2015. nyári programok a Szeret-Klézse Alapítványnál

2015.12.09. | Keresztszülők

Már pár éve együttműködve más civil szervezetekkel, évről évre szervezünk programokat a Szeret- Klézse Alapítvány székházában.

A programjainkban mindig együttműködött és segített a résztvevőknek és szervezőknek Duma Daniel, László István, más klézsei lakosok és én magam is, akik egy időben a RMPSZ oktatási programjában is dolgozunk. Így könnyebb volt bevonni azokat a gyerekeket és szüleiket, akik részt vesznek a magyar nyelv tanulásában.

Mindegyik programban más-más személy vett részt, hisz nemcsak a hajlandóság kell mindenhez, hanem a tehetség is, ahogy például a hangszerek oktatásánál.

Voltak egy-két hetes programjaink, és voltak alkalmi programok is, valamint állandó programok, informatika vagy turizmus

 

- Csángók hangszerek oktatási tábora

 

A program 2015 július második hetétől kezdődött, és 23-ig tartott. Ezalatt több hangszeren is folyt az oktatás: koboz, hegedű, dob, furulya, kavál, doromb, citera és más jellegzetes hangszereken.

Az említett tevékenységet már három éve együtt szervezzük Kilián Imre egyetemi tanárral, zenei oktatóval, aki a Pécsi Tudományegyetem egyik tanára, valamint Szénásiné Kilián Hedvig hegedűtanárral (Budapest V. kerületi állami zeneiskola). Ők és a híres Legedi László István, valamint a dorombon játszó klézseiek is oktattak.

A program jobb működésének érdekében Kilián tanár úr beszervezte Juhász Judit énekest, és a dobos-dorombos Józsi bátyánkat, ahogy a gyerekek őt nevezték.

A kijelölt programban részt vettek különböző csoportok, amelyeket 5-6 személyesreosztottunk fel. A program ideje alatt több mint 50 személy vett részt.

A program végén mindegyik tanuló le tudott játszani pár dallamot a kobozos csapatoknál, valamint a hegedűs csapatoknál is együtt az oktatóval. A résztvevők klézseiek, Alexandrináról, Tyúkszerről és Pokolpatakról jöttek. Mindegyik résztvevő kottás füzetet és DVD-n lévő oktatási leckéket kapott, hogy tudja ezeket folytatni otthon is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrás Incze János Napok

 

Petrás Incze János Napokat több mint 12 éve tartunk, és több mint 14 éve rekviemet, megemlékezést is szervezünk a Szent Ferenc templomban. A program két napig tartott az idén. Július 22-én emlékezést szerveztünk a gyerekeknek, és a második nap, július 23-án reggel a Csángó Tanács Kerekasztala zajlott le.

Idén az Ipoly Arnold Népfőiskola részéről, és más magyarországi szervezetekkel együtt is részt vettek. Harangozó Imre tartott előadást páter Petrás Incze János életéről. A továbbiakban elhangzott Gyöngyössy Lajos előadása, aki a Keresztszülők Egyesületének vallási csoportjában tevékenykedik.

Szálka János ferences szerzetes, aki a iasi püspökség területéről jött, megismerkedett tevékenységünkkel, és kifejezte örömét, hogy részt tudott venni a rendezvényünkön.

Továbbiakban előadást tartottak:

- Forrófalvi Phoenix Egyesület

- Külsőrekecsinyért Egyesület,

- Szeret- Klézse Alapítvány,

- Csángó Rádió képviselői, és a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének előadására is sor került.

A délutáni órákban csatlakoztak Székelyföldről a gyergyószentmiklósi székely testvéreink, akik megkezdték a program másik részét énekkel és táncokkal, aztán folytatták a külsőrekecsini, tyúkszeri, budai énekesek és táncosok.

Gyerekek is bemutattak több előadást, amelyeken hangszeres játékokat is lejátszottak.

Összesen több mint 160 résztvevő volt a programon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kézműves foglalkozási tábor a Szeret- Klézse Alapítvány székházában

 

A budapesti Radnóti Gimnáziumon belüli Kinyílik a Világ Alapítvány, dr. Matskási Istvánné együttműködésével még 2005 nyarától kezdve folyamatosan végzünk közös programokat. A programjaink két részből állnak, ahol magyarországi és moldvai táboroztatás történik, már a második esztendőtől bevontuk a Forrófalvi Phoenix Egyesület gyerekeit is.

A program nagyon fontos része a moldvai nyaraltatás, amikor magyarországi gyerekek részt vesznek az Alapítványunknál a nyári kézműves táborban. A magyarországi résztvevők között mindig van 4-5 kísérő tanár és 7-10 VI-VIII. osztályos diák.

Az említett tanárok és diákok a 10-12 nap folyamán összetoboroznak több mint 70-90 klézsei, pokolpataki, tyúkszeri és forrófalvi gyereket, akik részt vesznek minden nap 5 órán keresztül kézműves foglalkozásokon. A végén a budapesti gyerekekkel együtt azt a színdarabot játsszák el, amelyet a tábor alatt megtanultak. Habár naponta részt vesz az említett diákszám, ők nem mindig ugyanazok, úgyhogy az összes gyerek száma meghaladja a 120 gyereket. Ezek a gyerekek az utolsó napon a szüleikkel együtt részt vesznek az ajándékok kiosztásán és az előadáson.

Az idei program július végén, augusztus elején kezdődött. A magyarországi szervezésbe, mint a múlt évben is, besegített Balassa Lászlóné tanárnő, de ő sajnos nem tudott eljönni, mert kórházi kezelésre volt szüksége.

A továbbiakban, mint kísérők jöttek Lóvei Éva, Szabó Emese, Tomcsányi Péter együtt a fiatal diákokkal, akik csodálatosan tudtak segíteni, nemcsak együttműködni, de foglalkozni is az idevalósi diákokkal.

A délelőtti időkben végzett programok csodálatosok voltak, és a délutáni kirándulások kiegyenesítették a magyarországi diákok ismereteit.

Véleményem szerint ez a fajta tevékenység nagyon fontos a moldvai magyar gyerekeknek és a magyarországiaknak is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Szent István ünnepe

 

A Szent István ünnepségre a múlt években több zarándoklatot is szerveztünk Magyarországra, habár most nem voltunk Magyarországon. Ezt az ünnepséget összekötöttük nemcsak a kacsikai búcsúval, hanem a pusztinai ünnepséggel is, ahol a falu ünnepnapján Szent István védőszentjét ünnepeltük.

Ahogy említettem, az idén augusztus 14-én utaztunk el Pusztinára, ahol főtisztelendő Bíró László püspök úr tartott misét Szent Istvánról. Örömömre nemcsak az általunk szervezett személyek vettek részt, hanem akár a klézsei Buda részről vagy más falvakból is eljöttek Pusztinára, hogy részt tudjanak venni a szentmisén.

A résztvevők nagyobb része elutazott a kacsikai Nagyboldogasszony búcsújára is, ahol a szentmisén Szent Istvánt is említették. Amint vége lett a misének, visszautazáskor meglátogattuk a moldvai bajai (moldvabányai) római katolikus Szűz Mária katedrális romjait.

Innen hazafele a zarándokokkal augusztus 20-án újra összejöttünk és egy imával befejeztük a Szent István megemlékezést. Most a szülőkkel és a gyerekekkel együtt ünnepeltünk egy másfél órás összejövetelen.

 

- Turisták fogadása

 

Fontos, hogy más nemzetek is megismerjék a moldvai magyarok kultúráját és életét.

Ezért a Szeret- Klézse Alapítvány egyik célkitűzése az, hogy Moldvába tudjuk vonzani a turistákat, a kultúránk megismertetése érdekében. Még a kezdettől létrehoztuk az Alapítványon belüli Petrás Incze János tájszobákat, amely múzeumként működik.

Az évek alatt több látogatónk is volt, mint turisztikai csoportok, nemcsak Magyarországról, hanem más országokból is: olaszok, finnek, angolok, amerikaiak, franciák stb.

Fő célunk az volt, hogy ezek a látogatók ismerjék meg tevékenységeinket is, főképpen az anyanyelvi oktatással kapcsolatos küzdelmünket. Ugyanakkor kultúránk kincseit is, és ennek változatait kecsegtettük nekik.

Most már örömmel mondhatjuk, hogy igen, nemcsak mi szervezünk a moldvai magyarok számára turisztikai fogadást és bemutatást, hanem a látogatók most már több faluban szállnak meg, és több szervezet is szervez csoportokat.

Ezt onnan tudjuk, hogy nagyon sok csoport látogatja meg Alapítványunkat és múzeumunkat is.

Övrendünk, hogy az egyik tevékenységünk ilyen szép jellegű mozgalmat tudott beindítani.

Természetesen nem csak ezek az egyetlen tevékenységeink, a többiekről is mielőbb hallani fognak, egyelőre azokról írtunk, amelyeket nagyon fontosnak tartottunk megismertetni. Öröm számunkra ezekről beszélni, és öröm az is, hogy mások is be tudnak számolni az eredményekről.

Habár nagyon nagy nehézségekkel küszködünk mi moldvai magyarok, úgy látom, hogy lesz erőnk kiemelkedni, hogy így megfelelő tiszteletben tudjunk részesülni.

Azok az igazi magyarságvédők, akik itt születtek és követik az előbb említett célkitűzéseket, együtt azokkal, akik melléjük állnak. Köszönet még egyszer mindenért, amit a Jóisten megengedett nekünk, és köszönet azoknak, akik velünk és értünk küzdenek!

 

Duma- István András

a Szeret- Klézse Alapítvány elnöke

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók