Moldvában jártunk

2016.07.02. | keresztszülők

MOLDVÁBAN JÁRTUNK

Május végén és július elején az AMMOA kurátorai, dr.Tampu Kiss Tatjana, dr. Horváth Sándor és dr. Legeza László elnök vezetésével felkerestek 14 moldvai oktatási helyszínt. A KEMCSE képviseletében elkísérte őket Pákozdi Judit az egyesület elnöke is. Tapasztalataikat az alábbiakban foglalták össze:

Személyi változások

Csíkszeredában találkoztunk az RMPSZ elnökével Burus-Siklódi Botonddal és tiszteletbeli elnökével Lászlófy Pállal. A baráti hangú beszélgetésen Burus-Siklódi Botond elmondta, hogy az oktatási programban idén is lesznek személyi változások, amit természetesként kell elfogadni egy ilyen nagy szervezetben. Oka részben, hogy van tanár, akit családi okok késztettek a távozásra: ilyen Ferencz András, aki visszatér Székelyföldre, helyére Bilibók Jenőt nevezik ki, mint főállású szakmai felügyelőt. Így ő nem fog tanítani. Más tanerők csak egy évre vállalták a tanítást, volt, aki nem tudott megbarátkozni a feladattal és a körülményekkel, és volt, aki nem felelt meg a szakmai követelményeknek.

Az új tanárok toborzására felkeresték Erdély jelentősebb tanárképző intézményeit , pályázatokat írtak ki. A létszámot eddig nem sikerült teljesen feltölteni, a keresés jelenleg még folyik.

Az RMPSZ álláspontja

A pedagógus szövetség számára könnyebb volna, ha az oktatási program anyagi költségeit teljes egészében a magyar állam fedezné, s a keresztszülők befizetéseit a táborok és rendezvények finanszírozására fordítanánk. Ezzel  az állásponttal nem értettünk egyet, mert a keresztszülőktől kezdetektől fogva a moldvai magyar nyelv oktatására  kértük a támogatást, ez a mozgalmunk „hívószava”. Ennek megváltoztatása alapjaiban érintené működésünket, a keresztszülők elvesztenék a magyar nyelv megőrzésének ügyében vetett hitüket, motiváltságukat. Nem valószínű, hogy más célokra továbbra is vállalnák a rendszeres anyagi támogatást. Az RMPSZ vezetői elfogadták érvelésünket.

Lészpeden a nem rég nyílt Kitty panzióban szálltunk meg, amely minden igényt kielégítő szolgáltatást nyújtott. Ajánljuk a Moldvába látogató keresztszülőknek, érdeklődőknek.

Iskolalátogatások Márton Attila oktatási koordinátor és Ferencz András szakfelügyelő vezetésével

Dumbravényben, Majzik Tamás tanár úr várt minket a bérelt ingatlanban, ami egyben a tanári lakás és az oktatás helyszíne is. A ház a legtöbb moldvai bérleményhez hasonlóan egyszerű, környezete szép, de nem ápolt, a tanterem jól felszerelt. Ottlétünk közben érkeztek gyerek az oktatásra, látszott, hogy szeretik a tanárukat, jó a kapcsolatuk. A mostoha körülmények miatt örvendetes, hogy a falugazda Vanczer Zsuzsa a dumbravényi keresztszülők és mások támogatásával, egy új alapítványon keresztül,új iskola épül egy közeli telken, amelyet a szomszéd család ajándékozott e célra. Az építkezés már folyik, az alapozás a vége felé jár, feltehetően őszre tető alá kerül az épület. A tervek szerint több célt fog szolgálni, iskola, óvoda, közösségi terem, tanári lakás is helyet kap benne. A vállalkozást nagyra tartjuk, őszinte elismerés illeti a létrehozóit, támogatóit.

Reméljük, hogy az új helyszín nem megosztani, hanem erősíteni fogja a moldvai magyar oktatás ügyét, s a keresztszülők rendszeres havi támogatása ezután is megérkezik az AMMOA számlájára, hiszen az eredeti szándék szerint nem az egyes oktatási helyszínek, hanem a teljes oktatási program támogatására szolgál. Jelenleg az a tapasztatunk, hogy a dumbravényi keresztszülők egy része nem fizeti a hozzájárulást, aminek a többi helyszín látja a kárát. Majzik Tamás elmondta, hogy nincs információja arról, hogy a keresztszülők az AMMOA vagy az új alapítványuk számlájára fizetik-e a havi támogatást. Hazaérkezésünk után kigyűjtöttük a dumbravényi keresztszülők befizetéseit.

Csík faluban Ferencz Gábor András tanár úr fogadott minket, Tuszai Orsolya tanárnő éppen órát tartott. Tájékoztatásuk szerint ide a házba 65 gyermek jár magyar órára. A ház az MCSMSZ tulajdonában van, állapota sok kívánnivalót hagy maga után, a tanterem felszerelése jó. A látogatásunkat megelőző napokban a nagy esőzés miatt a víz megállt az udvarban és nagy tócsák keletkeztek, amiben kacsák úszkáltak. A tanár úr megállapítása szerint „a kacsák már jól érzik itt magukat”. A tanárok viszont nem, ősszel mindketten visszatérnek Kolozsvárra. Az esőzések miatt a kút sem használható, a szomszédból hozzák a vizet, mindenképpen egy új mélyebb kútra lenne szükségük.

Külsőrekecsinben a Magyar házban, amely szintén az MCSMSZ tulajdona, és a tanári lakásokat, a tantermeket és három vendégszobát is magába foglalja, a tanárok, Mackós Piroska és Daczó Kinga vártak minket. Tájékoztatásuk szerint az állami magyar oktatásban 89, az iskolán kívüliben 79 gyermek vesz részt. A iskola jól felszerelt, tiszta, a kényelmes tanári lakások miatt is ideális helyszín, a tanárok mégis elmennek. Nem volt egyetértés közöttük. Mackós Piroska végleg elhagyja a programot, Daczó Kinga pedig Dumbravényben folytatja ősztől a tanítást. Felkerestük a hagyományőrzéssel foglalkozó Gyurka Valentint is. Szép, ápolt környezetben, családja körében találkoztunk vele. Valentin hagyományőrző munkája során népi együttest szervez, és igyekeznek a falu népét is összefogni. Szeretné, ha az új tanárok a faluban élő csángók közül kerülnének ki, állítja, hogy van rá alkalmas ember.

Bogdánfalvára előzetes értesítés nélkül érkeztünk és megdöbbentő kép fogadott minket. Nyika Zsuzsa tanárnő, aki kislányával él itt, megmutatta a házat, amely az összedőlés előtti állapotban van. A picinyke tanterem elhanyagolt, felszerelése hiányos. Ezt a helyet mindenképp el kell hagyni, a tanárnő azonban nem talál más kiadó bérleményt. A faluban a magyar oktatást ellenséges hangulat veszi körül…Szeretné folytatni az iskolai és iskolán kívüli magyar oktatást, ezért felvetette, hogy a szomszéd faluból járna át, de ez a távolság és a rossz időben járhatatlan utak miatt lehetetlen. Mindenképpen segítségre szorul. Ez az ügy nem tűr halasztást, ezt a velünk tartó Márton Attila is látta, bízunk benne, hogy a megoldás is rövidesen megszületik. A tanárnő sorsát figyelemmel fogjuk kísérni.

 

Trunkon délutáni foglalkozás közben leptük meg Botezatou Franciska tanárnőt. A gondozatlan udvaron vidám gyerekek ültek a padon és boldogan énekeltek nekünk. A bérelt ház az átlaghoz viszonyítva jó állapotú, fürdőszobás, de rendezetlen. A kedves, fiatal tanárnő jól érzi itt magát, a falugazdával, Dobozi Róberttel szoros kapcsolatban áll. A keresztszülőkkel viszont nem, ebben segítségére leszünk. Itt is elkelne önkéntes keresztszülői segítség a környezet rendbehozásához.

Diószénben a tanárok Ugron József és Nagy Annamária, a híresen rossz, bérelt ingatlant (eddig 17 tanár fordult itt meg a program során) nagyszerűen felújították, bevezették a vizet, kialakították és üzembe helyezték a pályázaton nyert fürdőszobát. A gyerekeknek az udvaron tiszta és rendbehozott árnyékszék áll rendelkezésre. Ha módunk lesz rá, szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogy külön fiú és lány helyiséget alakítsanak ki. Az árnyékszék megközelítéséhez járólapokra is szükség lenne, hogy az esős időben a sáros udvaron át lehessen kelni. A jól felszerelt tanterem az udvarból külön nyílik, a tanárnő éppen órát tartott. Mióta itt tanítanak, az elmaradozó gyerekek is visszatértek az oktatásba.

Pusztinán a Pusztinai Magyar Ház Alapítvány házában találkoztunk Bilibók Jenővel, akit ősztől új tanár vált a katedrán. Itt a jól felszerelt helyszínen az oktatás eredményesen folyik. A házban magyar óvoda is működik 35 kis- és középcsoportos csemetével. A faluban a gyerekszám csökken, mert sokan külföldre mennek dolgozni és magukkal viszik fiaikat, lányaikat is. Mátyás Mónika tanárnőtől érdeklődtünk az újonnan jelentkező keresztszülők keresztgyermekeinek kiválogatási gyakorlatáról. Tudja, hogy a keresztszülők elosztása aránytalan és azoknak a falvaknak javára billen, ahonnan a tanártól, illetve gyerekektől több jelentkező-bemutatkozó levél érkezik, de ő csak ezek alapján tud gyermeket választani. A jobb elosztás érdekében a tanároktól nagyobb aktivitásra van szükség. Ösztönözniük kell a gyerekeket a bemutatkozó levelek írására.

Pokolpatakon többszöri helyszínváltás után, új helyen folyik az iskolán kívüli magyar oktatás. A kicsi, de nagyon szépen rendbehozott és dekorált tanteremben Benke Pál és Legedy István várt minket. Közben szállingóztak a gyerekek is a délutáni oktatásra. Lelkesen énekeltek és furulyáztak. Jó hangulatú foglalkozásnak voltunk a tanúi. Biztatóan alakul a helyzet. Pokolpatak is jó példa arra, hogy nem szabad a nehézségek ellenére sem feladni egyetlen helyszínt sem.

Budán az új bérleményben kerestük fel Botezatu Victori tanárnőt. A ház viszonylag kényelmes, rendezett, kertje szépen gondozott, virágos. Érződik rajta a gazda „szeme és szeretete”. Itt is már megkezdték a pályázatból nyert fürdőszoba helyének kialakítását, a tanév kezdetére már működni fog. A tanárnő szeretne új keresztszülőket kapni, ezért több bemutatkozó levelet fog íratni a gyerekekkel.

Lábnyikban a ház, ahol az oktatás folyik az MCSMSZ tulajdonában áll. A tanárok Nagy Portik Katalin és Sipos Norbert véleménye szerint az iskolai és az iskolán kívüli oktatás jól halad Lábnyikban. A ház emeletén nagy, sok ágyas, „turista” szállás van, mellette egy helyiség, amibe a tanárok hagyományőrző kiállítást terveznek, amihez sok tárgy gyűlt már össze. Mind a szállás, mind a kiállítás rendezésében, a helyiségek felújításában, felszerelésében, támogatásra lenne szükségük. A nagyon jól szervezett lábnyiki keresztszülői csoport talán segítségükre lehetne ezekben is. A ház mögött az MCSMSZ faházakból és egy kiszolgáló valamint közösségi létesítményből álló telepe már-már használható állapotban van. Felszerelésükből azonban jó néhány dolog hiányzik, és a telek is elhanyagolt. Erről találkozásunkkor beszéltünk az MCSMSZ vezetőivel.

Magyarfaluban az óvoda épületében működő tantermeket néztük meg Puskás Annamária és Kiss Csaba tanárokkal. Az épület állapota jó, a tantermek tágasak és jól felszereltek. A házhoz nagy, gondozott füves terület tartozik, amit focipályaként is használnak. A ház mögött külön fiú és lány WC kialakítása folyik. Éppen a folyóvíz bevezetésén munkálkodnak. A tanárok eredményes, a falu lakosai által is elismert tevékenységet folytatnak, jó a viszonyuk a helyi elöljárókkal is. Felkerestük a hagyományőrzéssel megbízott Bogdán Klára nénit is otthonában. A tanárokhoz fűződő baráti viszonya egészen biztosan hozzájárul a sikeres közös munkához.

Hazafelé egy üdvözlés erejéig felkerestük a falu polgármesterét, aki örömmel fogadta látogatásunkat és arról biztosított mindnyájunkat, hogy az MCSMSZ tulajdonában álló Gyermekek Házát érintő engedélyek ügyében a jövőben haladéktalanul eljár és pozitív döntéseket fog hozni.

Rácsilán az épület jó állapotú. tágas, jól felszerelt. A földszinten Márton Attila és a Ferencz András munkájához külön iroda áll rendelkezésre, és itt folyik az oktatás is. Az emeleti szobákban 12 vendég elhelyezésére van lehetőség. Közös fürdőszoba használattal. A vendégfogadáshoz egységes ágyneműre lenne szükségük. A KEMCSE ígéretet tett ezek beszerzésére. A kert példaszerűen gondozott, fásított, füvesített, kis konyhakert is van benne.

Lészpeden csak késő este jutott rá idő, hogy az iskolába bepillantsunk. Ez a legrégebbi moldvai magyar oktatási helyszín, ahol még Kallós Zoltán is tanított. A tanterem rendkívül jól felszerelt, még kis néprajzi gyűjteménynek is otthont ad.

Találkozás az MCSMSZ képviselőivel

Magyarfaluban rövid baráti megbeszélést tartottunk az MCSMSZ vezetőivel, ott volt Pogár László elnök, Ferencz Éva és Kovács Melánia is.

Érdeklődtünk a lábnyiki telep működtetésének terveiről. Elmondták az üzemeltetésről, a szállások működtetéséről egészen a fű kaszálásáig szervezetüknek kell gondoskodnia, a feladat elvégzésére azonban még nincs személyzetük, szeretnének a tanárokkal együttműködni, de ennek feltételeiben még nem tudtak megállapodni. A megnyitást már idén nyárra tervezik. A sok vendég befogadására alkalmas tábor jó lehetőség lenne, nem csak gyerekcsoportok, hanem  idelátogató  keresztszülők befogadására is.

A Gyermekek Háza építése áll. Az AMMOA elnöke ígéretet tett egy intenzív lobbizásra a ház továbbépítési költségeinek előteremtésére.

Beszélgetések Márton Attilával

Látogatásunk alatt sok mindenről szó esett. A legfrissebb és a keresztszülőket  is érintő ügy, hogy a húsvéti csomagok nem érkeztek meg időben, illetve érkezésükről nem kaptunk csak részben értesítést. Márton Attila és Ferencz András egybehangzóan állítják, hogy amint a csomagok megérkeznek Gyergyószentmiklósra, ők azonnal elhozzák Lészpedre, listázzák és kiosztják. Valahol hiba van a gépezetben. Ez ügyben ismételten tárgyalnunk kell a Smart vezetőjével, annak tudatában, hogy tevékenységükkel felmérhetetlen segítséget nyújtanak a keresztszülőknek. A húsvéti csomagok közben megérkeztek, teljes listájukat a KEMCSE honlapjára feltettük.

Márton Attila jogosan észrevételezte, hogy a mi szervezeteink elsősorban a hátrányos helyzetű helyszínek megsegítésére törekednek, így a jól teljesítő tanárok hátrányt szenvednek. Az esélyegyenlőség szem előtt tartásával megfontolandó, hogy a kiemelkedő teljesítményű tanárokat valamilyen módon kiemelten jutalmazzuk, munkájukat jobban elismerjük.

Márton Attila ismét felvetette, hogy a tanárok egy része a keresztszülő-tanár találkozó helyett a különböző magyarországi városokban helyi keresztszülő találkozót, toborzást tartana eredményesebbnek. Miután ez a javaslat is többször elhangzott, a következő klubon kikérjük a rendezők és a keresztszülők véleményét.

Szó esett a nyári táborokról is. Olyan sokat vettek tervbe, hogy néhány meghívást már le is kellett mondaniuk. A megvalósuló táborok listáját elküldik, hogy a honlapunkra feltegyük.

Összeállította: Pákozdi Judit és Legeza László

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók