II. Ballada éneklő verseny és találkozó volt Szályka Rózsa emlékére Klézse-Budán 2012 október 27-én

2012.11.05. | Botezatu Viktori
Régebben gondoltuk, hogy nagyon jó lenne egy olyan rendezvényt szervezni, hogy emlékezzünk azokról a klézsei személyekről, akik már nincsenek közöttünk, a Jóisten nyugvásában vannak, kinek köszönhetjük azt, hogy ma még élnek a mi falunkban a szép csángó énekek, szokások. Szályka Rózsa nevét mondjuk, mert térben ő van legközelebb a mi iskolán-kívüli helyszínünkhöz, de ne csak őt emlegessük, hanem Hodoróg Lucát, Pap Ferencet, Katyorka Antalt, és nem utolsó sorban Petrás Ince Jánost, akinek a nevéhez kötődik az egész néphagyomány-ápolás, és annak a programnak a neve, amelynek keretében szerveztük a ballada éneklő versenyt.

Második alkalom volt ez, tavaly szerveztük az első balladaestet, igaz, hogy szűkebb körben. Az idén több jó ember összefogásával sikerült megszervezni egy igazi versenyt. Több csángó faluból jöttek versenyzők és szereplők, nagy örömünkre mondhatom, hogy sikeresen lezajlott!

Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajzkutató, akinek nagyon sokat köszönhetünk, Ő volt a zsűri elnöke, együtt Petrás Máriával, a híres csángó énekes- és kerámiaművésszel, aki rokona Szályka Rózsa néninek, Bálint Erzsi klézsei Népművészet Mestere-díjas hagyományőrzővel és a csíkszeredai Ádám Rebekával, fiatal népének- és táncoktatóval.

Nagyon megható volt Zoli bácsi bácsi beszéde, mikor mesélt Szályka Rózsa néniről, nagyon szépen beszélt Petrás Mária is, és nagy öröm volt hallgatni őt énekelni! Megtisztelt a jelenlétével Németh István, a Zenetudományi Intézet munkatársa, Ádám Katalin a csíkszeredai Gyermekek Háza Borsika együttese vezetője, Pákozdi Judit, a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület elnöke és Lőrinc Celestin, a Csángó Rádió vezetője. Jelen voltak és felléptek: Nistor Ilona a pusztinai gyermek zenekorral, Legedi László István és Hodorog András klézsei furulyások, Farkas Endre furulyás, Ádám Rebeka koboz és Kató Gyula dobos kiegészítették a zenekort.

A versenyző gyermekek a felkészítő tanáraikkal együtt jöttek több faluból. A budai gyermekek mellett itt voltak Pusztináról, Somoskából, Forrófalváról, Diószénből, Trunkból,Luizikalagorból, Csíkszeredából és Külsőrekecsinből. Nagyon szépen énekeltek a versenyzők, jó volt őket hallgatni, mindegyikük elénekelte a kötelező éneket is, meg a választott balladát is. A zsűri úgy döntött, hogy ne legyen első, második, harmadik díj,mert minden versenyző a maga módján mindent kitett, hogy elénekelje szépen azt, amivel felkészült.

Az idei meglepetést a diószéni Hodea Francisca szerezte, a Párjavesztett gerlice balladájának olyan hosszú és szép változatát hozta a falujából, amit még nem hallott eddig senki. Meg is kapta a Keresztszülők Egyesülete külön díját is, a részvételi díj mellett.

Nem csak én meg a gyermekek vártuk a nagy napot, hanem a felnőttek is: szülők, szomszédok és fiatalok, akik szívesen besegítettek ebédet főzni, galuskát csinálni,kozonákat ( kalácsot) sütni, szállást adni a vendégeknek, kidíszíteni a termet és takarítani. Köszönettel tartozunk Ferenc Évának, a Csángó Szövetség oktatási felelősinek, mert végig támogatott, segített, ő szervezte meg a versenyzők és kísérők fuvarozását. Köszönjük a Communitas Alapítványnak a támogatást! Köszönjük nagyon szépen Felföldi Eleknek, budai falugazdának, aki az első perctől biztatott és támogatást nyújtott, a Keresztszülő Egyesületnek és elnökének Pákozdi Juditnak és Büttner Saroltának, köszönjük nem utolsó sorban Willemse Jolandának diószéni falugazdának és Dobozi Róbertnek a trunki falugazdának a támogatást és a bátorítást.

Köszönjük szépen és gratulálunk minden résztvevőnek és kollégának ki időt és energiát nem sajnált, felkészítette gyermekeket és eljött a rendezvényre. Tudjuk, hogy a ballada tanítása nem könnyű dolog! Azoknak a kollégáknak is köszönjük, akiknek nem volt versenyző gyermeke, de itt voltak velünk együtt! Jó érzés volt együtt lenni és találkozni! Különösképpen Petres László lujzikalagori kollégánknak köszönjük a segítségét! Nagyon finom volt a házikenyér, neki köszönhetjük!

Reméljük, hogy még élni fog a csángó ballada a jövőben is, hogy azt, amit szikraként kaptunk, igazi lángra gyúljon, és újra éljen a közösségeinkben, a csángó népünkben! Ebben nekünk a csángó gyermekek oktatóinak nagy szerepünk van, és nagy a felelősségünk! Ha azt akarjuk, hogy a csángó kultúra megmaradásért és a hagyomány ápolásért fáradozzunk, ha ez nekünk nagyon fontos,akkor nem hagyhatjuk háttérben ezeknek a felelevenítésit! Adja Isten, hogy jövőre még több falu csatlakozzék, hogy bemutassa a szebbnél szebb csángó népdalt és balladát, aminek híre ment a világon, de sehol nem olyan hiteles, mint itthon, csángó földön! Köszönjük minden támogatónak, minden vendégnek, minden jelenlévőnek, aki eljött a meghívásunkra, és szebbé tette az amúgy is nagyon szép ünneplésünket!

Botezatu Viktori, budai hagyományőrző tanító

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók