Meghívó az októberi klubdélutánunkra,

2014.10.02. | Keresztszülők

amelyre szeretettel várjuk a keresztszülőket és minden kedves érdeklődőt!
Időpontja: 2014. október 11. szombat 14-16 h
(Kapunyitás 13.30 h-kor)
Helyszíne: Böszörményi „B” Irodaház előadóterme
1126 Budapest, Böszörményi út 24.

Októberi klubdélutánunkon kedves vendégeket köszönthetünk. Régen várjuk a személyes találkozást a Csíkszeredában élő Borbáth Erzsébet tanárnővel, aki elsők közt karolta fel a csángó gyermekek magyar nyelven történő tanulásának ügyét, kezei közül kikerült egy új csángó-magyar értelmiség. Munkásságának elismeréséül A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány 2013 februárjában Petrás Incze János Díj-jal tüntette ki. (Laudációját, amelyet Iancu Laura írt és mondott el, a meghívó után olvashatják). Borbáth Erzsébet, mint az RMPSZ csángó oktatási szakértője ma is figyelemmel kíséri a moldvai magyar oktatás helyzetét.

Moldvából Márton Attila, az oktatási program koordinátora, Bilibók Jenő és Ferencz András szakmai felügyelők érkeznek hozzánk. Valamennyien a moldvai oktatási program résztvevői, naprakészek az oktatás helyzetét és új tanév indulását érintő tudnivalókban. A keresztszülők így első kézből kaphatnak választ minden felmerülő kérdésükre.

László Ildikó vezetésével ismét tanulunk egy szép csángó népdalt. (Az eddig tanultak szövegét megtalálják a honlapunkon a klubok menüpont alatt.)

A rendezvény alatt kaphatóak erdélyi, és moldvai tárgyú könyvek és CD.

Tisztelettel:

Pákozdi Judit
elnök s.k.

Büttner Sarolta
programkoordinátor s.k.

KERESZTSZÜLŐK A MOLDVAI CSÁNGÓMAGYAROKÉRT EGYESÜLET
Tel.: 06/30-9605919 email: pakozdi.judit@keresztszulok.hu , www.keresztszulok.hu

 

Iancu Laura Borbáth Erzsébet laudációját, mondja a Petrás Incze János Díj átadásakor

Jó estét kívánok! Szokás mondani: mindenkinek van keresztje, de mintha a moldvai magyarok keresztje – ahogy a népi mondás fogalmaz – bokros is, csokros is volna. Azt az utat például, amit Petrás Incze János nyitott meg, másfél évszázaddal később, Domokos Pál Péter, Kallós Zoltán, Perka Mihály nyomában Borbáth Erzsébet kövezett tovább, mi több: célba is juttatta. Nem mellesleg annak is köszönhetően, hogy a Gondviselő a moldvai magyarokat Domokos Pál Péter, Kallós Zoltán, Perka Mihály révén egyik elnyomásból másik elnyomásba mentette át, két tenyerén. Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy Borbáth Erzsébet életművében Petrás legfőbb vágyát látjuk beteljesülni. Ez pedig a moldvai magyar értelmiség megszületése.

Borbáth Erzsébet élete nagy döntésének a meghozatalához nem hívhatta egybe a nép elöljáróit és bölcseit, nem kapott gondolkodási időt, a Gondviselő kész tények elé állította. Sem választani, sem menekülni nem tudott a feladat elől. Nem tehette, mert nem feladatot, hanem három – az éjszakai vonatozásban erősen megfáradt – csángó asszonyt és tucat gyermeket látott maga előtt azon a rendszerváltás utáni őszi reggelen, amikor talán az ő élete is, de a moldvai magyarok története mindenképp új fordulatot vett. Egészen bizonyos vagyok abban, hogy az az erő, aminek a segítségével Borbáth Erzsébet igent tudott mondani az iskolájába érkező csángó asszonyok abbéli kérésére, hogy biztosítsa gyermekeik számára a magyar nyelvű iskoláztatást, nem emberi erő volt. Emberileg, természetes módon megmagyarázhatatlan az a bátorság, az a fáradhatatlanság, ami a ’90-es évek elejétől folyamatosan érkező moldvai magyar diákok csíkszeredai befogadásához, oktatásához, eltartásához szükségeltetett. Nem csoda, hogy sem a több száz csángó gyermek oktatásán és nevelésén fáradozó Borbáth Erzsébet és munkatársai, sem az általuk végzett, másfél évtizeden át tartó munka nem keltett visszhangot. Nem azért, mert abban az időben még nem volt divatban a marketing és a menedzsment, hanem azért, mert munkatársaival egyetemben Borbáth Erzsébet semmi rendkívülit nem látott abban, hogy állapotbeli, azaz pedagógusi, nevelői, nemzettestvéri kötelezettségét teljesíti. A mindennapok temérdek gondjai között aligha ámíthatták magukat azzal, hogy munkájukkal – a történelemben elsőkként! – megnyitják a moldvai magyarok előtt a tudományba, a művészetbe és a nemzethez vezető utat.

Most, amikor – a Petrás Incze János díjjal – ennek a munkának a történeti jelentőségét ismerjük el, és mondjuk ki, Erzsike nénivel együtt mi is a Gondviselőnek mondunk hálát azért, hogy terve volt, s hitünk szerint terve van a moldvai magyar közösséggel. Erzsike néninek pedig azért mondunk köszönetet, mert nem rettent meg attól a bizonyos csokros-bokros kereszttől, és azért, hogy nem a kereszt legyőzésére és levetésére tanított, hanem a megszeretésére. Köszönjük, hogy megszerettette velünk azt, ami a miénk!

Kedves Erzsike néni, Isten éltesse sokáig!  

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók