Játék és valóság

2016.11.20. | Keresztszülők
Beszámoló a novemberi klubdélutánról.
Novemberi klubunk moldvai vendége Márton Attila, a moldvai magyar oktatási program koordinátora és Majzik Tamás tanár úr volt. Beszámoltak a 2016/17-es tanév indulásáról, a  program alakulásáról, terveikről. Másik vendégünk régi ismerősünk, Ferkó Zoltán volt, aki nyáron Virrantó játszóházával eljutott Moldvába.           

Klubunkon megemlékeztünk Vékony Márta keresztszülőtársunkról, aki elnökségünknek is hosszú ideig tagja volt, és akit előző nap kísértünk utolsó útjára. Albertné Révay Rita szólt életéről, majd egyperces néma felállással búcsúztunk kedves halottunktól. Ezt követően László Ildikó elénekelt az emlékére egy pusztinai siratót. (Ennek a szövege is elolvasható a "Klubdélutánokon tanult dalok szövege"-rovatunkban.) Ezután bemutatkozott új irodavezetőnk, Dévai Éva is.

Vendégünk, Ferkó Zoltán beszámolt a Virrantó játszómobil első moldvai útjáról. Itt is, mint a Kárpát-medencében mindenütt, a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták ezt a mozgó játékbirodalmat.

Többen mondták, hogy nem mennek haza, ott szeretnének maradni a játékok között. A nagy távolság miatt a jövőben Zoli azt tervezi, hogy egy-egy moldvai út hosszabb legyen, hogy több faluba és még több gyermekhez eljussanak. Ehhez azonban támogatókra lenne szükségük. Fontos, hogy a helyiek is segítsenek a szervezésben: központi helyet találjanak a lakókocsijuk leállításához, és segítséget kapjanak a gyerekek mozgósításához. Szerencsés találkozás volt, hogy klubunk másik vendége Márton Attila rögtön meg tudta ígérni, hogy segíteni fog a moldvai szervezésben. Attila és Zoli is kifejezte örömét, hogy 11 év után találkozhattak egymással és együtt szerepelhettek a klubdélutánunkon. Zoli megemlítette, hogy Moldvában talált feleséget Pávai Réka személyében, akivel együtt tanított Somoskán. Bízik abban, hogy a jövőben is lesznek, akik beszélik a magyar nyelvet Moldvában. Kallós Zoltán véleménye erősíti optimizmusát, mi szerint a Mezőség régóta szórvány terület, és ennek ellenére őrzik magyarságukat. Lehet ez így a moldvai magyaroknál is!

A Virrantó játszómobilról többet tudhatnak meg, a következő honlapon:

http://www.virrantojatszomobil.hu/

Gondos Béla, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület titkára beszámolt legutóbbi moldvai útjukról, mely során a falvakban fotókat készített régi magyar emlékekről. Ezeket idegenforgalmi célú könyvéhez tervezi felhasználni.

Márton Attila, a Moldvai Csángómagyar Oktatási Program koordinátora, meglepetéssel készült klubunkra. Magával hozott három középiskolás lányt a távoli Moldvából. Kettőt Lészpedről és Turbuc Marikát Magyarfaluból. Marika csodálatosan szavalta el az 1956-os forradalomnak emléket állító, Márai Sándor által írt „Mennyből az angyal” című verset. Mindhárom lány bákói középiskolában tanul román nyelven, de tovább foglalkoznak az oktatási programunkban elsajátított magyar nyelv gyakorlásával is.

Attila elmondta régóta kialakult véleményét, hogy nem kell megijedni, ha nyolcadik osztály után nem Csíkszeredában vagy Gyimesfelsőlokon tanulnak tovább a gyerekek. Ezért biztosítani kell számukra a falujukban a magyar nyelv gyakorlásának lehetőségét. Majzik Tamás hozzátette, hogy Dumbrovényben már 2 középiskolás csoporttal foglalkozik délutánonként.

Attila és Majzik Tamás, aki az oktatási program szakfelügyelője lett Bilibók Jenő mellett, felváltva kommentálták a diavetítést.

Nagy segítséget jelent az amerikai Pillangó Alapítvány támogatása. Amellett, hogy a csíkszeredai bentlakást finanszírozza, lehetővé tette, hogy 400 gyermek 40 különböző táborban vegyen részt a nyáron. Az állami támogatás és a keresztszülők pénze mellett nagyon fontos ez az alapítványi támogatás is, mert így változatos programok lebonyolítására nyílik lehetőség.

Sok gondot okoz a tanárok fluktuációja! A vezetőség arra is nyitott, hogy év közben is alkalmazzanak új tanárt. Így lesz ez Petró Annamária esetében is, aki Szegedről jött el hozzánk, hogy megismerje a keresztszülő-klubot. Ő a második félévben kezdi meg munkáját Moldvában. A tanárhiány csökkentése érdekében alkalmazzák Tremmel Ákos Petőfi ösztöndíjast, aki ebben az évben Szitáson tanít.

Jó hír, hogy a csíkszeredai bentlakás 42 tanulóval új, felszereltebb helyre költözött, amely közelebb van a városközponthoz és az iskolákhoz.

Régi vitára tettek pontot Attiláék: az irodalmi (standard) magyar nyelvet tanítják az oktatási helyszíneken.

A 3 fős szakmai felügyelet rendszeresen ellenőrzi a tanárok munkáját, segítséget adva a fejlődésükhöz. A kölcsönös fejlődést szolgálja a Módszertani körzetek létrehozása is: az egymáshoz közel fekvő települések tanárai időről időre összejönnek, órákat látogatnak, értékelik egymás munkáját. Ezek a baráti megbeszélések különösen az új tanároknak hasznosak.

Egyre jobb a felszereltsége a Rácsilában működő Lészpedi Oktatási Központnak, melynek sokszínű a feladata: az új tanárok fogadása, szakmai megbeszélések tartása, gyerekek nyári táboroztatása. A KEMCSÉ-től kaptt ágyneműgarnitúrák, amit Willemse Jolanda szerzett be és küldött Lészpedre, a komfortosabb működtetést teszik lehetővé.

Megismerhettük az oktatási program régebben érlelődő tervét: a már eddig is működő szervezetek (pl. Pusztinai Magyar Ház Alapítvány, Szeret-Klézse Egyesület) mintájára egyelőre 4 faluban, ahol azt a közösség igényli (Lábnyikon, Csíkfaluban, Magyarfaluban és Lészpeden) egyesületet terveznek létrehozni, amelyhez támogatókat keresnek. Ezeket az egyesületeket a Moldvai Magyar Közösségekért Egyesület (MOMAKE) ernyőszervezet fogná össze.  Legeza László, az AMMOA elnöke fenntartását fejezte ki a tervvel szemben: félő, hogy szétforgácsolódik a tíz éve létrehozott, és azóta is nagyon jól működő Keresztszülő Egyesület. Felhívta Máton Attiláék figyelmét, hogy ne a keresztszülők közül keressék a támogatókat! Ezt a kezdeményezést sem az RMPSZ, sem Csaba testvér nem támogatja!

Decemberi klubunkon Csoma Gergely bemutatja legújabb könyvét, amelyet meg is lehet vásárolni. Lesznek meglepetés-vendégeink, akik igazi karácsonyi hangulatot fognak teremteni!

Lejegyezte:
Büttner Sarolta
programszervező

A fotókat készítette:
Lázár Mihály
keresztszülő

  

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók