Katolikus Egyetemi Lelkészségek segítik keresztgyerekeinket

2011.09.08. | Keresztszülők
A Katolikus Egyetemi Lelkészség rendhagyó vakációs programot hirdetett a Kolozsváron tanuló egyetemisták számára: szeptember 10-17. között a Bákó megyei Kosteleken, egy kis hárompataki csángó faluban tábort szervez azzal a céllal, hogy az egyetemistákat keresztény értelmiségi identitásukban megerősítse.
 

Az ötlet a tavaly ősszel megszervezett Országos Katolikus Egyetemista Találkozó kapcsán kezdett kiforrni.Mit jelent ma katolikus értelmiséginek lenni? E kérdés gyakorlati vonatkozását is szeretnék megízlelni, ezért szeretnék magunkat konkrét helyzetben is kipróbálni azokon a területeken, amelyen éppen képzésben vannak. A katolikus jelző rejt egyfajta hivatást és ha közelebbről megnézzük, akkor odaszól ez a hivatásuk, ahol szükség van, legyen az szórvány vagy tömb katolikus vidék.

A szervezésben azokat a szabadjátéktereket keresték, amelyek lehetőséget adnak arra, hogy reális tapasztalatokat éljenek meg jövőbeli hivatásunk terén. Emellett elengedhetetlen, hogy munkájukat egy közösség javára ajánlják fel, sőt, ha lehetséges, akkor együttműködésben a helyiekkel Tehát tevékenységük reális szükségletekre épül, így nem kívülről jövő, "megkreált" feladatokat végeznek el a tábor során. Annyit és úgy szeretnének teljesíteni, amennyire ott és akkor nyitottak a helyiek.

Ebben a vállalkozásban az egyetemi lelkész és azok az egyetemisták, akik fontosnak érzik ezt a területet, valamint a MCSMSZ tanárai, akik a faluban teljesítenek szolgálatot vesznek részt a szervezők mellett. Kostelekre amiatt esett a választás mert ez a Gyulafehérvári Főegyházmegye legkeletibb települése és elég elszigetelt is egyben, így tele van kihívásokkal. A csángó kultúra sajátosságaival is fontosnak látják a találkozást, mert hiszik, hogy nagyon értékes tapasztalatokat sűrít magába, amelyek segíthetnek ma visszatalálni az igazi értékekhez. Fontos szempont volt, az is hogy a saját házuk táján nézzenek szét és találják meg otthon a missziós területeket, ahová akár az ő hivatásunk is szólhat.

Az ötlet, a kezdeményezés formálódása tagadhatatlan, hogy személyes kapcsolatból indult, egy közösség életében soha nem szabad teljesen kívülről jöjjenek a megoldások, néha csak segíteni kell a megújulást. Személyes kapcsolat nélkül nem hisszük, hogy érdemes lenne neki vágni egy ilyen projektnek- vallják a szervezők.

Figyelembe véve a faluban jelentkező szükségleteket, három csoportra osztották a tevékenységeket: 

  • gyerekekkel való foglalkozás
  • idősekkel való foglalkozás
  • tecnikai/infrastukturális tevékenységek.

Éppen az iskolakezdésre mennek, így segítenek a gyerekeknek visszarázódni a vakáció után, meg a szakterületek alapján néhány feladatot elvégeznek velük: matematika, történelem szakos hallgató már van a csapatban, de szívesen várnak még jelentkezőket.Az idősekkel való találkozásaik reményeik szerint a tábor végére interjú formát fognak ölteni, szívesen segítenek nekik bármiben, de legfőképpen a saját értékeikben szeretnék megerősíteni őket. Az idősekkel való találkozások megteremtésébe szeretnék bevonni a helyi gyerekeket, hogy ezáltal lehetőséget teremtsenek a különböző generációk tapasztalatainak átadására.A technikai tevékenységek pedig a honlap készítésre és az iskolai számítógépek karbantartási munkálataira irányulnak.

A munkatársak közé olyan Kolozsváron tanuló egyetemistákat vártak/várnak az idén, akik készek tevékenyen
részt venni a tábor egész ideje alatt a közös tevékenységekben, tisztelettel képesek odafordulni a helyiek hagyományaihoz, értékeikhez, és nem akarják azokat megváltoztatni, nem ijednek meg a kihívásoktól.

Az önkénteseknek feladatuk lesz megismerni a falu világát, segíteni egy közösség életét, ott és annyit, amennyire reálisan szükség van, és képesek befogadni. Továbbá a helyiek szokásait, munkastílusának tiszteletét, értékelését és támogatását is szem előtt tartani. Bátorítani szeretnék a közösségfejlesztését, visszatalálását a saját értékeikhez .A tábornak a helyiek identitásának és értékeinek erősítésében lesz nagy szerepe, ugyanakkor a csángó kultúra promoválásában, valamint reményeik szerint a turizmus fellendüléséhez is pozitívan járulhat majd hozzá. Az egyetemisták számára pedig a gyakorlati tapasztalatokban jelent majd sokat ez a tábor, hisz saját magukat próbálják ki, csapatban is dolgozhatnak, ami segít különböző kompetenciák elsajátításában és fejlesztésében.

Az egyes szakterületeket az evangélium szellemében próbálják mozgósítani, hiszen a kenyérszaporítás sem a tanítványok nélkül történt (Mt14,13-21). Nekünk is fel kell ismerni, hogy mink van, és hol tudunk a leginkább a "só" lenni. Egyre világosabb, hogy ma, amikor a legtöbb pálya telítve van, így a saját lehetőségeiket az egyetemistáknak maguknak kell megtalálniuk vagy megteremteniük, a lehetőség nem biztos, hogy valamelyik nagyvárosba viszi majd őket. Tapasztaljuk, hogy egyre több a diplomás, és egyre kevesebb, aki vállalja az értelmiségi szerepet is. Bátorítani szeretnék azegyetemistáikat, hogy merjenek szerepet vállalni a közösségteremtésben, bárhova is kerüljenek az egyetemi évek után. Egy dolog már az évek folyamán kikristályosodott a lelkészség életében: "Az lesz a miénk, amit odaadunk másoknak"(Orbán László). Ezzel bátorítják az egyetemistákat és nem csak, hogy merjenek egy ilyen kalandba belevágni, mert gazdagítva gazdagodnak.

A tábor első részében lesz pár közösségépítő tevékenység, amely segít majd abban, hogy egymásra hangolódjanak és munkájukat is összhangban tudják végezni. Terveznek találkozást és közös szentmisét a helyi plébánossal. Igyekszenek a tábor ideje alatt a lehető legtöbbször együtt ünnepelni az eukarisztiát a helyiekkel. Szervezés alatt áll egy előadás és beszélgetés kialakítása kistérségek és vidékfejlesztés témában, amelynek kapcsán a Pogány-Havas Kistérségi Társulás munkatársait keresték meg. Az alkalom során az egyetemisták és a helyiek megismerkedhetnének a kistérségben való gondolkodás részleteivel és a vidékfejlesztés lehetőségeivel főleg a falvak világában. Egy este lesz közös filmnézés, alkohol prevenciós programmal egybe kötve. Nem maradhat el a népdal-és néptánc tanulás, amelyet főként a helyi fiataloktól szeretnénk elsajátítani.

Reményt és lehetőségeket kérnek imádságaikban elsősorban. Az egyetemistáknak reményt azzal kapcsolatosan, hogy szükség van rájuk és a szakmájukra itthon, és majd meg is tudnak élni belőle, a helyieknek meg reményt azzal kapcsolatosan, hogy a munkájuk, életvitelük értékes. Maguknak meg hatalmas nyitottságot, kitartást és támogatókat.
 

 

A tábor programfelelősével, Györgypál Enikővel, a KEL pasztorál- asszisztensével készült interjú alapján.
(Farmati Anna, Vasárnap nyomán a Szent Korona Rádió)
 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Egyetemi lelkészség
Szücs Balázs atya (a moldvaiak és mások nagy kedvence) évek óta tábort rendez Csobánkán a határon túliaknak egyszerű, ötletes programokkal. Sokan megfordultak már itt keresztgyerekeink közül és visszavágynak.

Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség
Pákozdi István atya személyesen is hívja, szívesen látja az itt tanuló moldvai fiatalokat köreikben. Az énekkarba is várják a fiúkat, lányokat, akik hagyományosan jó zenei érzékükkel erősíthetnék a kis kört és igaz barátokat találnának a korosztályuk körében.

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók