Széphavastól Kostelekig

2015.04.21. | Keresztszülők
Beszámoló az áprilisi klubdélutánról
Legutóbbi klubprogramunkat a filmvetítés jegyében szerveztük meg. Két filmet tekinthettek meg a résztvevők: Szentes László a kosteleki népdalvetélkedőn készült DVD-jét, majd Császár Tamás rendező filmjét, amely a Rejtőzködő világ sorozatból a Gyimesekben, a Széphavason 2014-ben újonnan felépített és felszentelt zarándokkápolna történetét mutatta be.

Klubunkat ez alkalommal is László Ildikó énekével kezdtük. Egy szép pünkösdi éneket - Feltámadt Krisztus - hallottunk Tőle, majd egy vidám dalt tanított nekünk, melyet a klézsei Bálint Erzsétől tanult: Aluszol-e te juhász? címmel.

Szentes László kamerájával tavaly novemberben végig követte a kosteleki XI. népdalvetélkedőt. Szívet melengető érzés volt látni, hogy Ferencz András és Vaszi Levente tanítványai milyen lelkesedéssel adtak elő egy lakodalmast. Különösen kedves volt az iskola előkészítősök és óvodások versenye. Mivel ebben a faluban mindenki magyarul beszél, a gyerekek is könnyebben megbirkóztak az énekek tanulásával. Láthattuk, hogy Sebestyén Márta milyen komolyan vette zsűri elnöki feladatát, lelkesen dicsérte a gyerekek előadását!

A továbbiakban néhány mondatban beszámoltunk a keresztszülőknek a KEMCSE és az AMMOA vezetőségének előző napi, Lakiteleken tett látogatásáról, ahol a moldvai tanárok 5 napot töltöttek csapatépítéssel. Sokat fejlődött a Népfőiskola területe, elkészült a termálvizes medence is. Reméljük, hogy a feszített program ellenére a tanároknak sikerült egy kicsit ellazulni a gyógyvízben! Lezsák Sándor elnök úr felvázolta a közeljövő terveit: 3 új helyszínen hoznak létre Népfőiskolákat értékmentés feladattal. Az adott régiók szakemberei a határon túli területekről begyűjtik a még meglévő értékeket: többek között az énekeket, táncokat, imádságokat, ételek leírását, melyek az adott tájra jellemezőek, majd a Népfőiskola intézményében feldolgozzák a gyűjtött anyagot. Nagy örömmel hallgattuk ezeket a szép terveket, és jó érzéssel töltött el bennünket, hogy újra megbizonyosodtunk arról, hogy a moldvai magyar oktatás keretében is értékmentés történik. A magyar nyelv visszatanítása, a népmesék, népdalok és néptáncok adatközlőktől való megtanulása.

Legeza László, az AMMOA elnöke a magyarok őstörténetéről tartott előadást nekik, majd Albertné Révay Rita átadta Hozsannás könyveket minden tanárnak. Ezután Emerika nővér vezetésével és Mátyás Mónika közreműködésével dalokat énekeltünk a könyvből. Rendkívül érdekes volt, hogy vannak, énekek melyeket más dallammal énekelnek Moldvában, mint az anyaországban. Mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta és próbálta követni ezeket a program dús délután néhány aktuális közös téma megbeszélése követte v vezetőségünk és a tanárok között, ami tagjai kötetlen formában vacsora közben is folytatódott.

A klubdélután második részében a közelgő Pünkösd ünnepére készülve vetítettük le Császár Tamás filmjének második részét, a Széphavason újra felépített zarándokkápolnáról. (Az első részt egy éve néztük meg, amely Csíksomlyó történetét mesélte el.) A gyönyörű gyimesi képekhez méltó volt Molnár V. József néplélek kutató imádságos szövege. Az általa említett csodás eseményekről mindenki úgy győződhet meg, ha elzarándokol a Széphavasra. Ezt sokan szeretnék átélni, ezért tavaly már kétezren voltak a Szentlélek kiáradásának ünnepén a kápolnánál.

Nehéz volt megszólalni a gyönyörű film után,de  a felvételről meghallgatott  Aranymiatyánk Jáki Sándor Teodóz  atya előadásában azonban még tudta fokozni az emelkedett hangulatot. Köszönjük László Ildikónak, hogy a filmek kölcsönadásával sikerült szép délutánt szerezni az érdeklődő keresztszülőknek.

Bemutattuk annak a Hozsannás könyvnek egy példányát, amit a vallási csoport Emerika nővér közbenjárására több száz példányban kijuttatott Moldvába.

Lejegyezte:

Büttner Sarolta
programszervező

2015. április 15.

 

 

 Adományozzon telefonja segítségével! Hívja az adományvonalat (13600) előszám nélkül, majd üsse be a 47-es kódszámot! A hívás ára bruttó 250 Ft. Köszönjük támogatását!
Facebook
erdély.ma
Nyitólap | A csángók | Az egyesület | Keresztszülővé válni | Kapcsolat
Hírek, események | Klubdélutánok | Szociális tevékenység | Vallás, hagyományőrzés | Nyaralás, táboroztatás | Oktatás, továbbképzés | Falugazdák | Segítséget kérünk | Utazás Moldvába | Naputánjáró | Könyvek, kisfilmek, videók