Júniusi klubbeszámoló

2015.06.27.

Sebő Ferenc a 70-es évek közepén budai lakásában kereste fel Domokos Pál Pétert, és magnóra vette a vele folytatott beszélgetést. Péter bácsi elmesélte, hogy megismerve a Kájoni János csíksomlyói ferences szerzetes által gyűjtött és 1676-ban kiadott Cantionale catholicum-t, azaz katolikus énekeskönyvet, amely a középkori nyomdatechnika miatt nem tartalmazta az énekek kottás megjelenítését, csak a szövegeket, arra az elhatározásra jutott, hogy megkeresi a (820 énekszöveg) dallamait, és kibányássza a nép emlékezetéből. Így kezdődött az egész életére szóló kaland. Eljutott Erdély különböző helyeire és Moldvába is. „Forrásként használtam a nép emlékezetét is. Életem során különböző formákban tapasztalhattam, hogy a Kájoni által egybegyűjtött egyházi énekek a Székelyföld katolikus részein, Moldvában, de Erdély többi területén, sőt Magyarországon is élve éltek a nép ajkán.”

Különös élmény volt hallgatni Domokos Pál Péter és adatközlői hangját: Demse Dávidné Antal Lucia, Klézséről, Simon Ferenc Józsefné, Fazakas Ilona Lészpedről szólaltak meg a régi magnófelvételről. (Ő volt Domokos Pál Péter kedvenc adatközlője, Kóka Rozika róla mintázta az Egy asszony két vétkecskéje című regényének főhősét). Domokos Pál Péter könyvének címe, melyet Petrás Ince Jánostól kölcsönzött: Édes hazámnak akartam szolgálni, azt hiszem teljes mértékben teljesült!

Sebő Ferenc mesélt egy svédországi útjáról, ahova autentikus népdalénekest szeretett volna vinni. Végül a 71 éves Benke Jánosné, Benedek Rózsi, diószéni adatközlő vállalkozott a fárasztó útra. Végül ő bírta a legjobban az előadások, utazások sorozatát, pedig a gyógyszereit sem vitte magával: „hátha megkínálják pálinkával, és akkor nem ihat”.

László Ildikó keresztszülő társunk kedveskedett az előadónak egy Domokos Pál Péter által gyűjtött népdallal, melynek címe: Kiszáradt a cserefa (Lészped).

Sebő Fernc kérésünkre bemutatta és dedikálta édesapja, Sebő Ödön könyvét: A halálraítélt zászlóalj címűt, amely a 2.világháború, a Nagy Háború idején a Csíki havasokban történteknek állít emléket.

A 24 éves főhadnagy hatalmas bravúrt hajtott végre a 32. hegyi határvadász zászlóaljhoz tartozva megszervezte a gyimesi szoros védelmét, ezzel lelassította az orosz hadsereg előrejutását. Hatalmas tette, hogy minden katonáját kimenekítette az oroszok gyűrűjéből, és erőltetett menetben eljuttatta a megmenekülést nyújtó amerikai fogságba. A kitörés útvonala, néhány éve jelzett turista út, a Rákóczi vártól Csíkszentdomokosig. Hazaérve nem hősként ünnepelték, hanem zaklatták, majd börtönnel sújtották. Mivel ezekről az eseményekről nem maradtak fenn dokumentumok, könyve nagyon fontos hadtörténeti dokumentum is. Az ezeréves határnál lévő, a Budakeszi Kultúra Alapítvány vezetésével felújított 30. számú vasúti őrházban találkozhatunk Sebő Ödön egyik katonájával, Bilibók Guszti bácsival, aki lelkesen mesél a háborús eseményekről.

Az előadása végén Sebő Ferenc még elénekelt két megzenésített József Attila verset, amely sokunknak felidézte a fiatalságát Nagyon köszönjük az élvezetes előadást, és reméljük egy későbbi időpontban lesz folytatása.

Lejegyezte:

Büttner Sarolta

kiegészítette:

László Ildikó

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók