Moldváról - Moldva új doktorával

2012.03.22. | Albertné Révay Rita
Tudósítás a 2012-es év márciusi klubdélutánjáról
A márciusi szép napsütésben moldvai magyar barátainkkal, keresztszülőkkel és érdeklődőkkel találkozhattunk a klubdélutánunkon. Pákozdi Judit elnökünk szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és beszámolt a legfrissebb eseményekről és válaszolt a felmerülő kérdésekre. Ld. a legújabb eseményekről:  http://itthon.transindex.ro/?cikk=16787

Nagy örömmel üdvözölhettük köreinkben a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület vezetőit: az elnökét, P.Jáki Sándor Teodóz atyát, díszvendégünket, Dr.Iancu Laurát, valamint előadóinkat: Bogdán Tibort, Gondos Bélát és László Ildikót.

Először szerény, de bensőséges keretek között gratuláltunk Iancu Laurának, Magyarfalu első nagydoktorának, aki 2012 február 17-én sikeresen megvédte SUMMA CUM LAUDE a Pécsi Tudományegyetemen a „Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban” c. doktori disszertációját. Még soha nem készült egy faluról ilyen összefoglaló munka!

 

Ld. http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=9039

Szívből jövő szavakkal, apró tárgyakkal és muzsikával köszöntöttük őt: virágcsokorral és egy kis könyvecskével, amelyben Bogdán Tibor magyarfalusi nyelvjárásban írt köszöntése mellett a mi gratulációnk is szerepelt a jelen lévők aláírásával. Az üres oldalakra pedig kértük, hogy a doktori címe után írandó verseit írja majd bele.

Iancu Laura meghatottan köszönte meg az ünneplést: „Megtartó erő ez a szeretet, amely szárnyakat ad! Mindegyikünk élete jól mutatja ezt, ha az övéi között élhet. A bizalomra és a folytatásra nagy szükség van!” -  mondta többek között. Teodóz atya jelen volt a védésen. Hosszan méltatta Laura kiemelkedő teljesítményét, és átadta neki a Lakatos Demeter Egyesület nevében is a Szent László Herma 400 éve Győrött című gyönyörű könyv egy példányát. Ezek után furulyaszóval köszöntötték őt a moldvai magyarok nevében is Kovács Krisztián és az öccse, Gábor, valamint a Berka Együttes vezetője, Endrődi Szabolcs is, aki négyszer volt eddig Magyarfaluban és régi jó ismerőseként szeretettel köszöntötte ő is Laurát.

Képzeletbeli utazást tehettünk ezek után az ezeréves határtól kezdve végig a moldvai falvakon át.  A „Naputánjáró” társasjáték pályája alapján elindultunk Gyimesfelsőlokról, és a falvak között, képekkel, dalokkal képzeletbeli utazást tettünk.  Megemlékeztünk Szabófalváról (Lakatos Demeter szülőfaluja és sírja őrzője), Kelgyes, Lujzikalagor, Trunk nevezetességeiről és dalairól, Forrófalva és Nagypatak közös temetőjéről és gyönyörű, 1438-ból származó fatemplomáról és más falvakról (Csíkfalu, Külsőrekecsin, Lábnyik, Magyarfalu, Vizánta, stb.) valamint fontos eseményekről, a Kácsikai búcsúról. Gondos Béla és Bogdán Tibor beszámolt a csángóföldi Népfőiskola első tapasztalatairól, előadásairól, amelyeket különböző témakörökben tartottak felnőttek részére. László Ildikó közben a falvakból gyűjtött imádságokat és énekeket adta elő. Utakat is szerveznek a faluturizmus fellendítésére. Minket is várnak. Az idő rövidsége miatt ősszel folytatják majd az előadásukat az újabb hírekkel kiegészítve. Köszönjük és visszavárjuk őket!

Sok eseménnyel tarkított klubdélutánunkon vendégeket is köszönthettünk, akik fontos híreket osztottak meg velünk. Kunsági Júlia, Göttingenben élő énekesnő decemberben ökumenikus jótékonysági dalestet fog tartani a moldvai magyarok számára, amelyre fővédnököknek püspököket fog felkérni, s  tervei szerint a Duna TV is közvetít majd.

Miskolczi Endre, a Prestige Travel képviselője, aki szintén moldvai turistautakat szervez, a keresztszülők számára kedvezményes részvételi lehetőséget ajánlott fel. Idén egyesületünknek is módja adódott arra, hogy elősegíthessük a keresztszülők kiutazását keresztgyerekeik és családjuk  személyes megismerésére.  Ld. a részleteket:

http://www.keresztszulok.hu/kedvezmenyes_utazas_csangofoldre_keresztszuloknek

Gondos Bélával egyeztetve évente több úttal teszik majd lehetővé, hogy minél többen eljuthassunk Moldvába.

A legközelebbi fontos esemény a hagyományaink szerint megrendezésre kerülő Közös Keresztút lesz március 23-án pénteken a Rákosligeti templomban moldvai magyar testvéreinkkel együtt, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Ld. a részleteket:

http://www.keresztszulok.hu/meghivo_kozos_keresztutra2012marc23

Lejegyezte:

Albertné Révay Rita
hagyományőrzési felelős,

Prekrit Judit és Szőts László

fotóival

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók