Magyar Örökség és Európa Egyesület titkára kapta idén a Szent István Emlékérem és Díj kitüntetést tudományos munkássága, a magyarság szellemi kincseinek felkutatása, megőrzése és a határon túli magyarság segítése elismeréseként. Szívből gratulálunk és mi is meghajtjuk a fejünket Kiss Melitta tevékenysége előtt, egyben köszönetet mondunk neki mindazért az önfeláldozó, önkéntes munkáért, amit jelképes keresztszülőként hosszú éveken keresztül végzett. Köszöntésére Nyisztor Ilona népdalénekes és pusztinai tanítványai is eljöttek a messzi Csángóföldről. Jelen volt Diósi Felicia csángó írónő és Legeza László, az AMMOA elnöke is.

Tisztelt Püspök Úr! Kedves Kiss Melitta! Tisztelt Ünneplő Közönség!

Őszinte elismeréssel és köszönettel tartoznak az Államalapító Szent István Érdemrend és Díj  Kuratóriumának ezévi döntéséért azok, akik Kiss Melitta életútját, sorsát ismerik, vele emberi és munkakapcsolatban álltak. Megtisztelő, hogy méltatására Spányi Antal püspök úr engem kért föl. Melittát 2003 elején ismertem meg a Magyar Örökség-díj Bizottságban, amelynek püspök úrral együtt alapító tagjai vagyunk. Akkor vette át a stafétát elődjétől, Farkas Balázstól. Azóta - immár tizenhárom esztendeje -- a Magyar Örökség és Európa Egyesület, s a Bizottság titkáraként, Kiss Melitta a negyedévenként tartott Magyar Örökség-díjátadó ünnepségek lelke; szorgos előkészítő- szervezője. A honi civil társadalom immár legjelentősebb kitüntetésének értékét a kitüntetett személyek és közösségek, intézmények adják. A Magyar Örökség kitüntető cím, amely nemzetünk korábban mellőzött, kiemelkedő alkotóinak, személyiségeinek erkölcsi elismerése, csak az ún. Ezüstkönyvben regisztrált, beérkezett állampolgári javaslatok alapján ítélhető oda. Fölmérhetetlen ügyintézői és lebonyolítói munkával jár a döntések előkészítése, amelyet Melitta jórészt társadalmi munkában, egyedül látott, lát el - hiányos feltételek közepette -, gyakorlatilag hibátlanul. Gondolják el, micsoda adminisztratív terhet és felelősséget jelentett a félszáz díjátadó ünnepségre beérkezett, több mint háromezer javaslat regisztrálása, földolgozása az Ezüstkönyvben, és abból - az elnökkel konzultálva - a Bizottság elé kerülő személyi listák összeállítása. A bizottsági döntés után következik a hét-hét kitüntetett és laudátoraik címlistáinak összeállítása, a felelősök koordinálása. A bizottsági ülések, majd a díjátadó ünnepségek szervezési és pénzügyi feladatainak zöme a titkárra hárul, aki nem vágyódik a pódiumra. A "Magyarság Láthatatlan Szellemi Múzeumának" csöndes őre akar maradni. Az Aranykönyv-ben bejegyzettek zömét megismerte, sorsukat figyelemmel kíséri. Egy 2013-ban hozzám írt levelében így vallott erről: "… megkértem /Juhász/ Juditot, hogy a köszöneteknél ne ejtse ki a nevemet, mert nem akarok "kiállni". Született szürke eminenciás vagyok... Megfogadtam nagyapám szavát: "Sose törekedj az első sorba, de mindig ott légy a másodikban." Egy világhírű - bár itthon alig ismert - Nobel-díjra kétszer is javasolt agykutató mellett dolgoztam egészem mostanáig, 38 éven át.  8 éven keresztül úgy töltött Amerikában évente fél évet Palkovits professzor, hogy naprakész volt itthoni dolgaival, a kintről küldözgetett pályázatokat úgy nyerte meg, hogy nem is látta, mit adok be az általa előre aláírt adatlapokon. Rajta kívül tudtommal senki nem tudott ilyen távolságból ennyi időn át folyamatosan hazai kutatócsoportot vezetni, s akkor még nem volt fax, internet, e-mail, csak a heti egy telefon és posta." /Eddig az idézet./

Az 1947. október 12-én Somogy megyében, Kisberkiben született Kiss Melitta természetes intelligenciáját, tudását - a budapesti Szent László Gimnáziumi érettségi után – nyelvtanfolyamokon, informatikai szaktanfolyamokon, és munkahelyein, a Péterfy Sándor utcai Kórház Prosecturáján, a Budapesti Műszaki Egyetem Továbbképző Intézetében, a Külkereskedelmi Főiskolán, a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Anatómiai Intézetében fejlesztette, gyarapította. Sokrétű, alapos előkészítő-szervező és szakmai munkáját odaadó hűséggel, megbízhatóan végezte mindenütt. Helytállt, nemcsak a Magyar Örökség-díj Bizottságában, a munkahelyén, az említett Palkovits Miklós professzor titkáraként, de korábban is, amikor pl. Czeizel Endre két könyvét („Az emberi öröklődés”, „Születésünk titkai”) szerkesztette, gépelte, kiadásra előkészítette. 1998-ban jelent meg a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei útikönyv”, melynek szerkesztője és fotósa volt. Az Ujj Írisz szerkesztette „Óbudai séták”, ill. a „Kárpátaljai útikalauz” c. könyvnek viszont „csak” fotósa volt.

Pályázati támogatásból - Pápai Ferenccel közösen – 1999-ben felújíttatta Misztótfalusi Kis Miklós síremlékét a Házsongárdi temetőben. Eredményeket ért el térképeivel is: „A Házsongárdi temető térképe” (szerk.: Kiss Melitta és Pápai Ferenc) a „Szép Magyar Térkép” pályázaton  2001-ben 2. díjazott és közönségdíjas lett, "A Székelyföld gyógyvizei és borvíztelepei" (szerk.: Zsigmond Enikő, Kiss Melitta és Pápai Ferenc) 2003-ban a "Szép Magyar Térkép" elismerésben részesült. Pápai Ferenccel közösen készítette el a „Csíksomlyói zarándoklattérképet” 2000-ben és 2001-ben (két változatban), 2013-ban pedig - Herzka Ferenccel közösen - a „Magyar Örökség a Farkasréti temetőben” c. térképet.

A teremtő szolgálat, a keresztény szolidaritás, a cselekvő szeretet hatotta át életének általam ismert másfél évtizedét is. Ezért bántott váratlan elbocsátása 2013-ban az említett egyetemi intézetből, amiről idézett levelében csak ennyit írt: "Az állásom elvesztése miatt befejeztem a csángó programot (10 évig taníttattam a fiúkat, legtovább Krisztiánt), nincs több erdélyi, csángóföldi, kárpátaljai út (az utóbbi amúgy is kiesne, mert ahhoz útlevél kell, az meg nincs).” Magam is - egykori köztisztviselőként, hajdani hivatalvezetőként - állítom: Kiss Melitta sokrétű, áldozatos közszolgálata különleges teljesítmény. A térség első autonóm civil szervezete - az 1980 óta működő Bethlen Gábor Alapítvány -, 2013-ban Teleki Pál érdeméremmel jutalmazta nemzetszolgálatát.

Ami pedig a "csángó programot" illeti, abba Melittát Böjte Csaba atya magával ragadó gyermekmentő-nevelő hivatása vonzotta. Tagja lett a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak. A szovátai Gyermekmentő intézményből 2002-2004 között három székelyföldi testvér (a kibédi Orbán Ferenc, Ernő és Mária) támogatását vállalta keresztszülői minőségben. 2004-től három moldvai csángó (pusztinai) testvér: Kovács Krisztián (sz. 1991), Kovács Gábor (sz. 1993) és Kovács György (sz. 1996) rendszeres segélyezésével, csíkszeredai, - ill. Krisztián - magyarországi taníttatásával folytatta önkéntes nevelőanyai küldetését. Neki köszönhető, hogy az immár tizenegy éven át nevelt fia, Kovács Krisztián ez év júniusában a Zeneakadémián átvehette  előadóművészi diplomáját. Tanulmányait 2015. őszétől mesterképzésen folytatja tovább a Zeneakadémián. Kiss Melitta - Isten segítségével-, szeretettel pótolta az érzelmi űrt, amit ifjú anyaként, holtan született kislányának hiánya teremtett számára. Tevékeny kurátora a Szentegyházi Gyermekfilharmonikusokért Alapítványnak, keresztszülőként a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesületnek, a Budapesti Városvédő Egyesületnek és a Bocskai Szövetségnek is. Sorolhatnám még hosszan érdemeit, ám ehelyett befejezésül Szent Pált idézem:"...ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók"(2 Kor 4:18).

A mai napon Székesfehérváron adományozott Szent István Emlékérem és Díj, méltó elismerése Kiss Melitta eddigi munkásságának, áldozatos szolidaritásának, emberségének. Viselje egészséggel!

Budapest - Székesfehérvár, 2015. aug. 18-án.

Bakos István

Alább látható a díj, valamint ide kattintva olvasható cikk a Székesfehérvári Egyházmegye honlapján az eseményről, látható több fénykép és egy videofelvétel is, ahol Kiss Melitta beszél az eddigi életútjáról.

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók