A moldvai népzenekutatás múltjáról és az oktatás jelenéről: beszámoló a 2015. évi októberi klubról

2015.10.26. | Keresztszülők

Ezúttal vendégünk Pávai István erdélyi származású népzenekutató volt, aki mesteréről, Jagamas János népzenekutatóról tartott érdekfeszítő, képekkel, zenével aláfestett előadást, de Moldvából eljöttek az oktatási program képviselői: Ferencz András, Bilibók Jenő tanfelügyelők is. Részletesen beszámoltak az oktatási év indításának eseményeiről, a tervekről és a változásokról.

A klubdélutánt hagyományosan László Ildikó moldvai énekekkel nyitotta meg. Ezt követően, elnökünk Pákozdi Judit felhívta a figyelmet a karácsonyi csomagküldés közeledtére és néhány fontos tudnivalóra. A csomagok leadási helye megváltozott, (mint erről itt a honlapunkon és a Hírlevélben is beszámoltunk), az ideje pedig november 27-vel lezárul. Ez azt jelenti, hogy azokat a csomagokat tudják nagy biztonsággal kiszállítani karácsonyig a falvakban tanuló gyermekeknek, akik november végéig leadják azokat. Bejelentettük azt is, hogy a közreműködésünkkel készül a Csángómagyar legendárium. Reméljük, Karácsonyra meg is jelenik!

Az elmúlt évben 45 új keresztszülő csatlakozott egyesületünkhöz. Nevüket felolvastuk, közülük nyolcan meg is jelentek a klubon. Nagyon örülünk, hogy ők is fontosnak tartják a magyar oktatás ügyét Moldvában. Jó munkát kívánunk nekik, reméljük sok örömük lesz keresztgyermekükben! Ezt követően Pávai István, a budapesti Zenetudományi Intézet főmunkatársa előadást tartottJagamas János népzenekutatóról, akinek a tanítványa volt, s akinek jelentős munkásságát eddig közülünk kevesen ismerték. Részletes ismertetését beszámolónk végén olvashatják. A hatalmas anyagot tartalmazó DVD-t mutatta be most a tanítvány, Pávai István. A keresztszülők kérésére megszólaltatott énekes, hangszeres felvételeket, különböző településekről. A zenei anyag gyűjtésén kívül, minden egyes felvétel mellé csatolt egy kartont is Jagamas János, amire néprajzi megfigyeléseit jegyezte fel. Nagyon fontos lesz a jövőben ezen a DVD-n található hangzó anyag, többek között azért is, mert eredeti adatközlőktől tanulhatnak majd róla a moldvai magyar oktatás kisdiákjai is. Moldvai vendégeink, az oktatási program képviselői is megragadták az alkalmat, hogy Pávai István segítségét kérjék, hogy hozzáférjenek a dalokhoz. Örülünk, hogy ez a tudományos munka nagy hiányt pótolva közvetlenül hasznosul a mindennapi oktatásban.

A program második részében Ferencz András és Bilibók Jenő a magyar oktatási program szakfelügyelői ismertették a 2015/16-os tanév indulásával kapcsolatos változásokat. Nagy öröm, hogy minden helyszínen van pedagógus. Több faluban a nagy gyermeklétszám indokolná két tanító jelenlétét, de erre még várni kell. Tovább folytatódott az RMPSZ fontos célkitűzésének a megvalósítása, hogy a magyar oktatás kerüljön be az iskolákba, nagymértékben növelve annak elfogadottságát. Bilibók Jenő bemutatta diaképeken az egyes helyszíneken tanító régi és új tanárokat. Öröm volt látni, hogy néhány oktatási helyszín megújult, de még bőven van javítani való. Rengeteg program, verseny lesz az új tanévben, s mivel ezek időpontja és helyszíne már kialakult, reméljük a KEMCSE vezetősége és a keresztszülők is részt tudnak venni ezeken. Fontosnak tartjuk, hogy első kézből legyen információnk keresztgyermekeink tanulmányi előrehaladásáról.

Összejövetelünk végén a Keresztszülők kérdésekkel bombázták a Moldvából érkezett vendégeinket. Nagy szükség van ezekre a találkozásokra, mert így kaphatnak az érdeklődők hiteles információkat keresztgyerekükről és a pedagógusokról.

Lejegyezte:
Büttner Sarolta programfelelős
Fotók: Prekrit Judit

 

Jagamas János a Kolozsvár melletti Désről származott, a középiskolát a Kolozsvári Római Katolikus Főgimnáziumban végezte, zenei tanulmányait a kolozsvári zenekonzervatóriumban kezdte, a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán folytatta, többek között Kodály Zoltán tanítványaként. Közben tanított a román lakosságú Alőrön, ahol először gyűjtött népdalt, majd óvónőképzői zenetanárként, magán-zenekonzervatóriumi igazgatóként dolgozott Kolozsvárt. 1949˗1960 között a Román Akadémia kolozsvári Folklór Intézetének tudományos főkutatója volt. 1949-től a Magyar Zenekonzervatórium, majd annak megszüntetése után a kolozsvári Zenekonzervatórium adjunktusa, később docense volt nyugdíjazásáig. Vikár Béla, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Domokos Pál Péter és mások erdélyi és moldvai terepmunkáját folytatva fontos gyűjtéseket végzett a Fekete-Körös völgyében, Kalotaszegen, a Mezőségen, a Nagy-Szamos, a Felső-Maros, az udvarhelyszéki, gyergyói és csíki székelyek, valamint a moldvai, gyimesi és barcasági csángók körében. Mintegy 6000 népi dallam gyűjtőjeként és dallamlejegyzéseinek tökélye révén is a Bartók utáni délkelet-európai népzenekutatók kiválóságai között a helye.

A Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívuma, az MTA BTK Zenetudományi Intézet és a Hagyományok Háza több éves közreműködésének eredményeként 2014 decemberében egy páratlan, zömében ismeretlen népzenei gyűjtemény került kiadásra könyv és DVD-ROM formájában, három nyelven (magyar, román, angol), Pávai István és munkatársai gondozásában. A gyűjtemény az 1940˗50-es években keletkezett, és többségében romániai magyar népzenét tartalmaz számos eddig feltáratlan területről, sőt olyanokról is, amelyeket a későbbi gyűjtések sem érintettek. A gyűjtéseket Kodály tanítványa, Jagamas János végezte a Kolozsvári Folklór Archívum munkatársaként, olyan időszakban, amikor magyarországi gyűjtők nem mehettek Romániába. Ott meg rajta kívül csak az általa irányított kis létszámú munkacsoport foglalkozott ilyen munkával. Jagamas gyűjtéseinek alig 5%-a jelent meg eddig kotta formájában, a hangzó felvételek – köztük mintegy 850 hangszeres dallam – most kerülnek első alkalommal a nyilvánosság elé, hiszen Jagamas János gyűjtéseiből hangzó kiadvány még sosem készült. A kiadványon összesen 7236 dallamváltozat, 3038 hang-klip, 9512 kéziratoldal, 16 fotó található. A kiadvány megjelenésével nagy űrt pótol a népzenekutatásban, hiszen átfogó képet nyújt Jagamas János népzenekutatói munkásságáról, és elérhetővé tesz a tudományos kutatás és a népzene iránti társadalmi érdeklődés (táncház, színpadi néptánc) számára egy eddig teljesen ismeretlen, páratlan értékű dallamanyagot.

A Hagyományok Háza honlapján tájékozódhatunk résztesebben minderről: http://www.hagyomanyokhaza.hu/page/11861/

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók