Megjelenik a Csángómagyar legendák

2015.11.10. | Keresztszülők

Karácsonyra egy különleges könyv jelenik meg a Keresztszülő-mozgalom 10. évfordulójának tiszteletére, a moldvai csángómagyarok sorsa, kultúrája iránt elkötelezettséget érző emberek szeretetteljes összefogásának köszönhetően. Kedvezményes áron megrendelhető!

Egy évtizede annak, hogy Böjte Csaba atya hívására sokan jelképes keresztszülőként vállalták egy-egy csángó gyermek magyar-taníttatásának támogatását. Ez idő alatt sok százan csatlakoztak a mozgalomhoz, és önzetlen adományaik ma már több, mint kétezer kisgyermek tanulását teszik lehetővé magyarul Csángóföldön. Elsősorban nekik ajánljuk ezt a könyvet: keresztszülőknek, csángó tanulóknak és a tanáraiknak, de minden néprajz, magyar mese- és mondavilág iránt érdeklődőnek, nyitott szívűeknek, hagyománytisztelőknek, fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.

A Moldvai magyar mondák és történetek alcímű kötetet Iancu Laura moldvai magyar származású néprajzkutató, író, költő állította össze nagy szakértelemmel és sok önzetlen munkával. Szakkönyvekből és folyóiratokból válogatta össze a legszebb mondákat. Köszönjük minden néprajzkutatónak, hogy első szóra, szívesen adta a hozzájárulását a meséik közléséhez: Bosnyák Sándor, Gazda József, Halász Péter, Harangozó Imre, Kallós Zoltán, Kóka Rozália, valamint az elhunyt kutatók örökösei: Domokos Mária és Faragó Erzsébet. A kötet értékét emeli, hogy Laura kiegészítette saját moldvai gyűjéseivel is a mondák sorát, amelyek most jelennek meg először kötetben. A könyvben 100 legenda található: olyan, a 19–20. század folyamán gyűjtött folklór­alkotások, amelyek a moldvai magyar közösségek hagyományos világ­képéről, történeti emlékeiről, népkölté­szeti értékeiről hordoz ismereteket, s bepillantást enged az ősi hiedelmekkel átszőtt, hol mesés, hol megrendítően szép csángómagyar mondavilágba. A szövegek a gyűjtők lejegyezése alapján, szöveghűen, pontos forrásközléssel jelennek meg a kötetben.

Miért éppen 100 legenda? Lakatos Demeter iránti tiszteletből, aki az első jelentős moldvai magyar költő. A születésének 100. évfordulóján, 2011-ben, egyfajta ajándékként megjelentettük az ismeretterjesztő „Naputánjáró”-társasjátékunkat 100+100 kérdéssel, Iancu Laura önzetlen, igényes munkájával, aki már akkor kéziratban össze is állította a 100 legendát is, amely most megjelenhetett ebben a szép kiadványban. Köszönjük az önzetlen segítők minden munkáját: László Ildikónak, aki legépelte a mondákat, Legeza Lászlónak, aki a kötet tervezését és a tördelést végezte, és Csurgai-Horváth Dorottyának, aki a gyönyörű illusztrációkat készítette.

Hálával gondolunk mindazokra, akik az idők folyamán szájról-szájra adták tovább a történeteket közös anyanyelvünkön, de azokra a lelkes néprajzkutatókra is, akik lejegyezték és közkinccsé tették azokat. Megrendítően sokatmondók a kötet hátoldalán olvasható idézetek:

Úgy tudjuk az öregektű, hogy a magyarok jöttek napjövetről, s mentek napszentületre, s jöttek átul a Szereten, s mük azok vagyunk, melyikek elmaradtunk a szekértől, nem birtunk menni. Mük onnat tőllik vagyunk elmaradva, s ott kaptunk helyet, s azokból húzódunk, úgy tudjuk. (Trunk)

Anyám édesanyjának az anyja mesélte, hogy innen kintről származnak, Erdélyből. Úgy mentek át, hogy a liszt meg vót szitálva, málénak tettek fel vizet, hogy ne vegyék észre, hogy ők nincsenek otthon, hogy ők elmenekültek bé Moldovába. S akkor volt két tehénkéjik, s béfogták a szekerbe, s nem tom hány gyermek, s megraktak egy pár zsákot, azt mondták, hogy mennek a malomba. A szomszédoknak azt mondták, hogy mennek őrülni. De az az embere elrejtette a családját a zsákok alá, s a málénak feltették az üstöt, hogy forrt a víz, égett a tűz, a liszt megvót szitálva, hogy ne vegyék észre, hogy nincsenek otthon. S így jöttek el valamikor az őseink innen. (Magyarfalu)

Lássunk egy mesét is a 100-ból:

Magyarfőd határa


Az öregek azt mesélték, hogy valamikor régen a Száraz Szeretnél volt Magyarfődnek a határa. Ez ott van valahol a mai Szereten túl, napfeljövet irányában. (Onyest)

(Forrás: Halász Péter: A moldvai csángó Magyarok hiedelmei. General Press Kiadó, Budapest, 2005.)

 

Szeretnénk, ha összekapcsolódhatnánk szorosabban egymással és az ősökkel is: bármi nehézség adódik, érdemes kitartani és egymást segítenil! Közös a célunk: a moldvai magyar gyerekek ismereteinek gyarapítása, és ösztönzése a továbbtanulásra, a hagyományok ápolására, megőrzésére, hiszen mindannyian összetartozunk. Köszönjük még egyszer a diákok és az olvasók nevében is minden kutatónak, Laurának és a segítőinek is a szép, művészi rajzokkal ellátott kötetet. Reméljük, mindannyiunk örömére készült el! Köszönjük és kérjük továbbra is a keresztszülők és támogatók segítségét ennek a nemes célnak az érdekében. Ahogyan Moldvában mondják: Isten fizesse!

Albertné Révay Rita,
vallási és hagyományőrzési felelős

 

A  Csángómagyar legendák c. könyv szép kivitelben, 164x240 mm méretben  
december elején jelenik meg a Babér kiadó gondozásában.

Bolti ára 2500 Ft, de aki előjegyzi és átveszi karácsonyig,
az ked­vezményesen megkaphatja 2000 Ft-ért.

Előjegyezhető: Adamik Ágnes iro­davezetőnél, e-mailben (ammoa@csango.eu),
vagy levélben (AMMOA, 1126 Budapest, Böszörményi út 20-2).

Átvehető és megvásárolható a fenti címen az irodánkban 2015. december 12-től.

Megrendelésre utánvéttel postára is adjuk!

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók