Meggyógyult a balesetet szenvedett Ádám Dániel

2015.05.07. | Keresztszülők
Múlt év őszén a keresztszülőkhöz fordultunk azzal a kéréssel, hogy adományaikkal járuljanak hozzá az autóbalesetet szenvedett fiatalember gyógykezelésének költségeihez. A sürgős műtétek és utókezeléseknélkül többé nem lett volna egészséges, munkaképes ember. A pénz példátlan gyorsasággal összegyűlt, elszámolását és a köszönetnyilvánítást a következőkben adjuk közre.
Tisztelt Adományozók! Kedves Keresztszülők!

Önök, akik a csángók sorsát szeretettel és aggódással figyelik, ismét bebizonyították határtalan nagylelkűségüket. Ádám Dániel műtétéjére és kórházi ápolására, néhány nap alatt összegyűlt aszükséges pénz.

Ádám Dániel Lábnyikban Sütő Zsuzsanna tanárnő szárnyai alatt vett részt a moldvai oktatási programban.  Őt jött meglátogatni Magyarországra, amikor szeptember 22-én elütötte Budapesten egy autó, és a Honvéd Kórházba került sürgősségi ellátásra. Sérült csípőjének rendbe hozása mellett szétroncsolt vállát is sürgősen meg kellett volnaműteni, ám ennek a műtétnek a költsége és a további kórházi ellátás,valamint a hosszú utókezelés nem fért bele az EU-s biztosítás kereteibe. A kórház ezeket költségtérítés nélkül nem tudta vállalni.Ádám Dániel nagyon nehéz körülmények között él Moldvában, a családja nem tudja támogatni. Az összegyűlt adományok lehetővé tették, hogya műtéteket elvégezzék és sor kerüljön Dániel több hónapos rehabilitációjára, melynekköszönhetően egészséges, munkaképes emberként folytathatja életét.Közben beköszöntött a tél, a fiatalembernek sem ruhája, sem ellátása nem volt, deaz adományok lehetővétették, hogy ezekről is gondoskodjunk. Kórházi ápolása és utókezelése alatt Sütő Zsuzsanna tanárnő viselte (baloldali kép) gondját. Ügyeinek intézését pedig Willemse Jolanda (jobboldali kép) alelnökünk vállalta. Tisztelet és köszönet érte!

A balesetben a vétkesség megállapításért rendőrségi eljárás folyik, amennyiben nem Ádám Dániel okozta a balesetet a károkozó biztosítójának kell fizetni, de ezt egy nagyon hosszú eljárás előzi meg. Jogi képviseletet egyik keresztszülőtársunk. dr. Pozderka Gáborvállalta. Őt is a legnagyobb köszönet illeti!

Az adomány felhasználásáról az alábbi elszámolás készült:

2014.09-ig beérkezett összeg:                          2.182.314,- Ft

Kifizetett költségek

betegszállítási költség                                            7.500
kórházlátogatás költségei                                      21.210  
műtét és a kórházi gyógykezelés                           722.180
6 havi kórházi utókezelés, rehabilitáció                  743.520
téli ruházatra                                                      67.950
6 havi ellátás (élelmiszer,higiénés- és tisztítószerek) 121.230        
bérlet                                                               10.500
bankköltség                                                       36.504                                                                

Összesen                                                       1.731.094

Maradvány:                                                      451.220

Mivel az összegyűlt összeget nem kellett teljes mértékben felhasználni, a fent maradt 451.220 Ft-ot az előző adománygyűjtő esetekhez hasonlóan, az adományozók akaratának megfelelően a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület vezetősége az erre a célra életre hívott Segélyalapba tette, és egy elkülönített bankszámlán kezeli. Felhasználhatóságáról indokolt esetekben (életbevágó egészségügyi helyzet, baleset, válságos családi helyzet, tragikus eseménystb.) a vezetőség egyedi mérlegelés alapján dönt, és a döntésről beszámol a honlapon a keresztszülők közösségének.

Ezúton tolmácsoljuk Ádám Dániel hálásköszönetét minden támogatónak, aki adományával lehetővé tette gyógyulását, azt, hogy ép, egészséges emberként folytathatja életét. Míg él, nem felejti el.  Isten fizesse!

Tisztelt Adományozók, kedves Keresztszülők! Köszönjük gyors és önzetlen segítségüket, ami  ebben az esetben is  bebizonyította, hogy közösségünk a keresztszülőség minden kötelességét magáénak érzi,és minden nehéz  helyzetben a csángómagyarok  segítségére  siet.

Tisztelettel

Pákozdi Judit sk.                                                          dr. Legeza László sk.
KEMCSE elnök                                                                 AMMOA elnök

 

 

 

 

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók