Könyvbemutató és visszatekintés

2014.11.18. | Keresztszülők
Beszámoló a novemberi klubdélutánról
Novemberi klubunk vendége Erdélyből érkezett: Oláh-Gál Elvira újságíró, aki többek között a Kossuth rádió Határok nélkül című műsorának munkatársa. Bemutatta a „Moldvai magyarokról” címmel megjelent újkönyvét, és érdekfeszítően mesélt életéről, riporteri munkájáról, moldvai tapasztalatairól.

Klubdélutánunk hagyományosan László Ildikó szép énekével kezdődött: a pusztinai László Erzsi nénitől, Nyisztor Ilona édesanyjától tanult Miatyánk után nehéz volt megszólalni a meghatottságtól.

Néhány szóval bemutattuk vendégünket, és megköszöntük, hogy vállalta a hosszú utazást Csíkszeredából, hogy beszámolhasson keresztszülő társainknak az elmúlt másfél évtizedben készült tudósításairól, riportjairól és interjúiról, amelyeket a moldvai magyarok körében készített.

Elmondta, hogy szerinte megállíthatatlan folyamat a magyar nyelvvesztés a csángók körében, amit az általunk támogatott moldvai magyar oktatás lassíthat. Ezért tartja óriási dolognak a Moldvában dolgozó magyar tanárok munkáját, és a keresztszülők támogatását. Kiemelte, hogy a különböző versenyek (balladamondó, népdalvetélkedő, hujjogató versenyek) különösen fontosak, mert itt az archaikus csángó nyelvet tanulják vissza Anyókáiktól, Apókáiktól a gyerekek.

Nagy mulasztásnak tartja, hogy a székely társadalom egy része nem fogadta be a moldvai magyarokat, és ezáltal váltak igazán csángókká, „éppen magyarokká” (chiar magyarokká) a „tényleg magyarok” között. Megkülönböztették magukat a románoktól és ma sincs igazi román identitás tudatuk, csak amit beléjük sulykoltak. De a többségnek sajnos nem alakult ki a magyar identitása sem. Ezzel a problémával Oláh-Gál Elvira akkor szembesült először, mikor Szőcs Annát megismerte: ők a családban magyarul beszéltek, de hogy beszélt nyelvük írott nyelv is, azt csak akkor tudta meg, mikor az ojtozi szorosnál átlépett Erdély területére. Örülünk, hogy Anna, aki 1987-ben telepedett le Magyarországon. eljött klubdélutánunkra. Azóta is az övéiért dolgozik, valamennyi Csángó Bál szervezésében fontos szerepet vállalt. 2014-ben a köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel ismerte el a csángómagyar kultúra érdekében kifejtett több évtizedes tevékenységét. Az ő életútja is válasz arra a kérdésre, ami a legtöbb csángó értelmiségit foglalkoztatja, hogy hol tud többet tenni népéért: Magyarországon vagy ha otthon marad? Mindenkinek egyénileg kell eldöntenie ezt a dilemmát, mert mindkét helyzetben sokat lehet tenni a közösségéért. Ezt bizonyítja Iancu Laura, Istók Pál, Nyisztor Tinka, Bilibók Jenő, Gyurka Valentín, Mátyás Mónika. és még sokan mások példája.

Könyvének néhány részletének felolvasásával, a könyvhöz tartozó CD-ről lejátszott riportok bemutatásával oly mértékben felkeltette a jelenlévő keresztszülők érdeklődését, hogy pillanatok alatt elfogyott az a 30 példány, amit magával hozott. Fáradhatatlanul dedikálta mindegyiket. Nagyon köszönjük Oláh-Gál Elvirának, hogy eljött hozzánk és lelkes előadásával hozzájárult, hogy kicsit közelebb kerüljünk az általunk támogatott, számunkra nagyon kedves csángó magyarokhoz.

Újabb lészpedi éneket is tanultunk Ildikótól: „Míg uram a kútra járt” címmel. Felmerült, hogy jó lenne az eddig megismerteket átismételni. Erre jó alkalom lesz a karácsonyi ünnepi klubdélutánunk.

Elnökünk, Pákozdi Judit ismertette az aktuális híreket, melyek közül a karácsonyi csomaggyűjtés a legfontosabb. Arra kell törekednünk, hogy november végéig az ajándékaink eljussanak a Kisgömb utcába, ahonnan kiszállítják azokat Gyergyóba. Majd Márton Attila és munkatársai elviszik azokat Moldvába, hogy az egyes települések iskoláiba kerüljenek az ajándékok. Jó lenne, ha a kisiskolások a karácsonyi szünet előtt megkaphatnák a nekik szánt ajándékaikat!

A keresztszülők részéről ismét felmerült, hogy a gyerekek kezébe kellene adni a magyar imádságok szövegét, hogy Csíksomlyón és a magyarországi táborozások alkalmával aktív résztvevői lehessenek a miséknek.

Kutatók szeretnék feldolgozni a „Keresztszülőség” témakörét. Benke Paulina elmondta Oláh-Gál Elvirának, hogy ők szinte egy rokoni kapcsolat kialakulásában reménykedtek a mozgalom indulása idején. Várjuk azon keresztszülők jelentkezését, akik szívesen nyilatkoznának, hogy ők hogy élik meg ezt a kapcsolatot. Részleteket a honlapunkon www.keresztszulok.hu találnak!

2014. november 12.

Lejegyezte:

Büttner Sarolta
KEMCSE
programszervező

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók