Keresztszülők Csíksomlyón

2013.06.03. | Keresztszülők
Ebben az évben is sok keresztszülő vett rész a csíksomlyói zarándoklaton. Nem együtt mentek,­ ki-ki a saját családjával, barátaival, csoportjával kapaszkodott fel a Kis-Somlyó és a Nagy-Somlyó között fekvő nyeregbe­, de lélekben mind együtt ünnepeltek. A ragyogó napsütésben több százezer emberrel közösen hallgatták meg a szentmisét. Sokan közülük a csángó kereszt felállításán is találkoztak, voltak, akik az esti csángó misén üdvözölték egymást, mások együtt virrasztottak és élték át a napba nézés élményét. A következőkben az ő beszámolóikból idézünk.
Zarándokvonaton

Alázattal fordulunk a Csíksomlyói Szűz Máriához, kérve közbenjárását, hogy zarándoklatunk legyen hittel, szeretettel teljes, és egészségben, lelkiekben feltöltődve térjünk haza otthonainkba

Ezzel a könyörgéssel indultak idén a Csíksomlyói Búcsúra a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz zarándokai. Az egy szerelvénnyé kapcsolt kocsikat Hunyadi Mátyás arcképével feldíszített mozdony húzta. Utasai között ott voltak a III. Magyar Világtalálkozó delegáltjai, sok hazai és távoli országból érkezett honfitársunk. A külön kocsiban a KEMCSE és az AMMOA képviseletében köztük voltam jómagam is.

A vonat Észak-Erdély tájain robogott keresztül egészen Csíkszentimréig, ahol vendégszerető székely családoknál kaptunk szállást. Szombaton egy „keresztalját” alkotva vonulunk fel Csíksomlyóra, s onnan az ünnepi istentisztelet helyszínére a nyeregbe. Sok százezer zarándok társaságában részt vettünk szentmisén, sok év óta először csodálatos napsütésben.

Mise után leereszkedtünk a hegyoldalba, ahol ünnepélyes keretek közt felszentelték a csángó keresztet, melyet Csoma Gergely szobrászművész faragott. Lábánál Nyisztor Tinka vezetésével csángó asszonyokkal együtt énekeltünk és imádkoztunk, és sok moldvai és magyarországi ismerős szoríthatta meg egymás kezét. Itt került sor Panoráma Világklub Moldvai Csángó Társklubjának hivatalos megalakulására is.

Délután Csíksomlyón Böjté Csabával találkozhattak a delegáció tagjai, akiket Petrás Mária és Csaba testvér diákjai köszöntettek kis műsorral, énekkel és tánccal. A csodálatos napot az esti csángó mise koronázta meg, melyet Böjte atya celebrált. A zsúfolásig megtelt kegytemplomban egy szívvel és lélekkel zengtek a csángó énekek és imák.

Vasárnap zarándokvonatunk16 kocsival robogott az ezeréves határ közeléig, pontosan a gyimesbükki indóházig. A gyimesbükki vasútállomáson szívbemarkoló ünnepi fogadással vártak bennünket a gyimesi csángók. Az állomástól a Rákóczi vár romjáig, illetve a gyimesbükki kicsiny 30. számú MÁV őrházig gyalogolunk

A Kontumáci kápolnánál részt vettünk sok ezer társunkkal a szentmisén, majd a gyimesbükki Deáky Panzió kertjében a Panoráma Világklub keresztfaállítással pecsételte meg gyimesi társklubjának hivatalos megalakítását

Hazafelé Dél-Erdélyen robogott keresztül az összevont szerelvény sok-sok fáradt, de lelkiben megerőzött zarándokával. Az út során sok keresztszülővel, moldvai csángó tanárral, ismerőssel találkoztam, s remélem több új  keresztszülőt is nyertem mozgalmunknak. Csíksomlyó erejét bizonyítja, hogy itt az emberek szinte testvérként ölelik meg egymást.

Pákozdi Judit
KEMCSE elnök

A felkelő napba néztünk

Részt vettem Csíksomlyón, a pünkösdi zarándoklaton. Mezőkövesdi családokat szerveztem össze, már ez volt a hetedik utunk. A lelki feltöltődést mindannyian megkaptuk

Zarándokutam során találkoztam több keresztszülőtársammal, (Prekrit Judittal, Felföldi Elekkel, Király Lajossal), ismert csángó kutatóval, (Csoma Gergellyel), neves csángóval (Petrás Máriával), moldvai utak szervezőivel (Miskolczi Endével, Gondos Bélával). Nagy örömemre találkoztam a csíkszeredai csángó bentlakásban tanuló gyerekekkel, köztük keresztlányommal, Csurály Alinával is. Moldvai tanárokkal is váltottunk néhány szót, Szász Csillával, néne Viktorival, Benke Paulinával és Nyisztor Ilonával.

Nyisztor Ilonával és a bentlakás gyermekeivel elvégeztük éjszaka a Jézus hágóján a keresztutat, majd megnéztük együtt a napfelkeltét. A fényképek is ott készültek, mellettünk mobillal fényképezték (a fiunk pannonhalmi osztálytársának szülei). A megdöbbentő felvételeket most itt mindenki láthatja. Mivel csoportot vittem, nem tudtam minden közös rendezvényen ott lenni, a csángó mise elmaradt, helyette a keresztút és a napba nézés csodálatos együttléte kárpótolt.

Lázárné Borika
(KEMCSE elnökségi tag)
és a pünkösdi csíksomlyói búcsújáró mezőkövesdi matyók

Moldvát is útba ejtettük

Az idei csíksomlyói búcsún 40 társammal vettem részt a gödöllői Lokálpatrióta Klub szervezésében.

A kiválóan szervezett úton sok fontos magyar vonatkozású helyet érintettünk: Koltó, Nagybánya, majd hazafelé Nagyenyed, Kolozsvár. A búcsú előtti napon átmentünk a moldvai Lészpedre is, ahol együttműködési szerződést írtunk alá a gödöllői Damjanich és a lészpedi általános iskola között. Remélem, ez a jövőben több rétű együttműködést tesz lehetővé a két iskola tanárai és diákjai között.

A hat napos úton végig csodálatos idő volt, a szombati mise alatt kicsit meg is égett a zarándoklatra egybegyűlt több százezres tömeg.

A felemelő zarándoklaton keresztszülő társammal Méder Ákosnéval közösen vettünk részt, és találkoztunk keresztgyerekeinkkel is.

Büttner Sarolta
KEMCSE elnökségi tag

Évek óta ugyanúgy

Hosszú évek óta ugyanannak a budaörsi utazási irodának a szervezésében utazunk Csíksomlyóra a feleségemmel és a családból még két-három hozzátartozóval. Mindig csütörtökön hajnalban indulunk autóbusszal, általában 40-45 fő. A buszon mindig vannak ismerősök, akikkel már korábban is együtt utaztunk. Estére érünk Kalotaszentkirályra, ahonnan péntek reggel megyünk tovább Zetelakára.

A zarándoklat alatt mindig családoknál szállunk meg. Mi évek óta mindig ugyanazoknál.  Szombaton, mint mindig most is felgyalogoltunk Csíksomlyón a nyeregbe, részt vettünk a szentmisén, de délután vissza kellett térnünk Zetelakára, így sajnos nem tudtunk a többi csángó eseményt megvárni.

Vasárnap a Gyimesekbe utaztunk, délelőtt meghallgattuk a Kontumáci kápolnában a szentmisét, ahová szintén több ezer emberrel együtt érkeztünk. Mise után nézelődés következett, majd a Deáky panzióban ebéd, és közben gyimesi csángó énekek és táncok szórakoztatták a csoportot.

Ilyenkor évek óta rendszeresen találkozom a moldvai tanárokkal, gyerekekkel is, ami mindnyájunk számára nagy örömet jelent.

Felföldi Elek
KEMCSE elnökségi tag

Keresztszülők idén is, 2013 május 18-án részt vettek Csíksomlyón és Pilisszántón a pünkösdi szentmiséken moldvai magyar testvéreinkkel és a többi zarándokkal együtt. A Csángó miséről Prekrit Judit pár sorral és egy fényképpel emlékezett meg, Tarnai Mária Emerica nővér pedig képriporttal számolt be.

„Kimondhatatlan hálával és szeretettel továbbítom a Csángó misét, mely 2013. május 18-án volt a csíksomlyói kegytemplomban, ahol Böjte Csaba testvér prédikált. Felemelő érzés volt a Csángó misén együtt imádkozni, énekelni csángó Testvéreinkkel, Kárpát-medencében élő valamennyi magyar Testvéreinkkel. Istennek legyen hála ezért a kegyelemért!

Szeretettel, Prekrit Judit”

 

 

Csaba testvér gondolatai

Moldvai Csángó Magyar testvéreink viseletének színei, mintha direkt piros Pünkösd szép ünnepére lettek volna tervezve, olyan szépek, és ők annyi méltósággal tudják viselni!! Jó volt Csíksomlyón a Csángó misén velük együtt imádkozni, megcsodálni azt a hatalmas életerőt, mely oly sok nehézség ellenére énekeikből, viseleteikből, egész mivoltukból árad. Oly sok megaláztatás, gyötrelem ellenére is ragyogó színekbe öltöznek, és kristálytiszta hangon, felemelt fővel éneklik csodálatos archaikus énekeiket. Nagy nagy alázattal meghajtom fejemet Csángó Magyar testvéreim előtt és buzgalommal imádkozom, hogy Isten őrizze meg népünknek, e Lelket hordozó ősi családját!! Szeretettel, Csaba t.

Csángó mise: http://youtu.be/Mv4Bp7vkIrc

Márton Attila beszámolója: http://www.rmpsz.ro/web2/index.php/leszped/321-boldog-vagy-mert-hittel

Csíki TV adása:   http://www.youtube.com/watch?v=cBIWOYLpzfA

Képriport Pilisszántóról (Tarnai Mária Emerica nővér fotói):

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók