Míg kabátot cserél Isten

2015.03.29. | Keresztszülők
Beszámoló a márciusi klubról
Tavaszi klubunkon Iancu Laura „Míg kabátot cserél Isten” című verses kötete kapcsán Deme Tamással beszélgetett élete nagy kérdéseiről. Kovács Krisztián sokoldalúságáról ismét megbizonyosodhattunk Észak-Amerikai úti beszámolója hallatán, és vendégünk volt a forrófalui Főnix hagyományőrző csoport, gazdag előadásával.

Iancu Laura magyarfalui születésű költőnővel legújabb verses kötetének bemutatása alkalmával beszélgetett Deme Tamás egyetemi docens, művelődéskutató, költő. A kötetlen, baráti beszélgetés közben – mint megszoktuk Laurától – nagyon komoly témák kerültek elő. Mindjárt a könyv címe: „Míg kabátot cserél Isten” is magyarázatra szorult. Általában az emberek értékrendjének váltogatását hasonlítja a költőnő a kabátcseréhez. Ahhoz, hogy az emberek tájékozódni tudjanak a világban a helyben élőkhöz kell kötődniük, mert akik sok helyre tartoznak, azok sehova sem tartoznak. Nagyon sokak esetében a szülőföld nem azonos a haza fogalmával. Különösen így van ez a moldvai magyaroknál. A haza ott van, ahol az este ér bennünket. Otthon című versében írja:„haza, hogy otthon érjen az este”. Kisboldogasszony napja című versében, ezt így fogalmazza meg: „Estére a fák is hazamennek”.

Deme Tamás rákérdezett a minket is foglalkoztató kérdésre: miért szomorúak Laura versei? Megkönnyebbül-e ha kiírja magából a bánatot. Laura válasza meglepő volt, nem könnyebbül meg, lehet, hogy játszik a tűzzel, mert még nem volt igazán nagy szenvedésben része. Úgy érzi, amit mások szenvedésnek látnak, az az ő értelmezésében komolyság. Őt így nevelték. Moldva egy fekete-fehér világ. Ez tükröződik verseiben is.

Valamennyi verséből sugárzik a mély hit. Mint általában a moldvai magyaroknál, az ő hitét is egy mitologikus, ószövetségi istenhit hatja át. A történelem során ezt a moldvai magyar közösséget végső soron magára hagyták. Voltak évszázadok, amikor egyedül az egyház figyelt az ott élő emberekre. Ahogyan az a történelemből ismert, az egyház maga is – Moldvában hangsúlyosan is – a büntető, kegyetlen Istent közvetített hívei felé. A Jézus-i örömhír alig-alig érezhető ki ebből a hitből. A szerető, gondviselő és az embert saját fiának tekintő Istent a moldvai magyarok a természet csodás működéséből, a saját életükben tapasztalt csodákból ismerték meg. A moldvai magyarok sajátos helyzete (gyengesége?), hogy az emberek és Isten között az egyház áll, alig mernek személyes kapcsolatba lépni Istennel. Nagy a szakadék a megtapasztalt és a tanult hit között. (Laura kutatási témája a magyarfalui emberek hitvilágának vizsgálata. )

Deme Tamásnak köszönhetően a komoly témák ellenére nagyon gyorsan elrepült az idő. A 2 éves Mártonka, Laura kisfia tudta, hogy jól kell viselkednie, ha édesanyja szerepel és végigaludta a beszélgetést. A szünetben Laura fáradhatatlanul dedikálta verses kötetét.

Programunk folytatása is nagyon érdekes volt: Kovács Krisztián pusztinai születésű zeneakadémista, újabb amerikai útjáról számolt be diaképek segítségével. Most a változatosság kedvéért Észak-Amerikában járt a Hencida népművészeti egyesülettel, ahol Ő furulyázott és az egész út során vezette a csoport kisbuszát.  Több ezer kilométert tettek meg az Egyesült Államok keleti partvidékén a floridai Sarasotatól Washingtonon keresztül New Yorkig. Mindenütt a kint élő magyarok gyermekeinek, unokáinak tartottak népzenei-néptánc tábort, hatalmas sikerrel.

Krisztián saját küzdelmeit láthatta viszont, amikor egy Amerikában élő kislány nem volt hajlandó megszólalni magyarul. Egyezséget kötöttek, hogy ha a kislány beszél magyarul, Krisztián is társalog vele angolul. A sűrű program során volt alkalmuk megismerkedni Amerika néhány nevezetességével. Többek között megnézték a washingtoni Fehér házat, bejutottak a Capitoliumba, és a zsúfolásig megtelt New York-i Times Square-en készült a flash mob-juk, ahol kalotaszegi legényest táncolt Krisztián, továbbá moldvai dallamokat furulyázott.

https://www.youtube.com/watch?v=91y3M0g_EM8&app=desktop

Nagyon örülünk, hogy  Krisztián, aki a moldvai oktatási programunk diákja volt, amellett, hogy tanulmányaival szépen halad, értékes, sok élményt adó utazásokban vesz részt. Büszkék vagyunk rá, keresztszülőjével, Kiss Melittával együtt.

Megemlékeztünk két kedves halottunkról: Erdélyi Zsuzsanna néprajztudós, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja, a nemzet művésze volt. Klubunk vendégeként néhány éve az apokrif imákról tartott előadást. Erdélyi Józsefné Katika, keresztszülő társunk, kosteleki falugazdaként fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy minél több keresztszülő támogassa a faluban magyarul tanuló gyermekeket. Isten nyugtassa őket! Egy perces néma felállással köszöntünk el tőlük.

A Vallási csoportunk Emerica nővér közbenjárására nagy értékű adományt kapott a Szent István Társulattól: 120 darab Hozsanna-kötetet. Erőst örvendünk, hogy Dr. Nyisztor Tinka kérése ezzel teljesült, így a pusztinai Szent István Egyesület együtt imádkozó asszonyai saját Hozsanna-kötetekhez jutottak. Ezután ezekből tanulhatnak. Jut belőle a többi faluba is, az oktatási programban résztvevő gyerekeknek is. Isten fizesse! Szeleczky Tünde 45. tagként csatlakozott a Vallási csoportunkhoz. A hagyományos húsvéti Közös Keresztúton már részt fog venni.

A klub végére jutott a forrófalui Főnix hagyományőrző egyesület gazdag énekes, táncos műsora. Sajnáljuk, hogy sűrű programjuk miatt csak későn jutottak el hozzánk, ezért csak a legkitartóbbak láthatták, hallhatták őket. De nagyon köszönjük, hogy gondoltak ránk. Reméljük, következő évi szereplésüket jobban meg tudjuk szervezni, és mindenki gyönyörködhet előadásukban!

Lejegyezte:

Büttner Sarolta
programszervező

2015.március 17.

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók