Dalok Moldvától Dél-Szibériáig

2016.05.12. | Keresztszülők
Beszámoló a májusi klubdélutánról
Májusi klubunkon Kanalas Éva népdalénekes, énekművész és a néphagyományok gyűjtője volt a vendégünk. Pünkösdre készülődvén két gyönyörű Máriás éneket adott elő, de hallhattunk előadásában olyan moldvai altatódalokat, melyek hasonlatosak a Dél-Szibériában általa gyűjtött altaji kazak asszony énekéhez. Szerteágazó előadását eredeti videofelvételekkel kísérte.

2008-ban lehetősége nyílt, hogy Csíksomlyón a Nyeregben, 200.000 zarándok előtt elénekelje a Domokos Pál Péter által gyűjtött Ó áldott Szűzanya és a Köszönteni jöttünk Szűz Mária című szenténekeket, amelyeket nekünk is előadott. Kiderült, hogy László Ildikó a tanítványa volt 1998-tól öt éven keresztül. Tőle tanulta azokat a szép énekeket, amelyeket nekünk tanít az összejöveteleinken.

Kanalas  Éva 1991 óta rengeteg alkalommal volt Moldvában, így csak egy kis ízelítőt kaphattunk az általa összegyűjtött kincsekből. Valamennyi faluban megfordult, ahol a magyar nyelvű oktatás folyik, kezdetben mikrofonjával, később fényképezőgépével, illetve videokamerájával. Általában egyedül kel útra, mert így jobban megnyílnak a megkérdezettek. Nagyobb összejöveteleken, búcsúkon szólít meg főleg asszonyokat, hogy tudnak-e magyarul imádkozni, énekelni. A legtöbb esetben még sikerül felidézni egy-egy imádságot. Ezzel a kérdezési módszerrel kiderült, hogy Szabófalván is még sokan tudnak magyarul a 45 évnél idősebbek közül, pedig Kallós Zoltán szerint, már kevesen beszélnek ott az anyanyelvükön. Főleg klézsei, pusztinai, trunki, lujzikalugori, külsőrekecsini, lészpedi, szitási asszonyokat szólaltatott meg. Egyik legfontosabb adatközlője Csernyik Mari néni volt, Lujzikalugorban. Ugyanitt Salamon Máriától különleges altatót hallott, amely nagyon hasonlított a Dél-Szibériában általa gyűjtött altaji kazak asszony énekéhez. Megismerve az Erdélyi Zsuzsanna által gyűjtött archaikus imádságokat, érdeklődése egyre jobban a magyarok eredete felé fordult. Bemutatott nekünk olyan moldvai és dél-szibériai, valamint tatár dalokat, amelyek szinte azonosak voltak. Ez egy újabb bizonyítéka őseink ázsiai eredetének, amelyet genetikai alapon igyekszik bizonyítani Dr. Pamzsav Horolma igazságügyi orvosszakértő, aki 2015 szeptemberében volt klubunk vendége.

Igazi különlegesség volt, amikor egy lujzikalugori halottvirrasztásról mutatta be a filmjét. Három napon keresztül váltotta egymást a falu népe a halottas házban, búcsúztatva a meghalt asszonyt. Mikor arra került sor, hogy Szent Mihály lován kivigyék az udvarra a halottat, kiderült, hogy nem fér ki a koporsó az ajtón, le kellett emelni az ajtófélfát. A búcsúztatás végig románul zajlott, de amikor a sírba eresztették a koporsót, egy idős lujzikalugori néni magyarul kezdte siratni a halottat. Ebben a felfokozott érzelmi állapotban felszínre tört a magyar anyanyelv a halott édesanya leányaiból is, pedig már régóta Olaszországban élnek.

Nagyon köszönjük Kanalas Évának, hogy bemutatta moldvai anyagait olyan csángó népszokásokról, amelyek lassan eltűnőben vannak. Fontos, hogy újabb útjain megörökítse a még megtalálható hagyományokat.

Ehhez kívánunk Neki sok energiát és támogatókat!

Saját kiadású CD-iből vásárolhattunk.

A nagy érdeklődés miatt kifutottunk az időből, így a beígért, Duma Andrásról szóló filmet egy következő alkalommal fogjuk levetíteni.

 

Lejegyezte:

Büttner Sarolta,
programfelelős


A fotókat készítette:
Pákozdi Judit

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók