Közlemény a moldvai magyar oktatás jövőjéről

2012.02.01. | MTI

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága megdöbbenéssel értesült a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) mai közleményéről, illetőleg a vezetőség lemondásáról. Véleményünk szerint az MCSMSZ vezetősége cserben hagyta a moldvai magyar közösségeket, továbbá az oktatási programban résztvevő tanárokat és gyermekeket.

Miért állítjuk ezt?

Az MCSMSZ immár tizenegy éve jelentős magyarországi forrásokból tartja fenn a moldvai magyar oktatási programot. A Kormány 2002 óta mintegy 360 millió Ft-tal, A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány (AMMOA) 2006 óta pedig 320 millió Ft-tal támogatta az MCSMSZ által működtetett oktatási programot. Ezen felül az MCSMSZ jelentős romániai és nyugat-európai támogatásokat, tárgyi adományokat is kapott az oktatási program céljára.

Éppen ezért volt megdöbbentő Solomon Adriánnak, az MCSMSZ elnökének bejelentése, aki 2011. áprilisában arról tájékoztatta a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárságot, hogy az MCSMSZ mintegy 35-40 millió Ft-os adósságot halmozott fel az elmúlt években. Az MCSMSZ erre való hivatkozással a 2011. évre a korábbi éveknek megfelelő mértékű 70 millió Ft-os támogatáson felül a fent említett adósság kiegyenlítéséhez többlet támogatást igényelt a Kormánytól.

Fentiek miatt 2011 nyarán átfogó gazdasági átvilágításról döntöttek a program fő támogatói, a Magyar Állam és az AMMOA. A vizsgálatot, amelyet bejegyzett romániai és magyarországi pénzügyi szakértők végeztek el, a Teleki László Alapítvány (TLA) bonyolította le. A 2011 novemberében lezárt ellenőrzés több súlyos hiányosságot tárt fel, többek között a fent említett 35-40 milliós adósság megléte sem volt egyértelműen kimutatható. A legfőbb hiányosságok:

1.      Az MCSMSZ nem rendelkezik a társadalmi szervezeteknek működésére vonatkozó megfelelő számviteli politikával.

2.      A könyvelési rendszer áttekinthetetlen, az aktuális likviditási helyzet nem megállapítható.

3.      Hiányzik a vagyonleltár.

4.      Nem készült a beruházásokat megalapozó pénzügyi terv.

5.      Hiányoznak a belső szabályzatok pl. SZMSZ.

6.      Nem érvénytelenítik a pályázatokhoz elszámolt bizonylatokat.

7.      Nem különítik el a könyvelésben a pályázati elszámolásokat.

A feltárt hiányosságok azt mutatták meg, hogy a nehezen áttekinthető, alulszabályozott, ill. több tekintetben hiányos könyvelés, valamint kiforratlan szervezeti kultúra akár súlyos visszaélésekre is alkalmat adhat. A jelentés arra is kitért, hogy a jelenlegi szerkezetben aggályos a támogatásokból megvásárolt, illetve felépített, az MCSMSZ tulajdonában lévő ingatlanok sorsa.

Az ellenőrzést követően a támogatók átlátható nyilvántartási rendszert, a naprakész könyvelést, könyvelőváltást és létszámcsökkentést kértek az MCSMSZ-től. A kéréseknek az MCSMSZ vezetősége többszöri felszólításra és csak részlegesen kívánt eleget tenni, erre tekintettel nyilvánvalóvá vált, hogy az MCSMSZ vezetősége akadályozza a támogatók által is átlátható gazdálkodási rendszer kialakítását. Ezért a Magyar Kormány 2012. januárjában arról döntött, hogy felkéri az MCSMSZ-t, mint az oktatási program lebonyolítóját, az AMMOA-t,  mint az oktatási program civil támogatásainak összegyűjtőjét és továbbítóját, továbbá a TLA-t, mint a moldvai magyar közösségekkel kapcsolatos kutatások, konferenciák, moldvai magyar nyelvű misék szervezőjét, levéltári dokumentumok publikálóját, stb, hogy közösen hozzanak létre egy Romániában bejegyzett új alapítványt a moldvai magyar oktatási program támogatására. A javaslatról a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012. január 19-én tájékoztatta az MCSMSZ vezetőségét.

A Magyar Kormány továbbra is kész együttműködni a moldvai magyar oktatási programban résztvevő tanárokkal és szervezetekkel, s így készen állunk az MCSMSZ-szel való további tárgyalásokra is. Az átláthatatlan, hanyag és pazarló gazdálkodásnak azonban véget kell vetni, ez mindannyiunk alapvető érdeke.

Budapest, 2012. január 30.

KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság

 

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók