Közös Karácsony moldvai diákokkal

2014.01.03. | Keresztszülők
Tudósítás a 2013 decemberi klubdélutánunkról
Nagy izgalommal készültünk valamennyien, csángó diákok és keresztszülők erre a különleges alkalomra, amilyen eddig még nem volt. A moldvai magyar oktatási program büszkeségei, a nálunk továbbtanuló egyetemisták műsorát láthattuk és utána megjutalmazhattuk őket. Örömteli családias ünnep volt a számunkra, amelyet sok vendégünkkel is megosztottunk.

Pákozdi Judit elnökünk köszöntője után röviden beszámolt az aktuális hírekről. Idén is sok csomag gyűlt össze a keresztgyerekeink számára, amik rendben el is jutottak Moldvába. Várjuk önkéntesek jelentkezését, akikre számíthatnánk a jövőben a rendkívüli időszakokban, például a csomagolások, postázások idején.

Aztán az est háziasszonya, Jolanda Willemse alelnök asszony vette át a szót és meleg szavakkal köszöntötte a megjelenteket, köztük Dr. Barna Gábor urat, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület elnökét, az egyesület tagjait, Csoma Gergely szobrászművészt, Demse Márton somoskai születésű írót, a magyarfalusi születésű Bogdán Tibort és a többieket, Tampu-Ababei József lujzikalagori születésű plébánost, vallási csoportunk lelki vezetőjét, valamint keresztszülőtársunkat, Sipos Sándor nagylelkű adományozónkat, és minden vendégünket. A diószéni születésű Petrás Mária, világhírű kerámikus és énekművész, az AMMOA alapítója nem tudott eljönni a legnagyobb sajnálatunkra, pedig nagyon készült rá ő is, mi is. Ezúton is gratulálunk neki a Prima Primissima díj elnyeréséhez.

Ezután az est fénypontja következett: szeretett diákjaink karácsonyi műsora. A számunkra olyan kedves moldvai dialektusban Krisztián kezdte el:

„Énekelhetünk ehelyt?” Kórusban válaszoltunk: „Igen! Kérjük!” Aztán hallhattuk a szebbnél szebb népdalokat, hujjogatásokat, aprószentekeléseket, ahogyan azt Moldvában otthon szokták mondani. Mónika, Iza, Emília, Bianka gyönyörűen énekelt, Krisztián furulyázott, majd elszavalta Lakatos Demeter Szép a falum című versét, Jeromos pedig egy tréfás mesét mondott, Eduárd-Emanuel is egy szép köszöntőt. A végén egy karácsonyi énekkel zárták:

 

„Ő én szerelmes Jézusom!
Hírdessék egész földnek
nagy voltát e gyermeknek!
Legyünk kedves hajléki,
szivünket adjuk neki!
Ő én szerelmes Jézusom!”

Meghajoltak és széles mosollyal elköszöntek: „SZÁLLÁSIKRA!”

Gyönyörködtünk a gyerekeinkben és lelkesen megtapsoltuk őket, majd Pákozdi Judit elnök átadta nekik az emléklapokat, a karácsonyi csomagokat és a pénzjutalmakat, amelyeket a „Naputánjáró”-társasjáték nyereségéből és Sipos Sándor úr adományából juttathattunk mind a 13 itt tanuló diáknak.

Büszkék vagyunk rátok! Ti, a Tieitek, a nevetek, a szülőfalutok, a tantárgyaitok fontosak a számunkra. További jó tanulást és sok sikert kívánunk Nektek!

Balint Claudia - biológia - Klézse
Balint Cristian - informatika - Klézse
Istóc Edit - közgazdaságtan - Klézse
Kovács Krisztián - népzene - Pusztina
László Leonárd István - intormatika - Pusztina
Mátyás Krisztina - jog - Pusztina
Botezatu Isabella/Iza - angol - Klézse-Buda
Gál Emilia - angol - Magyarfalu
Páncél Jeromos - informatika - Pusztina
Pista Claudiu - informatika - Trunk
Mátyás Mónika - zene/hittudomány - Pusztina
Antal Eduard-Emanuel - előkészítő - Forrófalva
Tulbure Bianca - előkészítő - Lujzikalagor

Ezek után a diákoknak megköszöntük, hogy őseik énekeit és szokásait megőrzik és továbbadják nekünk is, és bemutattuk nekik mindazokat, akik önzetlen munkájukkal vagy adományaikkal hozzájárultak a jutalmazásukhoz. Ezekért a kincsekért, amelyeket a moldvai magyaroktól kaptunk, köszönetképpen készült el a Vallási és hagyományőrzési munkacsoportunk szervezési és közreadási munkájával a „Naputánjáró”-társasjáték is 2011 Karácsonyára, Lakatos Demeter születésének 100. évfordulójának a tiszteletére, és most pedig Petrás Incze János születésének 200. évfordulóján az alkotóknak és a közreműködőknek köszönhetően ennek kapcsán picit segíthetjük a moldvai magyarok jövendő értelmiségi fiataljait.

A játék kiadását a Lakatos Demeter Egyesület vállalta, amiért Dr. Barna Gábor elnök úrnak átadtuk a „Mi falunkban csángók laknak” című könyv egy példányát. Köszönjük minden vásárlónak és adományozónak is, hogy mind az 500 példány elfogyott, és jó emberekhez került, akik tisztelik és szeretik a moldvai csángó-magyarokat. Moldvába minden oktatási helyszínre jutott 2-2 példány, és itthon is 50 iskolába szerte az országban, reméljük, hogy a gyerekek örömére. A KEMCSE irodájában 5 példány maradt, amelyet kölcsönözni tudunk az érdeklődők számára.

Emléklapot készítettünk a közreműködők számára is (Büttner Saroltának köszönhetően), amit egy jelképes ajándékkal, egy szál virággal a nőknek és a férfiaknak pedig „Merci”-csokoládéval együtt adtunk át.

A csángó társasjáték alkotóinak és segítőinek Albertné Révay Rita vallási és hagyományőrzési felelős mondhatott köszönetet:

- Iancu Laura (a társasjátékban végzett önzetlen tudományos munkájáért, valamint a Csángó legendárium anyagának összegyűjtéséért) – neki később tudjuk átadni. Pécsett távolról lélekben velünk volt.
- Albert Zoltán Máté (a társasjáték kitalálásáért és megvalósításáért)
- Abonyi György (a társasjáték előállítását segítő nyomdai előkészítési munkájáért) – családi okok miatt csak később vehette át.
- Csurgai-Horváth Dorottya (a társasjáték borítójának megrajzolásáért)
- Tampu Sztelián (a társasjáték előállításához adott nagy összegű kölcsönéért + azért, hogy a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület titkáraként vállalta a játék kiadását, terjesztését is) – mivel Csíksomlyón tartózkodott éppen, Barna Gábor elnök urat kértük meg a továbbításra.
- Jolanda Willemse (a társasjáték előállításához adott nagy összegű kölcsönéért)
- Nagy Erzsébet (a társasjáték előállításához adott nagy összegű kölcsönéért)
- Lázárné Sereg Borika (a társasjáték előállításához adott nagy összegű kölcsönéért)
- Szamosi Elemér (a társasjáték számlázási és pénzügyi elszámolásainak elvégzéséért)

Jolanda Willemse alelnök adta át a KEMCSE munkáját segítőknek a lapokat:

- Albertné Révay Rita (a társasjáték előállításához adott nagy összegű kölcsönéért és a közreadói munka elvégzéséért)
- Sipos Sándor úr, adományozó keresztszülőtársunk részére, a támogatásáért)
- Prekrit Judit (klubdélutánjaink állandó fotósa munkájáért)
- Toroczkay Katalin (a csángó diákok összefogásáért, közös programjaik szervezéséért)
- László Ildikó (aki éneklésével rendszeresen emeli a csángó rendezvényeink fényét, valamint a Csángó legendárium anyagának számítógépre viteléért)
- Wagner Nóra (AMMOA-titkári teendők elvégzéséért) – később tudjuk neki átadni, mivel nem tudott jelen lenni, hamarosan kisgyermeknek ad életet
- Ton Willemse keresztszülőnek minden támogatásáért és segítségéért.

Jolanda nagy csokor virággal megköszönte Pákozdi Judit elnökünknek az egyesület érdekében végzett munkáját, különösen a most megjelent „Naputánjáró”-hírlevelünk összeállítását és szerkesztését, amely hűen tükrözi, hogyan próbáljuk sokan a moldvai magyar oktatás ügyét szolgálni. Az est háziasszonyát, Jolanda Willemse alelnököt pedig Felföldi Elek köszöntötte egy nagy csokor virággal a táboroztatásokért, a jótékonysági estekért és a csángó gyerekekért, a KEMCSE népszerűsítéséért végzett tevékenységért.

Hagyományainkhoz híven ezek után szétosztottuk a Luca-napi búzákat, hogy virágcserepekbe ültessünk, amelyek Karácsonyra szépen kizöldülnek majd. Az összetartozás örömével így is egymásra gondolhatunk. Előtte azonban Tampu-Ababei József atya áldását kértük a diákokra, a moldvai magyarokra, a segítőikre, a keresztszülőkre, mindannyiunkra. József atya az áldás előtt pár szót szólt a diákokhoz. Átérezte az izgalmukat, hiszen ő is volt valaha ilyen helyzetben, hogy az otthoni hagyományokat sok ember előtt elő kellett adnia, de bíztatta őket, hogy bátran, örömmel vállalják és tegyék ezt meg mindenkor, amikor erre alkalom adódik, hiszen ez nagy kincs, amit át kell adniuk másoknak.

Az est végén süteménnyel, szaloncukrokkal, üdvözlő lapokkal kedveskedtünk mindenkinek, hogy senki ne menjen el tőlünk üres kézzel.

Nagy örömünkre a klubdélutánunk egyik vendége, Molnár Cecília remek cikket írt a karácsonyi ünnepségünkről és a mozgalmunkról, amely a Nyelv és tudomány honlapján olvasható. Köszönjük neki. Ld.:

http://www.nyest.hu/hirek/keresztszulok-a-karpatokon-innen-keresztgyerekek-a-karpatokon-tul

Bogdán Tibor a Facebook-oldalán közzétette a klubon készült összes felvételét, amelyek közül néhányat most közlünk. Ld. az összes képet:

https://www.facebook.com/bogdan.tibor/photos

Szőts László pedig kiváló portrékat készített az esten:

                Pákozdi Judit                               Sipos Sándor                               Dr. Barna Gábor

                Csoma Gergely                         Tampu-Ababei József                         Demse Márton

Legközelebb februárban találkozunk, akkor viszont többször is: a Csángó Bálon, a tanár-keresztszülő-találkozón és a tisztújító közgyűlésünkön.

Januárban a klubdélutánunk elmarad.

Áldott Karácsonyt és egészségben, békességben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk minden keresztszülőnek, moldvai magyar testvéreinknek és az őket szeretőknek!

SZÁLLÁSIKRA!

Lejegyezte: Albertné Révay Rita,
Prekrit Judit, Csángó Bogdán Tibor
és Szőts László fotóival

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók