Keresztszülők 4. találkozója Terényben

2011.11.07. | Keresztszülők

A kosteleki keresztszülők idei, immár negyedik találkozóját a Johannita Segítő Szolgálat Épületegyüttesében rendeztük meg 2011. október 8-9-én Terényben. Ezúton köszönjük meg Fáy Dániel keresztszülő társunknak, aki lehetővé tette, hogy a kétnapos programunkat ott meg tudtuk valósítani.

A találkozón részt vevő keresztszülők száma kb. 35-40 fő (családtagokkal együtt.) Talán az idén volt a legnépesebb: fiatalabb és idősebb korosztály is képviselte magát. Kostelekről csak Ferencz András magyartanár tudott eljönni. Péntek reggel indult. Imre Évának, az állami intézményben tanító magyar – hittan - rajztanárnak aznap délelőtt még órái voltak – így ő nem tudott jönni.

Pénteken már esőben mentünk Terénybe. Féltünk, hogy a hétvégi időjárás programjainkat nehezíti. A Polgármesteri Hivatalban még a Csángó Himnusz szövegét nyomtattuk András már addigra tett egy kört a faluban, bennünket keresve. Elkísértük a Johannita Házba és megbeszéltük vele, estére várjuk a kis házunkba egy kis falatozásra, beszélgetésre. Este, amikor elváltunk, még mindig esett...

Szombatra kicsit csípős reggelre ébredtünk, de elállt az eső. Nyolc után már ott voltunk a rendezvényünk helyszínén. Sorban érkeztek a keresztszülő társak: ismerkedtünk a legújabbal, örömmel üdvözöltük azokat, akikkel szinte rendszeresen szoktunk találkozni. Jött olyan ismerős is, aki elkötelezetten segítőkész; de a csángó keresztszülői mozgalomról csak mostanában hallott. Lehet, hogy egy újabb kosteleki keresztszülő lesz belőle?

Minden évben megpróbáljuk, hogy egy Terényhez köthető újszerű dologgal, eseménnyel emlékezetesebbé tegyük találkozónkat. Idén felkértük a CSAKTE (CSAládi Kórus TErény) kórus vezetőjét, hogy a kórus közel egyórás műsorával kezdjük a találkozónkat.

Először pár bevezető mondattal köszöntöttem a keresztszülőket, a vendégeket és a kórust.

A kórus és a vezetője. A keresztszülők, mint hallgatóság

Azért is tartottuk jónak a kórust felkérni, mert a kórusban több keresztszülő társunk énekel, családtagjaival. A műsorra az Evangélikus Templomban került sor. Szívet-lelket felemelő érzéssel mentünk vissza a Johannita Házba. Még egyszer köszönet a kórustagoknak, a vezetőnek a szép műsorért.

Utána visszasétáltunk a találkozó helyszínéhez, a Johannita Ház Konferencia termébe. Elkezdődött a szombati beszélgetés. Az oldott hangulatot elősegítették a sós-édes ropogtatnivalók, Csordás Ági és anyukája által sütött édes-tökös tócsni és a kis „fogmosó folyadék”.Volt olyan vendégünk, aki nem tudott tovább maradni, de megígértük, hogy a találkozós beszámolót neki is elküldjük. Egy pesti keresztszülő villámlátogatáson András részére egy csomagot adott át; erről majd később.

I. A 2010/11-es tanévről

1. Az előző éveknek megfelelően először én kértem szót

Keresztszülői e-maileket felolvastam - köszöntve a jelenlevőket - azon társaktól, akik csak gondolatban tudtak velünk lenni. A keresztszülői csoportunk munkáját továbbra is támogatják. Volt, aki Amerikából írt; sajnálja, hogy csak nyáron tud Magyarországra jönni és esetlegesen keresztszülővel találkozni.

Hallgató felnőttek és fülelő gyerekek

Az első falugazda, Deli Károly ígéretet tett, hogy a karácsonyi ajándékozáshoz szükséges csomagoló anyagokat, dobozokat idén is biztosítja.

Szóltam a 2010/11-es tanév sikeres karácsonyi ajándékozás akcióról. Az elmúlt tanévben az óvodások, kisiskolások mellett a csíkszeredai bentlakásban (magyar oktatásban továbbtanuló) kosteleki diákokról sem feledkeztünk meg. Sőt, közös ajándékba mosószert, teát is tudtunk küldeni. Felolvastam az ajándékköszönő leveleket is, melyet a nevelők Kostelekről és Csíkszeredából írtak.

Az áprilisi kosteleki kirándulást egy mondatban megemlítettem. Erről a képes beszámoló majd közvetlenül ebéd előtt.

Ezután átadtam a szót Andrásnak. Mielőtt az előző tanévről szólt volna, pár mondatban beszélt Kostelekről, az ottani magyar oktatásról, annak helyszínéről:

Kostelek, ez a tőlünk kb. 850 km-re levő gyimesi csángó falu a valamikori ezeréves keleti határ szegletében kb. 600 lakossal 98 % - ban magyar anyanyelvű. A falu „egyutcányi”, közel 6 km hosszan. A lakosság jórészt fakitermeléssel, állattenyésztéssel foglalkozik. A magyar oktatás hosszú évek után hivatalosan (a szülők kérésére) Salamon Antal Atyával 2002/2003-ban indult, iskolán kívüli tanítással. Imre Éva és Ferencz András 2005-től tanítja magyar ABC-re a kisdiákokat. Jelenleg Éva délelőtt a román iskolában magyart, rajzot és hittant oktat, délután András a magyar tanár. Először bérelt oktatási épületben folyt a tanítás, de két év óta a Csángó Szövetség telkén, a Szegedi Rotary Klub segítségével felépült a tanári lakás, majd kialakították a délutáni magyar oktatási helyszínt, kibővítve a közösségi teremmel. Ez a „csűr” ad helyet délutáni táncpróbáknak, közösségi rendezvényeknek (filmvetítés, ünnepségek.)

A román iskolában heti három magyar óra van, délelőttönként. Egyébként mindent románul tanulnak. A délutáni oktatás csoportbeosztása a diákok fejlettségi szintje – a tanár megítélése alapján – történik. Így fordul elő, hogy egy csoportba kerül a harmadikos a hetedikessel vagy fordítva.

A felújított csűr a magyar teremmel és a magyar terem belülről

2. András beszámolója a 2010/2011-es tanévről

A karácsonyi ajándékokat a csűrben rendezett ünnepség keretén belül kapták meg a gyerekek – ügyelve arra, hogy mindegyik kisdiák két ajándékot vihessen haza: a közös mellett vagy a saját keresztszülőjétől kapottat, vagy a tanárok által összeállítottat. (Hiszen van olyan gyermek, akinek nincs keresztszülője, vagy esetleg a befizetett tandíjjal úgy gondolja, le is tudta a támogatást.) Pedig nagyon fontos a rendszeres levelezés: oda-és vissza.

A júniusban végzett hét nyolcadikos diák mindegyike továbbtanult: hárman magyar iskolában, Csíkszeredában. Négyen Mojnesti-ben, szaklíceumba kerültek. Minden gyermeket úgy irányítanak tovább Andrásék, hogy olyan szakmát tanuljanak (ha nem mennek középiskolába), hogy visszajöhessenek a faluba, el tudjanak vele helyezkedni és családot alapítani; ne legyen kihaló falu Kostelek.

A nyári programokban a táborozás fő szerepe a közösségépítés. 2011-ben külön nyári tábort nem szerveztek a keresztszülők, mivel Hajdúszoboszlóra a táncosokkal együtt hívtak gyerekeket; de a kisdiákok útlevél hiánya miatt nem juthattak el oda. (A gyerekek útlevele lejárt. Ezt két éve a Terénybe szervezett táborra csináltatták. Igaz, hogy előző évben táboroztattunk, de az saját országukon belül, Torockón volt.). Akik eljutottak Szoboszlóra, több fellépés mellett sokat fürödhettek. Jövő nyárra 20 kisdiák kapott meghívást egyhetes táborra, komplett programszervezéssel. De erről részleteiben majd később.

Azért, hogy ez az év se legyen táborrendezvény nélkül, a kolozsvári katolikus lelkészség szervezésében 17 lelkes egyetemista vezetésével egyhetes iskolaindító gyerektábor volt Kosteleken. Délelőtt a gyerekek tanultak, de délutánonként közös kézműveskedés, ének, tánc és kirándulások voltak.

Megjegyezte még, hogy sajnos augusztusban – bár nagyon készült a tánccsoport – Jászberénybe, a XXI. Csángó Fesztiválra a szervezők pénzhiányra hivatkozva nem tudták őket fogadni.

Ezután András folytatta mondanivalóját az új tanévről, a tervekről.

II. A 2011/12-es tanév

     Régebben 20-30 fős osztályokkal indult a tanév. Most örülnek, hogy 10 kisiskolás kezdte az elsőt, hiszen van olyan évfolyam, amelyikben csak egy tanuló van. Kosteleken is a kis család típusa az elterjedt. A délutáni oktatás csoportbeosztásánál figyelembe kell venni azt is, hogy a kisgyerek milyen messze lakik az iskolától. A távolabb lakók nagy örömére az egyik keresztszülő társunk jóvoltából 10 új helyi – és hegyi viszonyoknak is megfelelő kerékpár adomány jutott ki iskolakezdésre. Talán többen még emlékeztek, hogy 2007-ben már volt ilyen közös kerékpárakciónk: a legrászorultabb gyerekek jutottak hozzá a bringákhoz. Ezeket addig használhatták, amíg az általánosba jártak. Utána, ha még működőképes volt, megörökölte másik gyermek. Sajnos, ezek leamortizálódtak. Így az új kerékpárok nagy sikernek örvendnek. A fentebb említett házaspár az ezekhez való sárhányókat hozta el szombat délelőtt.

Szeptember 24-én volt a szüreti bál: délelőtti lovas felvonulással, népviseletben, zeneszóval. Este a tánccsoport rövid műsora után tombola, mulatság. Több magyarországi vendég is részt vett, köztük az egyik, itt is jelenlévő keresztszülő társunk. Itt adott át tábori meghívást (értékes ajándékok mellett) a Hajdúszoboszlói Önkormányzat jegyzője 20 kisdiáknak 2 kísérővel júliusra egy hétre, sport - kézműveskedéssel. Ennek teljes költségét az utazással együtt egy alapítvány állja. Andrásék véleménye szerint az elsős, másodikos gyerekeken kívül szinte mindegyik kisiskolás eljuthat ide. Mivel a Sengeni határok még nem tolódtak keletebbre, gond most is az útlevél megszerzése. Az útlevél készítéséhez az anyagiakat a szülők megpróbálják előteremteni, de lehetséges, hogy ebben majd a segítségünket fogják kérni. Lehetséges lépés még a szülők kettős állampolgárságának megszerzése. Sajnos, ha most indítja el valaki, csak jövő év közepére kap időpontot. Ebben próbál segíteni az RMDSZ. Ha meg lenne az útlevél, utána már csak a szülői felhatalmazás kell közjegyző előtt a kiutazáshoz. Ezt a költséget eddig is a családok elő tudták teremteni. (Egyébként az útlevél költsége kb. 20 ezer Ft, a közjegyzői díj kb. 5 ezer Ft.)

András újra kiemelte a keresztszülő-keresztgyermek közti kapcsolattartás fontosságát. A keresztszülő sokszor azért nem kap levelet, mert a gyermek nem szól, hogy írt a keresztszülője. Iskolakezdéskor, karácsony és húsvét alkalmával minden gyermekkel íratnak levelet a tanárok. A keresztszülői csomag összeállításánál jó, ha lehetősége nyílik a keresztszülőnek kiutazni Kostelekre, személyesen meggyőződni róla, mire van szüksége. Ha erre nincs mód, a tanárok is szívesen adnak választ a kérdésekre.

Szerencsére, június óta működik náluk is az internet. E-mailes elérhetőségüket újra leírom:

            Ferencz András:           ferenczbandi@yahoo.com

            Imre Éva:                     imreeva@yahoo.com

telefonos elérhetőségük:           0040 372 787 670

A szeptemberi iskolakezdéskor a kolozsvári egyetemisták segítségével elindították Andrásék a kosteleki honlapot. A web lap szerkesztése még folyamatban van András által, de már látogatható: www.kostelek.ro Itt jegyzem meg, hogy az MCSMSZ honlapján is olvashattok róluk és a többi csángó faluról, magyar oktatásról: www.csango.ro És akkor ideírom a KEMCSE honlapjának elérhetőségét is: www.keresztszulok.hu

Elnézést az elkalandozásért, folytatom a találkozó összefoglalóját.

Pár mondatban beszélt a romániai népszámlálásról, annak fontosságáról: a 98 %-ban magyar lakosú Kostelek jó lenne, ha hivatalosan is annak vallaná magát. (Pl. Kostelek felé autózva az útjelző táblán is szerepelhetne a Kostelek név is.)

III. Új utakon

Jelenleg már 26 csángó településen folyik magyar oktatás. Ez nagyon jó, de már nehezen adminisztrálható a Szövetség részéről. Több saját oktatási helyszínen is a leválást fontolgatják. Főleg, ahol egy egyesület, alapítvány a magyar oktatást felvállalva annak pénzügyeinek intézését is felvállalja az alapfeladatokon kívül. Ezt szorgalmazza a Szövetség is. Kosteleken ezeket a mindennapi feladatokat vállalná fel a Szellő Kulturális Egyesület. Ez a SZELLŐ tánccsoportból létre – és került bejegyzésre - a falu fiatal táncosaiból ezen a nyáron. (A nevét a falu határában levő 1349 m magas Szellő-havasokról kapta.). Eredetileg kulturális eseményekre a Hargitai Megyei Tanács javaslatára és biztatásukra indították el. Az elmúlt időszakban már két pályázatot is benyújtottak. A vezetőtanácsi tagok között van András is.

A Csángó Szövetség vezetőivel való beszélgetés után merült fel az ötlet, hogy önállósulva a keresztszülőktől befolyt pénzek ott helyben, az oktatás céljára lennének felhasználva: rezsi (villany, telefon, internet, tüzifa) és az egyéb anyagok: írószer, oktató eszközök stb.

A Csángó Szövetség vállalja ezután is Kosteleken a mindenkori két magyar tanár munkabérét járulékokkal együtt.

A keresztszülők ezután is az AMMOA-nak fizetnék be az oktatási költséget (40 ezer Ft/gyermek). Melyet azután elkülönítve kezelnének és továbbszámláznának Kostelekre a Szellő Egyesületnek.

András hangsúlyozta, hogy a keresztszülők közös megegyezése kell ennek indításához. A szavazás előtt kérte a jelenlevők véleményét.

Végülis a leválással a jelenlevők egyetértettek. Főleg, ha egy év után pozitív mérleg mutatkozik. Itt név szerint nem térek ki a hozzászólókra – aki ott volt, úgyis végig követhette azokat. (Úgy tudom, a többi keresztszülőt András már e-mailben megkereste és többnyire tőlük is pozitív választ kapott.)

Az egyöntetű véleményünk az volt, hogy ezzel az ő munkájuk mindenféleképpen több lesz. De ha valóban arra és oda fordítódhat a pénz, amire ők ott helyben jónak látják, az is a gyerekeink érdekében, a magyar oktatásukért fog történni.

Úgy döntöttek a jelenlevő keresztszülő társak 100 %-ban, hogy egyelőre egy év próbaidős leválási időtartamot szavaznak meg.

Ahhoz, hogy külön lehessen kezelni a befizetéseket, a csekken a Megjegyzés rovatba a keresztgyerek nevét és KOSTELEK-et feltétlenül fel kell tüntetni.

Ebéd előtt András keresztgyerek-leveleket osztott szét azoknak, akik ott voltak. Volt, akiét más vitte – de többet én postáztam, András kérésére, külföldre is.

Az a keresztszülő, aki most találkozott először Andrással, az után érdeklődött, Erdély melyik szegletéből kerültek Kostelekre tanítani. András így válaszolt: Éva Sepsiszentgyörgyről, ő Gyergyószárhegyről.

Majd a 2011.áprilisi kosteleki keresztszülői kirándulásunkról lazításképpen, pendrive-ról képeket vetítettem projektorral, párszavas kiegészítéssel.        

Ezután következett az egyik keresztszülő társunk (és anyukájának) jóvoltából készített ebéd, melyet a Csángó Himnusz eléneklése után fogyasztottunk el.

A Csángó Himnusz éneklése után ebéd, ami a gyerekeknek is ízlett

Ebéd után a helyi „Kalácska” népdalkör – a szokásoknak megfelelően – kérésünkre eljött. Pár terényi népdalt énekeltek nekünk. Utána a Katolikus Templomban misén vettünk részt.

A „Kalácska” és a keresztszülők. Az esti misén

A mise után visszamentünk a helyszínre, folytattuk - immár kötetlenebb formában a beszélgetést.

Karácsonyi ajándékozás: a tavalyi évhez hasonlóan mindazon kosteleki gyermek, aki magyar oktatásban részt vesz (óvodás, általános iskolás és csíkszeredai bentlakó) részesül részünkről egyedi karácsonyi ajándékban. Ezen kívül a kis-és középiskolások közös ajándékot is kapnának. Éva ígéretet tett, hogy megírja, mire van szükség.

A középiskolai bentlakás vezetője Józsa Csaba helyett az idei tanévtől Ferencz Gabriella. Miután megkérdeztem, mire lenne szükségük, az alábbiakat válaszolta:

Nálunk mindig szükség van mosószerre, vízlágyítóra mosógépbe. Mosakodószerre, teára, cukorra, citromlére, villanyégőkre, vény nélkül kapható gyógyszerekre pl. a náthára, fájdalomra, stb.

Andrástól és Gabriellától is megkaptuk a kosteleki gyerekek létszámát:

            11 óvodás                                                  6 fiú, 5 lány

            40 általános iskolás       I.-II. oszt.               9 fiú, 5 lány

                                                III.-IV. oszt.           7 fiú, 1 lány

                                                V.-VI. oszt.            8 fiú, 5 lány

                                                VII.-VIII. oszt.       3 fiú, 2 lány

            csíkszeredai bentlakó                                  1 fiú, 7 lány

Ahhoz, hogy a karácsonyi ajándékok: játékok, édesség, mosó-tisztálkodószerek időben eljussanak Kostelekre, azokat bevásárlás után egyénre szortírozva, egységcsomagba összeállítva kell az APC-hez eljuttatni december elejére. Ezért kérlek Benneteket, az előző évekhez hasonlóan november 15-ig a keresztszülői folyószámlára küldjétek az erre szánt összeget. A folyószámlánk számlaszáma, nevezettje változatlan:

11773133-00239684-00000000 OTP Bank,

Torvaji László néven vezetve. "Karácsony" megjelöléssel

Az egyéni karácsonyi csomagba András kérte: jó, ha meleg ruhanemű (esetleg kabát, sapka, sál, téli bakancs) kerül bele. Kosteleken igen hidegek a téli hónapok.

A vacsora után jöttek az újabb gondolatok:

Nyári tábor

Fáy Dániel: Az első terényi gyerektábor egyhetes volt. Utána egy héttel megtoldva Lőrinciben folytatódott. A nyári szoboszlói tábor nem folytatódhatna a következő héten Terényben? A szállás itt, a Johannita Házban lenne, az élelmezést – mint sokszor – nagyrészt adományokkal, a terényi lakosok biztosítanák. A főzés is megoldható lenne. A plusz utiköltségbe Halmosi Gyuri keresztszülőtársunk beszállna. Szécsényi programot is beiktatna a gyerekeknek.

András válasza: két heti tábor időtartamban sok, de összességében 10 nap jó lenne.

Hozzáfűztem: azért is jó lenne Terényt is, mint helyszínt bekapcsolni, mert ide jobban és szívesebben el tudnának jönni a keresztszülők meglátogatni keresztgyermeküket és hasznosan időt eltölteni velük. Szoboszlóra körülményesebb eljutni és nem igazán ildomos egy programsorozatot látogatással megzavarni. Az is Terény mellett szól, hogy szükség esetén a keresztszülők szállása is megoldható, akár a Johannita Házban.

2012-es keresztszülői kirándulás Kostelekre

Az áprilisi kirándulásunk alkalmával már felvetődött, hogy jövőre a kirándulást az ortodox húsvét idejére szerveznénk (április 15-re) – odafelé csíkszeredai megalvással. Ferencz Gabriella ígérete alapján lehet, hogy megalhatunk a bentlakásban. Péntek hajnali indulással részt tudunk venni a vasárnapi húsvéti bálon Kosteleken. Hétfő még a bál utáni pihenő nap lenne, kedden hajnalban jönnénk vissza. Addig is gondolkodjatok, legyünk útitársak!

Somlai Arthur kérdése: a többi csángó faluban működik-e együtt ilyen formán keresztszülői csoport, mint a kosteleki keresztszülőké?

Erre én válaszoltam, hogy egy KEMCSE klubdélutáni falugazdák közti találkozón elcsodálkoztak azon, hogy mi rendszeresen évente találkozunk. Ide elhívjuk a gyerekek magyar tanárait. És rendszeres levelezésben vagyunk. Igaz, vannak aktívabbak, akik igényét is érzik annak, hogy időközönként beszélgessünk is. Ennek én is örülök. Továbbra is úgy gondolom, egy jó célért dolgozó csapat hegyeket is elmozdíthat.

András is jónak tartja a kommunikációt a falugazda és a keresztszülők között. Így nem nekik kell külön-külön levelezni. Kosteleknek külön kiváltságos a helyzete, hiszen a faluban szinte mindenki magyarul beszél. Bár Moldvában is vannak falvak, ahol magyarul is szót lehet váltani.

Járai Zsolt a keresztszülők nevében is meleg szavakkal köszönte meg a falugazdai munkánkat.

A kisgyermekes családok közben elbúcsúztak. Akik nem Terényben szálltak meg, szintén távoztak. A kis kóstolót, amit András Kostelekről hozott, szétosztottuk a keresztszülők között.

Vasárnap közösen reggeliztünk. András már nem volt velünk, mert hajnalban indult vissza.

Utána a Faluházat néztük meg.

Közös reggeli. Terényi népviseletek

A falu melletti Kiskérpusztán tettünk egy rövid látogatást. A valamikori magtár épület falán emléktáblák vannak a gyermekkorát itt töltő Szent-Györgyi Albertnek. A kis kitérő után a júliusban átadott Hunnia Csipkemúzeumot tekintettük meg Fáyné Tornóczky Judit szakszerű kalauzolásával. Tőle még a csipkeverés rejtelmeibe is beleláthattunk. Majd visszatértünk „morzsákat” elfogyasztani – vagyis megebédeltünk. Utána hazaindultunk.

A Szent-Györgyi emléktábláknál. A Hunnia Csipkemúzeumban

Fáyné Judit csipkeverés közben. A „morzsákat” fogyasztjuk

Ezúton köszönöm meg minden keresztszülő társamnak segítségét, támogatását falugazdai munkámhoz. Andráséknak kívánunk az új formációhoz sikeres kezdést, majd kitartást a megnövekedett feladatokhoz. Ígérem, munkájukban segítségükre leszünk ezután is.

Keresztszülői üdvözlettel,

Zsuzsa és Miklós

falugazdák

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók