Moldvai oktatásról és civilekről - vendégekkel

2012.04.23. | Keresztszülők
Tudósítás a 2012-es év áprilisi klubdélutánjáról
Húsvéti csokorral és nyitott szívvel gyülekeztünk az áprilisi klubdélutánunkra, hogy meghallgathassuk a legújabb híreket a moldvai magyar oktatással kapcsolatban a legilletékesebbtől, Márton Attila lészpedi tanár úrtól, aki februártól a csángó oktatási program koordinátoraként is tevékenykedik, valamint azért is, hogy megismerhessük két civil szervezet karitatív munkáját, hátha tudunk újabb ötleteket kapni tőlük, vagy a jövőben együtt munkálkodni velük a moldvai magyarok érdekében.

Willemse Jolanda alelnökünk köszöntötte a jelenlevőket, aki Pákozdi Judit elnök betegsége miatt vállalta magára a háziasszony szerepét. A sok keresztszülő és érdeklődő között nagy örömünkre üdvözölhettük a moldvai csángó-magyarok egyik képviselőjét is, Szőcs Annát, valamint Tarnai Imre atyát, Nagyoroszi plébánosát is, aki a keresztszülőtársunk is. Hamarosan a gyémántmiséjét fogja celebrálni. Nagy tapssal köszöntöttük őt.

Elsőként Márton Attila kezdte a beszámolóját, mivel még aznap délután indult haza a vonata Moldvába. Hálásan köszönjük neki ezúton is, hogy szakított időt ránk, és a keresztszülőket tájékoztatta a legújabb oktatási hírekről. „A struktúra, a gerinc jó – mondta - Fontos, hogy a gyerekek zökkenőmentesen tanulhassanak minden faluban, és a problémákból lehetőleg semmit se érzékeljenek.” Ez a keresztszülők vágyaival is megegyezik. Beszámolt a sikeresen megtartott magyar tantárgyversenyekről is, ahol a gyerekek nagyon jól szerepeltek. A húsvéti csomagok is rendben kiérkeztek. (A keresztszülők tájékoztatására majd a honlapunkra is felkerül ennek a nyilvántartása.) Megtudtuk, hogy Borus Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke megerősítette budapesti tárgyalásai során, hogy augusztus végéig vállalják az oktatási programot, és a megnyugtató jövőről is tárgyalnak. A tanárok a fizetésüket már időben megkapják a közvetítésükkel. Mindannyian, a tanárokkal együtt a legfontosabbnak a moldvai magyar oktatás folytatását tartják, ahogyan mi magunk is. Április 27-én lesz az MCSMSZ küldöttgyűlése. Érdemben majd ez után lehet a párbeszédet folytatni és a jövőt kiépíteni az új vezetőséggel és minden érdekelttel. Végül válaszolt Márton Attila a jelenlévők kérdéseire is. Egy kis úti-csomaggal és nagy tapssal elköszöntünk tőle.

Rövid szünet után először a Bokor Közösség képviseletében Vinczéné Géczi Gabriella előadását hallgathattuk meg a munkájukról. Elmondta egy vetített-képes előadás keretében, hogy a Bokor katolikus gyökerű, a jézusi szeretet-eszményt képviselő emberek testvéri közössége, erkölcsi megújulási mozgalma. Elsősorban a szociális tevékenységüket mutatta be, amelynek az anyagi alapját is a közösség tagjai adják össze, akik maguk is kispénzű, nagycsaládos emberek. Megtudtuk azt is, hogy neki tíz gyermeke van! Keresztény küldetésük szellemében a hármas céljuk: hazai rászorulók, határon túli magyarok, harmadik világ szegényeinek segítése. Elsődleges szempontjuk, hogy képessé váljanak az öngondoskodásra. Indiában, Kárpátalján, még Moldvában is segítettek. Az árvízkárosultak mellett fogyatékosokat és a hazai romákat is nagy hatásfokkal támogatják. Sokrétű tevékenységeik során erőt adó tapasztalatokkal gazdagodtak. „Érdemes kockázatokat is vállalni. A jó Istent nem lehet felülmúlni. Mindig sokkal nagyobb örömöt éltünk át, mint amilyen nehézségeket.” – mondta Vinczéné Géczi Gabriella befejezésül.

 

Őt követte Vágujhelyi Pál, aki a Budakeszi Római Katolikus Egyházközség Karitász Csoportja tevékenységéről beszélt: a programjaikról és az éves működésük anyagi hátteréről is (például adventi krumpli-ebédről, vagy a helyi művészek jótékonysági kiállításáról). A támogatott célcsoportjaik a helyi idősek, nagycsaládosok, hajléktalanok, rossz anyagi körülmények között élő egyedülállók, de a Karitász csoport önkéntesei segítik a helyi Önkormányzat szociális munkáját is, és az összegyűjtött adományokat eljuttatják vidékre és a határon túlra is a rászorulókhoz. Szeretet, szaktudás és szervezettség kell a karitatív munkához. Megemlítette, hogy a mi keresztszülő-programunk is hasonló az övékhez: „Ebben az életben nem tehetünk nagy dolgokat, csak kicsiket, de azokat nagy szeretettel” – idézte Teréz anya szavait. Nagy tapssal és a „Mi falunkban csángók laknak” c. könyv egy-egy példányával köszöntük meg kedves vendégeinknek a szavaikat.

oOoOo

A klubdélután végén Erős Ildikó falugazda a nyári táborukat elősegítő jótékonysági estjükről beszélt, aminek támogatását hálásan fogadjuk mindenkitől. Ld. a részleteket:

 

http://www.keresztszulok.hu/meghivo_jotekonysagi_estre_2012_aprilis

 

oOoOo

Ezúton is megköszönjük keresztszülőtársainknak, Prekrit Juditnak és Szőts Lászlónak, hogy most is a fotóikkal megörökítették az eseményeket. A moldvai magyarok szavaival köszönjük nekik: „Isten fizesse!”

 

Májusban kihelyezett klubdélután keretében részt veszünk a "Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák, moldvai csángók" budapesti konferenciáján, amelyre minden keresztszülőt várnak. Helyszín: Magyarság Háza (1014 Budapest, Szentháromság tér 6.) Időpont: 2012. május 11, péntek – 9,50-19,10 óra között, és 2012. május 12, szombat – 10-17,30 óra között

Június 9-én a nyári szünet előtti utolsó klubdélutánunk vendége Diósi (Gábor) Felicia lesz, lujzikalagori születésű csángó írónő. Megtekintjük vele együtt a Duna TV róla szóló riportfilmjét, aztán elmeséli a gyerekkora és az életútja fontosabb eseményeit, és felolvas a könyvéből is. Beszélgethetünk vele. A könyvét is dedikálni fogja a számunkra.

Szeretettel várunk mindenkit!

Lejegyezte:

Albertné Révay Rita vallási és hagyományőrzési felelős,

Prekrit Judit és Szőts László fotóival

2012-04-14

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók