Moldvai népdalok, emlékezések szárnyán

2015.11.30. | Keresztszülők

Beszámoló a novemberi klubdélutánról

Számunkra 2015. november 14-e nemcsak a szörnyű párizsi terrorcselekményt fogja eszünkbe juttatni, hanem egy nagyon színvonalas klubdélutánt is, amit két fiatal hölgynek köszönhetünk: Diósi Feliciának és Takács Évának.

Először elnöknőnk, Pákozdi Judit ismertette az aktuális híreket. A december elején megjelenő Csángó magyar legendák című könyvünk tartalmát, amelyet Iancu Laura állított össze önzetlen munkával, Albertné Révay Rita mutatta be vetített képek kíséretében. Akik előrendelnek a kiadványból, kedvezményes áron, 2000 Ft-ért kaphatják majd meg a decemberi klubdélutánunkon. Örömmel tapasztaltuk, hogy a keresztszülőink érdeklődését felkeltette a bemutató, és sokan leadták az előrendelésüket.

Ezt követően Willemse Jolanda alelnök ismételten felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a moldvai oktatás diákjai számára gyűjtött csomagok leadási helye megváltozott. Továbbra is az APC SMART ELECTRONIC Kft-hez kell eljuttatni a csomagokat, de az új telephelyükre, amelynek a címe: 1044 Budapest, Óradna u. 2/b. Reméljük az idén kevesebb probléma lesz a csomagok Moldvába juttatása körül.

Gondos Béla kért szót ezt követően, aki előző nap érkezett meg Moldvából. Az immár hagyományos népfőiskolai oktatásban vett részt, mely a csángó felnőttek körében érdeklődésre számot tartó témákat ölelte fel. Megemlítette, hogy előadó körútjuk során több olyan faluban jártak, ahol nagyon jó a magyar nyelv állapota, de nincs magyar oktatás. Ezt mi is fájlaljuk, de sajnos a szűkös anyagiak miatt egyelőre nem tud tovább terjeszkedni a magyar oktatási program.

Ezután következett Takács Éva népdalénekes Szegedről. A Zeneakadémián több diplomát szerzett előadó (népi ének előadói és tanári, valamint citera- koboz-tekerő hangszereken) moldvai dalokat gyűjtött csokorba, amelyeket kobozzal kísért.  A nagy átéléssel előadott dalok olyan sikert arattak, hogy az ismertebb dallamokat a jelenlévők együtt énekelték Évával. Jó volt hallani, hogy a fiatal előadó mennyire elkötelezettje a népdaléneklésnek. Ez nem véletlen, hiszen Éva hivatásának tartja a magyar népdalkincs népszerűsítését, a népdal, népzene oktatását. Meggyőződése, hogy a népdalnak meghatározó szerepe van az egyéniség kifejlődésében, az emberi közösségek formálódásában. Fontosnak tartja az eredeti népzene közvetítését, és ebben a tanítás elengedhetetlenül fontos feladat. Célja, hogy minél többen megismerjék a népdalt, és minél többen legyenek olyanok, akik sajátjukként éneklik azokat. Jelenleg a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézményben és a szegedi Vántus István Zenekonzervatóriumban tanít citerát és népi éneket. E mellett a „Gyimesektől Párizsig” című előadásokon, könyvbemutatókon, egyházi eseményeken, történelmi megemlékezéseken, a legkülönbözőbb helyszíneken, CD-n, rádióban, televízióban több száz alkalommal mutatta be a magyar népdal páratlan értékű szépségét. Tapasztalatai szerint a népdal minden korosztálynál kedvező fogadtatásra talál, és hangsúlyozottan érvényes ez a külföldiekre is. Több alkalommal állított össze népzenei műsort a Csángó Rádió számára. Munkája eredményes, 2005-ben megkapta a Magyar Kórusok, Zenekarok, és Népi Együttesek Szövetségének Aranypáva díját, 2009-ben pedig „a magyar népdalkincs népszerűsítéséért” elnyerte a Magyar Kultúra Apródja címet. Mindemellett gyűjtő munkát is végez. Lehetősége volt a moldvai Kelgyeszten, otthonában meglátogatni Keláru Agáta nénit, akinek énekeit és imádságait magnetofonra rögzítette. A klubra elhozta egy CD-jét: Vágyódva hív szívem  címmel, ami magyar egyházi énekeket tartalmaz. Köszönjük Évának, hogy rengeteg elfoglaltsága mellett eljött hozzánk, és gyönyörű műsorával megörvendeztetett bennünket. Kívánjuk, hogy továbbra is ilyen töretlen lelkesedéssel végezze sokoldalú munkáját!

Majd ismét tanultunk László Ildikótól egy szép moldvai népdalt. Hangfelvétel is készült erről, Szentes Lászlónak köszönhetően, amely a honlapunkon, a tanult népdalszövegek közötti, ide kattintva hallgatható meg.

Ezt követően, a lujzikalagori születésű Diósi (Gábor) Felícia mutatta be a Csángó élet című második könyvét, ami ősbemutató volt. (Az első könyve Csángó vagyok címmel jelent meg, és három kiadást ért meg eddig.)  A legújabb divat szerint öltözködő Felícia ízig-vérig fiatal modern nő, de mikor elkezdte olvasni könyvének részleteit megelevenítette azt a moldvai világot, amiben felnőtt. Nagycsaládba született, hetedik gyerekként a tízből, nagy szeretetben és szegénységben éltek. De ezt nem érezték, mert mindenki hasonlóan szegény volt körülöttük. Ma már szétszóródtak a testvérek a világban, de a gyerekkori szoros kapcsolat máig összefűzi őket. Gyönyörűen ír édesanyjáról, aki számunkra elképzelhetetlenül sokat dolgozott. Egy március 8-ai ünnep kapcsán felidézi, hogy milyen izgalommal készítették kis ajándékaikat Édesanyjuknak, majd sorba álltak és mindenki átadta a meglepetést, verset mondott, énekelt. De a legfontosabb az ölelés volt, amit kaptak egyenként, mert a családban nem volt divat a szeretet ily módon való kifejezése. Ezt a kincset őrizték egy éven át, a következő alkalomig. Megható volt a Norma című elbeszélése, amiben azt írja le, hogy testvérei mentek dolgozni a várandós Édesanya helyett. Két gyermek egy felnőtt munkabérét tudta megkeresni akkoriban a kukoricaföldön.

Felícia gyermekei, ha szeretnének hallani édesanyjuk gyerekkoráról, kérik, hogy meséljen egy „népmesét”. Ők, akik Budapesten élnek, már nem tudják elképzelni, hogy ezek a történetek az ő anyukájukkal estek meg. Leír egy mai születésnapi zsúrt, ahol ugyanabból a rózsaszín pohárból szeretne két kislány inni. Felícia visszaemlékszik, hogy ők testvéreivel egy pléhbögréből sorban ittak vizet, és az milyen jól esett. Talán ez a történet érzékelteti, hogy milyen fontos volt megírni Felíciának a könyvét, mert a következő generáció, már népmesének érzékeli a nem is régi valóságot. Rendkívül fontos a könyv nyelvezete, ahogyan Felícia megörökíti a lujzikalagori csángó nyelvjárást. Szótárt is mellékel az érthetőség segítésére. Nagyon eltér az egyes csángó falvak szóhasználata egymástól. Jó lenne, ha más települések szavai, beszédmódja is így megőrződne. Köszönjük Felíciának, hogy könyve bemutatásával egy szép estét szerzett nekünk. Várjuk a folytatást, mert Ő is úgy érzi, hogy „Még sok minden van, ami mocorog bennem”. A felolvasás végén Felícia fáradhatatlanul dedikálta könyveit. Csángó övből, bernécből készült könyvjelzőket is hozott.

Az este végén előadóink megajándékozták egymást CD-jükkel, illetve könyvükkel. Mi keresztszülők pedig nagy örömmel beszélgettünk az itt továbbtanuló diákokkal, az előadóinkkal és egymással.

Lejegyezte:

Büttner Sarolta,
Kemcse  programkoordinátor

Fotó: Prekrit Judit

 

 

          

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók