Iskolakezdésre készülnek a csángó oktatók

2014.09.05. | Keresztszülők
Az új tanévre készülve augusztus 29–31. között a szovátai Teleki Oktatási Központban szakmai-módszertani hétvégén vettek részt a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programban tevékenykedő pedagógusok és hagyományőrzők.A program keretében 29 oktatási helyszínen (valamint további 2 közösségben lehetőség szerint) 47 pedagógus és hagyományőrző vezetésével 2070 magyar anyanyelvi oktatásra jelentkező tanuló kezdi el a tanévet.

Az előző tanév végén megüresedett pedagógusi állásokra 31-en jelentkeztek. A megfelelő bérezésnek tulajdonítható nagyszámú érdeklődőnek július 29-én tartott a programot gondozó Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége versenyvizsgát. A felvételt nyert oktatók felkészülése már napokkal korábban elkezdődött, akik először Moldvában voltak helyszíni látogatásokon, majd két napos intenzív anyanyelvi felkészítőn értekeztek a betűtanítás módszertanáról, a szövegértésről és a magyar nyelv helyesírásának szabályairól.

A 2014–2015-ös iskolai év tanévnyitó megbeszélésén és képzésén Lászlófy Pál István a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tiszteletbeli elnöke a pedagógusok tevékenységének fontosságára utalva Márton Áron gondolatokat idézett: „Eltűnt a jog és az igazság tisztelete, és eltűnt a szeretet. Helyettük az erőszak, az önzés és hazugság vette át az uralmat a társadalmi élet fölött. Ami nem megy csellel, hazugsággal vagy megtévesztéssel, azt megveszik pénzzel vagy kikényszerítik erőszakkal.”

Burus-Siklódi Botond elnök Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkársága üdvözletét tolmácsolta, majd köszönetét fejezte ki a Csángó Tanács jelenlevő képviselőinek a nyilvánosan is értékelt RMPSZ eredményezte stabilitást a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programban.

A román Oktatási Minisztériumot Borsos Károly László államtitkári tanácsos képviselte, aki statisztikai mutatókat ismertetett a nem magyar tannyelvű iskolákban zajló magyar oktatást illetően. A májusban elkészült csángó magyar beiskolázási terv alapján a 2014–2015-ös tanév küszöbét 1242 tanulónak kell átlépni, 23 iskolai intézményben, a megfelelő végzettséggel rendelkező 20 pedagógus irányításával.

A magyarországi civil támogatók üzenetét Lázárné Sereg Borbála hozta el, aki a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület (KEMCSE) és A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) nevében szólt az oktatókhoz kihangsúlyozva, hogy a „keresztszülőknek” kiemelten fontos a moldvai csángómagyar gyermekek magyar anyanyelvi oktatása, az oktatók támogatása.

A felszólalásokat követően Ferencz András kosteleki magyartanár és Bilibók Jenő pusztinai oktató az általuk lebonyolított szakmai látogatások és belső ellenőrzések során tapasztalt észrevételeiket osztották meg régi és új kollégáikkal. Az oktatók bizalmát élvező, nagy tapasztalattal rendelkező két pedagógus a 2014/2015-ös tanévben is biztosítani fogja a szakmai segítséget, a tanácsadást és a program folyamatos monitorizálását.

A tanévnyitó képzések levezetői szintén a már évek óta a Moldvai Csángómagyar Oktatási Programban eredményesen dolgozó, tapasztalt kollégák voltak. Bilibók Jenő, Földi Mária és Majzik Tamás nem csak a gyakorlati munkatervezésben segítettek, hanem a bevált gyakorlataikat is megosztották csapattársaikkal. A hagyományőrzésben gyakorolt munkatervezés részleteibe Gyurka Valentin avatta be az oktatókat.

Felkészülten, az előre elkészített éves munkaterv és eseménynaptár ismertetésével zárult a megbeszélés. A Moldvai Csángómagyar Oktatási Program tanévnyitó megbeszélése és képzése vasárnap délután ért véget a 47 oktató-nevelő munkaszerződésének megkötésével.

Márton Attila, lészpedi tanító bácsi
a MCSOP megbízott koordinátora

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók