Mária csalogánya, Ferencz Éva sírjánál

2013.11.18. | Keresztszülők
Szemerkélő novemberi esőben, könnyes szemekkel álltunk mi keresztszülők is a fekete ruhás gyászoló tömegben, és hallgattuk felvételről Éva gyönyörű énekhangját, és a sok méltatást emberségéről, művészetéről. A pályatársa, Faragó Laura megemlékezését az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük, amit ezúton is köszönünk neki, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta. Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós felvételen küldte megható szavait Évához, Mária csalogányának nevezve őt.

A piros-fehér-zöld virágokból álló csokorral a kezemben Évára gondoltam: törékeny alakjára, nagy szívvel, alázattal és méltósággal tolmácsolt művészetére. Éva két évvel ezelőtt hozzánk, keresztszülőkhöz is elhozta a nép szívében megőrzött hitet és kincseket, amik felejthetetlenünk bennünk maradnak örökre…

Álltunk a sírnál néhányan keresztszülők: Nagy Erzsike, Felföldi Elek, Szamosi Elemér és a felesége, Marika… Éva! Eljöttünk Veled az utolsó földi utadra. Szívünkben meleg szeretettel megőrzünk Téged. Köszönjük a moldvai magyarokért mondott imádságaidat is. Hitünk szerint Te most már a Teremtőnk előtt énekelhetsz, örökké. Isten áldjon!

Albertné Révay Rita,
vallási és hagyományőrzési felelős
(2013 november 11.)

Faragó Laura: Ferencz Éva búcsúztatása

Ady Endre „A magyar ugaron” – sorozatból: Ének a porban című versében ezt írja:

Roggyant a lábam, süppedt a mellem,
Itt az ideje, össze kell esnem.
Lerogyok vígan, elnyúlok bátran,
Rokkantak halmán, nagy éjszakában.

Nagy rokkanásom kinek se fájjon,
Nem első hullás ezen a tájon:
Ki magyar tájon nagy sorsra vágyik,
Rokkanva ér el az éjszakáig.

Kedves gyászoló gyülekezet, kedves barátaim, pályatársak – akiknek nevében búcsúzom Évától!

Bizony, bele lehet rokkanni a művészetbe – ahogyan Ady írja! Pedig Ferencz Éva nem átok-zenét, tehát nem a valóságot énekelte, hanem „áldás-zenét”: az élet – úgymond – „égi mását” tolmácsolta nekünk!

Főleg az utóbbi évtizedekben, amikor is Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéseit szólaltatta meg, szépséges szoprán énekhangján: profán népi imádságokat, és apokrif szakrális énekeket énekelt. De ebbe is bele lehet pusztulni!

Mert a pódiumi lét, sűrített jelenlét. Főleg annak, aki nem visel „maszkot” – mint ahogyan a középkorban a commedia dell’arte-ban –, ugyanis a „hivatásosok színjátékában” maszkot viseltek a színpadokon. Goethe így írt a commedia dell’arte-ról: „ a (maszk nélküli) természetességnek ezt a fokát csak kivételesen szerencsés tehetséggel és csak hosszú gyakorlat után lehet elérni.”

Ferencz Évára tökéletesen ráillik ez a megállapítás: hosszú évtizedeken át nagy tehetséggel és szorgalommal gyakorolta a természetességnek ezt a szinte elérhetetlenül magas fokát. Próbálta elérni a tökéletességet! Éva korai vesztét – nem ez okozta? Ő sohasem kottafejeket énekelt; mert a kottafejek tolmácsolásából még nem lesz katarzis! És nem is utánozta a népi nótafákat – még ha tanult is tőlük! Mert az utánzás sohasem visz fel a személyesség és őszinte hitelesség magas fokára!

Éva nem indult el sem a gépzene, sem az utánzás, (rosszabb esetben) a karikatúra felé! Élő, hús- és vérbe mártott átéléssel tolmácsolt, és a szívét tette minden dalba!

Erkel Ferenc – himnuszunk zeneszerzője –, a következőt mondta: „A művészet: fegyelmezett önkívület.”

Ferencz Éva lelki beteg lett, mert nem viselte a fegyelmezettség „maszkját”, és nem hajlott az egzisztenciális biztonság érdekében („mint a fű, hogy megmaradjon”!) sem erre, sem arra, s szembe nézett a földi igazságtalanságokkal, amelyek őt is érintették: negyvenhárom évet töltött el színpadon; ugyanis az első, 1970-es „Röpülj páva” népdalverseny egyik nyertese volt.

De soha senkinek nem jutott eszébe, hogy a hivatásosok művészeti díját – akár azok egyikét is! – megkapja! Nem volt Erkel-díja, nem volt Liszt-díja, mint ahogy sok-sok táncdalénekes pályatársa már jóval korábban megkapta ezeket a hivatalos művészi elismeréseket! Éva nem tudta megemészteni a tengernyi lelki fájdalmat, amelyek őt érték!

A napokban hallhattuk – halottak-napi megemlékezéseken – Lázár történetét Jézus korából, aki feltámadt erre a földi életre. Éva már nem erre a valóságos életre vágyott; nem az újabb fájdalmakra, a mellőzésekre, nélkülözésekre, szeretet-nélküliségre!

Ő, már az örökkévalóságra vágyott!

Talán hívták szerettei?: szeretett édesanyja, s nemrégiben eltávozott férje, aki lelki társa is volt egyben? Vagy csalogatta őt, drágalátos szentje, imádott „ Bódugságos Szép Szűzmária”-ja, a „magyarok nagyasszonya” ? Akiről annyi szépet énekelt, s akihez oly sokat imádkozott?

Remélem és hiszem, hogy Ferencz Évát nevén nevezték a Mennyben!

És betakarta őt halálakor – meleg, fényességes, védő köpönyegével – a Szűzanya, az ő lelki édesanyja, Mária!

Drága Éva! Nagyon hiányzol nekünk, és nagyon fáj, hogy ilyen korán elhívott tőlünk a Teremtő! Énekeid azonban – és Te is – szívünkben örökké élsz!

Ferencz Éva temetéséről:
http://www.masodikkerulet.hu/hirek/Ferencz_Eva_bucsu.html

Kereszstszülők búcsúzása:
http://www.keresztszulok.hu/bucsuzunk_ferenc_evatol

Filmfelvétel Ferencz Éva temetéséről, ahol kb. a 23. percnél Faragó Laura, a 29. percnél pedig Erdélyi Zsuzsanna szavai hallhatók Éva énekével, és a végén néhány keresztszülő, Prekrit Judit és Nagy Erzsébet is látható:

http://www.youtube.com/watch?v=i4M9OIHUaHk

Emlékezés Éváról a Kossuth Rádióban, az Esti séta c. műsorban, amely 2013. novovember 2-án 22:30-kor hangzott el. Itt hallhatók Éva szavai is: "úgy éljünk tovább, hogy emlékek maradjunk":

http://www.ferencz-eva.fw.hu/cdk/esti-seta.mp4

Ízelítő Éva művészetéből:

http://2.kerulet.ittlakunk.hu/kultura/131021/elhunyt-ferencz-eva-eloadomuvesz

Egy földijének méltatása róla:

http://kilato-hidegkut.hu/index.php?cikkId=1389&cikkCim=Ferencz_%C3%89va_emlekezetere

Csíkszereda búcsúja:

http://www.hargitamegye.ro/hirek/kozeleti/elhunyt-ferencz-eva-eloadomuvesz.html

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók