Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésben történő ösztöndíjas képzésre csángó-magyar személyeknek a 2013/2014-es tanévre

2013.07.21. | Keresztszülők
A Balassi Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumával pályázatot hirdet román állampolgárságú, csángó-magyar személyek részére a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő ösztöndíjas részvételre a 2013/2014-es tanévben.
A pályázat célja

Az ösztöndíjas hallgató a Balassi Intézet felsőoktatási előkészítő képzésére jelen pályázat alapján a 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban megjelölni tervezett magyarországi felsőoktatási alap- vagy osztatlan képzési szakra történő felkészítésre, a képzési szak(ok)hoz legalább szükséges és az intézet képzési kínálatában szereplő 2 felvételi/érettségi tantárgy ismereteinek elsajátítására kerül felvételre.

A Balassi Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ösztöndíjjal a szülőföldi értelmiség képzését és utánpótlását kívánja támogatni.

Pályázók köre

Magánszemélyek. Pályázhat minden olyan román állampolgárságú, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló csángó-magyar nemzetiségű személy, aki megfelel a pályázati felhívás további feltételeinek.

A pályázat részletei

A felvételre került határon túli magyar személyek a 2013/2014-es tanévben a 10 hónap időtartamú felsőoktatási előkészítő képzéses tanulmányaikat hallgatói jogviszony keretében folytatják. A képzés várhatóan 2013. szeptember elején kezdődik.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2013/2014-es tanévben: 6 fő.

A pályázaton való részvételhez a magyar nyelv ismerete nem kötelező.

A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs.

Azok a román állampolgárságú, csángó-magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt illetve ennek megszerzése a 2012/2013-as tanév végén történik meg.

Pályázni lehet minden olyan 2014. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati felhívás 1. számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a Balassi

Intézet által meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet pályázni. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében.

Az ösztöndíj tartalma

17.850 Ft/hó ösztöndíj

ingyenes szaktárgyi és magyar nyelvi képzés

ingyenes tankönyv ellátás,

ingyenes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban)

diákigazolvány (államilag garantált, az igazolvánnyal igénybe vehető kedvezményekre jogosít)

a vonatkozó jogszabály keretei között a külföldi ösztöndíjasokra vonatkozó jogosultság az egészségügyi szolgáltatások térítésmentes igénybevételére

A pályázót érintő költségek

utaztatás költségei

étkezés költségei

személyes költségek

diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)

javasolt havi költőpénz (az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére): kb. 200–250 USD / hó

tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

Fizetendő díjak

2.000 Ft a kollégiumba való beköltözéskor,

kb. 3000 Ft az ideiglenes és a végleges diákigazolványra,

a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi eljárási díj, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, melyekről majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat legkorábban 2013. július 22-től lehet benyújtani.

Határidő: A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2013. augusztus 12., helyi idő szerint 15.00 óra.

A pályázatokat személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre:

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Országos Információs Iroda

RO Hargita megye, 530210 Csíkszereda,

Petőfi u. 4. sz.

Tel: 0266-371-377

Fax: 0266-312-852

Email: rmpsz@rmpsz.ro

További információ

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Országos Információs Iroda

RO Hargita megye, 530210 Csíkszereda,

Petőfi u. 4. sz.

Tel: 0266-371 377

Fax: 0266-312 852

Email: rmpsz@rmpsz.ro

Irodavezető: Hegyi Anikó

továbbá:

a Balassi Intézet honlapján:

http://www.balassi-intezet.hu

a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatán:

Dienes Judit Emese tagozati előadó: dienes.judit@gmail.com

Tel.: +36-1-7665730

Fax: +36-1-7665731

Tekintse meg a teljes pályázati kiírást!

Pályázat felsőoktatási előkészítő képzésben történő ösztöndíjas képzésre csángó-magyar személyeknek a 2013/2014-es tanévre

 

 
 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók