Köszöntő, tábori történetek és film Jánó Annáról

2017.09.14. | Keresztszülők

Beszámoló a szeptemberi klubdélutánról

Összejövetelünket, szeptember 9-én délután László Ildikó énekével nyitottuk. Az „Ilonám, Ilonám, szép langos Ilonám” kezdetű dalt Kallós Zoltán gyűjtötte a fiatal népi énekestől, Jánó Annától, akiről a klub végén filmet vetítettünk. Bemutatkozott a képen látható három  új egyetemista jelölt, akik Moldvából érkeztek,  és elhangzottak a szokásos  tábori beszámolók.

Toroczkay Katalin mutatta be az új, továbbtanulókat: Kaszap Johanna Pusztinából, Köne Emma Kostelekről, Solomon Annamária Lujzikalagorból jött az előkészítő intézetbe. Egy évig tanulják a szaktantárgyakat magyar nyelven, majd emelt szintű érettségit kell tenniük. Ezekkel a pontszámokkal nyerhetnek felvételt a kiválasztott felsőoktatási intézménybe. Nehéz időszak áll előttük, de reméljük sikerül elérniük kitűzött céljukat, és közben megismerkednek Budapest nevezetességeivel is. A Keresztszülők Egyesülete segítségükre lesz  problémáik megoldásában.

Ezután megünnepeltük alelnökünk, Jolanda Willemse kitüntetését: a köztársasági elnök a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta augusztus 20-a alkalmából, „a moldvai csángó magyar gyerekek megsegítése érdekében végzett önzetlen karitatív tevékenysége elismeréseként”. Az ünnepi köszöntő alatt Jolanda könnyekig meghatódott. A nagy meglepetés egy csángó tarisznyához megszólalásig hasonlító marcipán torta volt, amit a keresztszülőkkel együtt fogyasztottunk el. Nem maradt el a pezsgős köszöntés sem.

A nyári táborokról a beszámolót Csongor Attila, lábnyiki falugazda kezdte. Feleségével és sok segítővel két nyári tábort rendeztek a lábnyiki gyerekeknek: az egyiket az V. kerületi önkormányzat balatonszepezdi táborában, a másikat – a székely tábort – Gyergyóban. A Pillangó alapítvány és az V. kerületi önkormányzat támogatásával létrejött nyaralás rengeteg élménnyel gazdagította a gyermekeket. A balatoni fürdés mellett vitorlás kirándulás, Zánka meglátogatása és egy kunszentmiklósi keresztszülő által szervezett lovas íjász bemutató tette gazdaggá a gyerekek magyarországi nyaralását. Az erdélyi tábor is bővelkedett izgalmas eseményekben: Brassóba és akvaparkba is ellátogattak a moldvai gyerekek. Csongor Attila a gyermekekkel való beszélgetés alapján azt a sajnálatos következtetést vonta le, hogy nem erősödött a magyar identitástudatuk.

A budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola tanárai, Lővey Éva és Szabó Emese beszámoltak a klézsei gyerekekkel 2007 óta tartó kapcsolatukról. A gimnázium által létrehozott „Kinyílik a világ” Alapítvány célul tűzte ki, hogy a határon túli gyerekeket játékos formában tanítsa  a magyar nyelvre és eközben baráti kapcsolatok alakuljanak ki. Ezeknek a céloknak a megvalósítása érdekében két tábort szerveztek: júniusban Kárpátaljáról, Felvidékről és Moldvából hoztak gyerekeket, akikkel Budapestet és a Balatont ismertették meg. Augusztusban az iskola tanárai és diákjai kisbuszukkal elutaztak a moldvai Klézsére, ahol Duma András és Antal Vajda János voltak a segítőik. Az egyhetes tartózkodás alatt játékos nyelv és tánctanulás, kézműves foglalkozás, kirándulás is szerepelt a programban. Megnézték Gyurka Valentin épülő házát, amely nemcsak a családnak ad helyet, hanem hagyományőrző foglalkozások tartására is alkalmas lesz. Mindkét helyszínen a gimnázium diákjai vállaltak fontos feladatokat, ifiként segítve a változatos programok lebonyolítását. Kicsit irigykedve hallgattuk a vidám, fiatalos lendületű lebonyolítást.

Felföldi Elek vezetőségi tagunk a szűkös anyagiak áthidalására az erdélyi Muhos patakán szervezett tábort 19 trunki, 9-12 év közötti csángó gyermeknek. A csodálatos természeti adottságokkal megáldott patakvölgyben gyönyörű faházban elszállásolt kisdiákok élvezhették a szekerezést, a kenyér sütést kemencében és a fűtött vizű medencében a fürdés nyújtotta örömöket.

Alelnökünk, Jolanda beszámolt az idén már ötödik alkalommal a Németvölgyi Általános  Iskolai gyermekekkel Szántódon megszervezett táborról. A tábort a Kemcse által pályázott pénzből, a XII. kerületi Önkormányzat és az Örmény kisebbségi önkormányzat segítségével és egyéb adományokból finanszírozták. A diószéni gyerekek mellett voltak Trunkról és Erdélyből is résztvevők. A 20 gyereket három felnőtt kísérte. Az idő rendkívül kellemes volt s minden nap kétszer is fürödhettek a Balatonban. Meglátogatták a balatonföldvári kilátót és a tihanyi kikötőt is. A gyerekek közösen sportoltak, kézműves foglalkozásokon és vetélkedőkön együtt versenyeztek a magyarországi diákokkal. Ez óriási lehetőség volt a magyar nyelv gyakorlására. Igazi barátságok kötődtek, s nagy volt a sírás a búcsúzásnál. Miután a buszköltség nagyon magas volt, a nyaralás költségeit úgy próbálták csökkenteni, hogy maguk készítették a reggelit és vacsorát, néha 300 kenyeret is megkentek. A tábor nagyon jól sikerült, köszönet a moldvai tanároknak és a Németvölgyi Általános iskola tanárainak a remek programok szervezéséért. Remélik, hogy jövőre is együtt nyaralhatnak.

Vezetőségi tagunk, Lázár Mihályné Borika az Ausztriában élő kamilliánus szerzetes, Frédi atya által évek óta szervezett Hagyományőrző keresztény táborról számolt be. Ebben az évben Székelyudvarhely mellett, Nyúládon találkoztak az Ausztriából, Magyarországról, Székelyudvarhelyről, Oroszhegyről, Csíkszeredából, Csíkszentdomokosról érkezett gyerekek. Mivel az atya csíkszentdomokosi születésű, meghívta a községből származó, a moldvai külsőrekecsinben oktató tanárnőt tíz tanítványával. A hagyományőrző táborban a kézműves foglalkozás és játék mellett a szentmise is része volt a napnak. Köszönet az atyának és az ausztriai támogatóknak. Isten fizesse meg. Reméljük, hogy sikerül Frédi atya terve, hogy jövőre Moldvában szervezi meg ezt a lelkiekben gazdag programú tábort!

A klubdélutánunk második részében levetítettük a Jánó Anna, csángó népdalénekesről  az 1997-as évek végén készült portré filmet. Érdekes volt látni a fiatal Sebestyén Mártát, Kallós Zoltánt és Berecz Andrást, amint kérdezgetik az életéről Anna nénit. Ő volt a 15 testvér közül a legidősebb gyermek a családban. Édesapja nem tudott lemondani gyermeke munkájáról, így furfangos módon intézte el, hogy ne járhasson iskolába: megkérte,  hogy fusson néhány kört az iskola körül, és mikor nagyon lihegett, azt mondta az orvosnak, hogy erős szívdobogása van, amivel nem lehet iskolába mennie. A testvérei füzetét nézegetve tanult meg valamennyire írni, olvasni. Erre azért is volt nagy szüksége, mert katona szerelmének így tudott levelet írni. Az idős Anna néninek több esetben is Kallós Zoltán juttatta eszébe az énekek szövegét, melyeket évekkel korábban tőle gyűjtött. Sok szép éneket és balladát énekelt, nagy átéléssel. A mélyen vallásos Anna néni elmondta, hogy azokért is imádkozik, akik megbántották őt. Nagy bűnnek gondolja, ha valaki bűntelennek tartja magát. Elnézve az idős asszony sima arcbőrét, amely kozmetikust soha nem látott, elgondolkodtam a lelkierő és a hit erejéről, és kicsit irigykedtem.

Lejegyezte
Büttner Sarolta

A fotókat
Prekrit Judit készítette

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók